Chuyển lỗ thuế TNDN như thế nào cho đúng?

 • Thread starter sokhanh
 • Ngày gửi
S

sokhanh

Inactive Users
23/11/04
2
0
0
Tay Ninh
#1
Chào các bạn!

Mình thấy,tại điểm 8 mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài Chính có quy định cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau.Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Ở điểm này chưa thật rỏ, khi phát sinh lỗ doanh nghiệp được chuyển lỗ vào bất cừ năm nào trong thời hạn 05 năm hay là phải chuyển lỗ từ năm liền kề năm phát sinh lỗ.

Các bạn nào có văn bản nào liên quan vấn đề này, xin vui lòng cho mình
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
#2
MIỄN GIẢM THUẾ TNDN TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN LỖ:
CẦN THÊM NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂTheo quy định tại điểm 08 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN: "Cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Cơ sở kinh doanh khi phát sinh lỗ phải có kế hoạch chuyển lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế. Cơ sở kinh doanh không được chuyển lỗ nếu không đăng ký với cơ quan thuế hoặc chuyển lỗ ngoài kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký với cơ quan thuế". Tại điểm 1.3 Mục IV phần E Thông tư số 128 quy định: "Thời gian tính miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục kể từ năm đầu tiên cơ sở kinh doanh có thu nhập chịu thuế chưa trừ số lỗ được chuyển".Theo các quy định trên, kể từ năm 2004, sau khi quyết toán thuế nếu phát sinh lỗ thì cơ sở kinh doanh phải lập kế hoạch chuyển lỗ gửi cơ quan thuế, để được chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời điểm xác định mốc xem xét miễn giảm thuế được tính bắt đầu từ năm đầu tiên phát sinh thu nhập chịu thuế, chưa trừ số lỗ được chuyển.Giả định doanh nghiệp A là cơ sở sản xuất mới thành lập tháng 4/2004, thuộc đối tượng được xét miễn giảm thuế TNDN. Kết thúc năm 2004, sau khi quyết toán thuế kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được xác định là lỗ 400 triệu đồng. Doanh nghiệp A đã lập kế hoạch chuyển lỗ gửi cơ quan thuế. Theo đó, số lỗ của đơn vị sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp kể từ năm 2005. Số lỗ được chuyển theo kết quả kinh doanh của từng năm; số lỗ chuyển tối thiểu bằng số lãi của năm sau, tối đa bằng số lỗ còn lại chưa chuyển hết.Năm 2005, theo quyết toán thuế kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của doanh nghiệp được xác định là lãi 100 triệu đồng. Đơn vị thưc hiện chuyển lỗ của năm 2004, theo kế hoạch đã lập trừ vào thu nhập của năm 2005 với số lỗ được chuyển là 100 triệu đồng. Do đó, thu nhập chịu thuế năm 2005 sau khi chuyển lỗ của doanh nghiệp bằng 0, và thuế TNDN phải nộp năm 2005 của doanh nghiệp cũng bằng 0. Như vậy, nếu theo quy định (tại điểm 1, 3 Mục IV Phần E Thông tư số 128) thời gian tính miễn thuế của doanh nghiệp A đã được xác định từ năm 2005 mặc dù trong năm 2005 doanh nghiệp không phát sinh thuế phải nộp. Điều này doanh nghiệp sẽ khó chấp nhận vì cho rằng thuế TNDN được xét miễn theo quy định phải bắt đầu kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế. Nhưng năm 2005 doanh nghiệp không phát sinh thu nhập chịu thuế, không phát sinh thuế phải nộp và không thể xem là đã được xét miễn thuế TNDN.Cũng giả định trên, nhưng doanh nghiệp A sau khi dự kiến được kết quả kinh doanh của những năm sau đã lập kế hoạch chuyển lỗ kể từ năm sau thời gian được xét miễn, giảm thuế TNDN. Chắc chắn kế hoạch chuyển lỗ này của doanh nghiệp A sẽ không được chấp nhận vì không đúng theo quy định là chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Như vậy, trong trường hợp này, việc quy định phải lập kế hoạch chuyển lỗ chỉ có tác dụng trong việc xác định được số lỗ chuyển trong từng năm hoặc các doanh nghiệp không thuộc đối tượng miễn giảm thuế. Điều này gây ảnh hưởng đến chính sách miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp sản xuất mới thành lập, vì việc xét miễn giảm thuế TNDN đặt ra trong trường hợp này không có ý nghĩa về mặt kinh tế và hiệu quả kinh doanh của đơn vị.Trường hợp khác, doanh nghiệp A thành lập từ năm 2002 và kết quả kinh doanh trong năm 2002 là lỗ. Đơn vị đã chuyển một phần số lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của năm 2003. Như vậy doanh nghiệp A có phải lập kế hoạch chuyển lỗ cho số lỗ còn lại hay không và thời gian tính miễn giảm thuế được xác định kể từ thời điểm nào? Vì Thông tư số 128 được áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2004.Từ những vấn đề trên cho thấy Bộ Tài chính cần có thêm những quy định cụ thể hơn nhằm tránh tình trạng vận dụng tuỳ tiện trong quá trình thực hiện.Thời báo Tài chính
 
T

TVmobile

Guest
#3
sokhanh nói:
Chào các bạn!

Mình thấy,tại điểm 8 mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài Chính có quy định cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau.Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Ở điểm này chưa thật rỏ, khi phát sinh lỗ doanh nghiệp được chuyển lỗ vào bất cừ năm nào trong thời hạn 05 năm hay là phải chuyển lỗ từ năm liền kề năm phát sinh lỗ.

Các bạn nào có văn bản nào liên quan vấn đề này, xin vui lòng cho mình
Văn bản chỉ có vậy, không có gì sáng tỏ hơn. Vấn đề này hiện nay chưa có hướng dẫn chi tiết nên cũng có phần đang được vận dùng tùy tiện thật.

Khi phát sinh lỗ doanh nghiệp được chuyển lỗ vào bất cứ năm nào hoặc chuyển từng phần vào bất cứ năm nào trong thời hạn 05 năm kể từ năm liền kề năm phát sinh lỗ.
 
T

TVmobile

Guest
#4
Cái kiểu chuyển lỗ này buộc DN phải vắt óc tính toán, nếu không thì thiệt hại tiền thuế phải nộp (khá nhiều).

Ví dụ: DN X kinh doanh năm 2004 lỗ 50 triệu. Kế hoạch chuyển lỗ như sau:

Năm phát sinh lỗ -/- Số lỗ --/-- Kế hoạch chuyển lỗ
-----------------/---------/ - 2005 -/- 2006 -/- 2007
------2004 -----/- 50tr ---/-- 20tr --/- 20tr -/-- 10tr

Năm 2005 (hoặc 2006) không lãi (lỗ tiếp hoặc hòa vốn), như vậy số chuyển lỗ 20tr coi như toi (hay nói cách khác DN bị thu nguội 5,6 triệu tiền thuế TNDN). Cái này hình như Bộ Tài Chính muốn ép DN.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
B

BUI CHI THANH

Cao cấp
21/2/06
479
2
0
43
VUNG TAU
#5
TVmobile nói:
Cái kiểu chuyển lỗ này buộc DN phải vắt óc tính toán, nếu không thì thiệt hại tiền thuế phải nộp (khá nhiều).

Ví dụ: DN A kinh doanh năm 2004 lỗ 50 triệu. Kế hoạch chuyển lỗ như sau:

Năm phát sinh lỗ -/- Số lỗ --/-- Kế hoạch chuyển lỗ
-----------------/---------/ - 2005 -/- 2006 -/- 2007
------2004 -----/- 50tr ---/-- 20tr --/- 20tr -/-- 10tr

Năm 2005 (hoặc 2006) không lãi (lỗ tiếp hoặc hòa vốn), như vậy số chuyển lỗ 20tr coi như toi (hay nói cách khác DN bị thu nguội 5,6 triệu tiền thuế TNDN). Cái này hình như Bộ Tài Chính muốn ép DN.
Bạn có xem kỷ chưa vậy đấy ! Thời gian được tính là năm đầu tiên phát sinh thu nhập chịu thuế !
Theo các quy định trên, kể từ năm 2004, sau khi quyết toán thuế nếu phát sinh lỗ thì cơ sở kinh doanh phải lập kế hoạch chuyển lỗ gửi cơ quan thuế, để được chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời điểm xác định mốc xem xét miễn giảm thuế được tính bắt đầu từ năm đầu tiên phát sinh thu nhập chịu thuế, chưa trừ số lỗ được chuyển.
 
Sửa lần cuối:
S

sokhanh

Inactive Users
23/11/04
2
0
0
Tay Ninh
#6
Cảm ơn các bạn rất nhiều.Trở lại vấn đề này tối hôm qua mình vào trang web của Tổng cục Thuế tại phần Hướng dẩn phụ lục 1 Tờ khai Tự Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (năm) đối với cơ sở kinh doanh thực hiện cơ chế Tự kê khai, tự nộp thuế có nói khá rỏ như sau:

Cơ sở kinh doanh được quyền chọn chuyển lỗ theo một trong những phương pháp sau:

i) Chuyển toàn bộ số lỗ phát sinh sang năm tiếp theo và nếu thu nhập của năm tiếp theo không đủ để bù trừ số lỗ chuyển sang thì số lỗ còn lại tiếp tục được chuyển sang năm tiếp theo nhưng không quá 5 năm;

ii) Chia đều số lỗ cho 5 năm tiếp theo;

iii) Chuyển số lỗ sang bất kỳ năm nào của 5 năm tiếp theo

Các bạn có thể vào đây để xem thêm thông tin www.url="http://www.gdt.gov.vn/index.jsp?sid=7&scr=800&progid=28003&oid=24829#_Toc125421686"]

Theo các bạn các doanh nghiệp không thực hiện cơ chế Tự kê khai, tự nộp thuế có thể vận dụng điểm này để lập kế hoạch Chuyển số lỗ sang bất kỳ năm nào của 5 năm tiếp theo hay không?
 
Q

quangtuyen

Sơ cấp
21/4/06
11
0
1
Tây Ninh
#7
Cảm ơn các bạn đã cung cấp cho mình những thông tin bổ ích về đề tài này.
Đây cũng là những thắc mắc mà mình đã gửi đến Cục thuế tỉnh Tây Ninh đã lâu nhưng chưa được trả lời.Qua tìm hiểu mình thấy Văn bản số 2840/CT-TT&HT ngày 28/04/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương gửi cho Công ty TNHH Dệt Sarah có địa chỉ tại KSX Bình Chuẩn,Thuận An Bình Dương như sau "... Công ty có thể chuyển lỗ sang bất cứ năm nào trong thời hạn 5 năm tiếp theo năm phát sinh lỗ"
 
T

TVmobile

Guest
#8
BUI CHI THANH nói:
Bạn có xem kỷ chưa vậy đấy ! Thời gian được tính là năm đầu tiên phát sinh thu nhập chịu thuế !
Xin lỗi Bui Chi Thanh, cái DN A của mình không phải là DN A của phunganh, vậy xin phép đổi tên nó thành DN X nhé
 
M

meocon002vn

Sơ cấp
17/5/06
10
0
1
38
Nha Trang
#9
Công ty A hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ô tô đã ký hợp đồng bán 3 chiếc ô tô với giá trị 150 triệu đồng/chiếc. Công ty đã xuất hoá đơn trong năm 2004 nhưng tới ngày kết thúc năm tài chính (31/12/2004) xe vẫn chưa được chuyển giao cho người mua. Về mặt kế toán, trị giá hai chiếc xe này chưa được coi là tiêu thụ và không được ghi nhận là doanh thu vào Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” cho năm tài chính 2004. Tuy nhiên vì doanh nghiệp đã xuất hoá đơn nên theo các qui định của Luật thuế TNDN khoản doanh thu bán 3 chiếc xe này được coi là doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2004.

Do vậy Công ty A phải điều chỉnh tăng doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và ghi doanh thu bán hai chiếc xe là 450 triệu đồng vào chỉ tiêu mã số B2 của Tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2004.
Ví dụ này mc đọc trang web của Tổng cục Thuế tại phần Hướng dẩn, cho mc hỏi thêm vì chưa rõ lắm, nếu như Công ty A phải điều chỉnh tăng doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và ghi doanh thu bán hai chiếc xe là 450 triệu , vậy phần giá vốn của 3 chiếc xe này có được đưa vào chi phí để xác định KQKD của năm 2004 không?, nhờ các anh chị giải đáp dùm.
 
T

TVmobile

Guest
#10
sokhanh nói:
i) Chuyển toàn bộ số lỗ phát sinh sang năm tiếp theo và nếu thu nhập của năm tiếp theo không đủ để bù trừ số lỗ chuyển sang thì số lỗ còn lại tiếp tục được chuyển sang năm tiếp theo nhưng không quá 5 năm
Cái này thực chất là giống như cũ thôi, nhưng mà năm 2004 và 2005 vừa qua mình chuyển kiểu này mấy bác thuế ứ cho, ứ chịu, thế mới cú.
sokhanh nói:
ii) Chia đều số lỗ cho 5 năm tiếp theo;

iii) Chuyển số lỗ sang bất kỳ năm nào của 5 năm tiếp theo
Sao trường hợp này không thấy nói đến việc nếu thu nhập của năm chuyển lỗ không đủ để bù trừ số lỗ chuyển sang thì số lỗ còn lại tiếp tục được chuyển sang năm tiếp theo nhưng không quá 5 năm, thế mới nói là DN bị bắt buộc.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#11
Nếu bạn đã ghi nhận doanh thu bán hai chiếc xe vào năm 2004 thì giá vốn cũng phải kết chuyển tương ứng vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm 2004. Như vậy mới phù hợp với nguyên tắc "doanh thu - chi phí" của kế toán.

meocon002vn nói:
Ví dụ này mc đọc trang web của Tổng cục Thuế tại phần Hướng dẩn, cho mc hỏi thêm vì chưa rõ lắm, nếu như Công ty A phải điều chỉnh tăng doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và ghi doanh thu bán hai chiếc xe là 450 triệu , vậy phần giá vốn của 3 chiếc xe này có được đưa vào chi phí để xác định KQKD của năm 2004 không?, nhờ các anh chị giải đáp dùm.
 
T

Thai9man

Sơ cấp
8/6/06
4
0
0
38
HCMC
#12
Chào các bạn,

Vấn đề thì có vẻ rõ rồi, nhưng nếu năm sau cũng vẫn lỗ, thì phần lỗ của năm trước chuyển sang có được cộng vào để làm căn cứ tính thuế không?

VD: năm 2004 lỗ $200, chuyển lỗ 2005 $40
năm 2005 lỗ $300, vậy số tiền để tính thuế TNDN là -$300 + (-$40) = -$340 (mã số B31)
 
G

gaconlonton

Thành viên thân thiết
7/10/05
103
0
0
18
Phi đội gà bay
#13
Thai9man nói:
Chào các bạn,

Vấn đề thì có vẻ rõ rồi, nhưng nếu năm sau cũng vẫn lỗ, thì phần lỗ của năm trước chuyển sang có được cộng vào để làm căn cứ tính thuế không?

VD: năm 2004 lỗ $200, chuyển lỗ 2005 $40
năm 2005 lỗ $300, vậy số tiền để tính thuế TNDN là -$300 + (-$40) = -$340 (mã số B31)
Lỗ mà còn tính thuế TNDN sao? :error:
Nếu như vd kia thì năm 2005 chỉ được chuyển lỗ sang cấc năm sau là 300$ thôi, còn 40$ không đc chuyển nữa. :cool2:
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#14
Điều quan trọng nhất của việc chuyển lỗ là phải dự kiến được năm có lãi. Nếu mình chuyển vào năm vẫn lỗ thì mình sẽ mất ngay số lỗ đó và coi như chẳng được chuyển lỗ. Lỗ chuyển qua năm nào thì chỉ tính cho năm đó chứ không chuyển tiếp tục qua năm khác.

Hiện nay thời gian chuyển lỗ tối đa là 5 năm kể từ năm phát sinh lỗ, mình có thể chọn cách chuyển 1 lần tất cả vào 1 năm nào đó hoặc là chuyển vào 2,3,4 hay 5 năm thì đó là tuỳ vào kế hoạch của mỗi doanh nghiệp.

Như vậy truờng hợp của bạn Thai9man chỉ được chuyển $300 tiền lỗ cho năm 2005 mà thôi.
 
D

DUCHUY

Thành viên thân thiết
15/5/06
145
1
18
49
Ho Chi Minh
#15
Các bạn chưa hiểu rõ về cách chuyển lỗ rồi ,theo tôi được biết thì ,chỉ cần chọn năm bắt đầu cần chuyển,VD lỗ năm 2004,nhưng được quyền chọn bất kể năm nào sau thời gian đó tức từ năm 2005->năm 20.. và số lỗ sẽ lần lượt được kết chuyển lần lượt qua từng năm cho đến khi hết thì thôi theo cách năm được chọn + 4 năm liên tiếp,nếu không hết thì phải bỏ .Theo tôi khoảng cách 5 năm là quá đủ để kế toán ra quyết định chuyển lỗ theo quy định của bộ tài chính.Bạn nào muốn biết rỏ hơn xin liên hệ duchuy1192@.yahoo.com .vn
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
#16
DUCHUY nói:
.. và số lỗ sẽ lần lượt được kết chuyển lần lượt qua từng năm cho đến khi hết thì thôi theo cách năm được chọn + 4 năm liên tiếp,nếu không hết thì phải bỏ .
Bạn hiểu như thế này là sai đấy.
Bạn đọc lại bài của Trần Văn Hùng nhé.
 

BQT trực tuyến

 • Lặng Yên
  Lặng Yên
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • khanhnguyennt
 • ArsenalFC
 • Susann
 • xediengiatot
 • Hà Thị Duyên
 • adkytl
 • babylonlaw
 • khanhhoang34
 • daongocnam0603
 • Quỳnh Béo
 • tina2015
 • votrungduc21
 • toilaaithe
 • thuva123
 • Lặng Yên
 • thoibimat
Xem nhiều