Nhập hàng cho khu chế xuất!

  • Thread starter Phuong Nam
  • Ngày gửi
Phuong Nam

Phuong Nam

Trung cấp
14/11/05
221
1
0
Ha Noi
#1
Các bác ơi cho em hỏi, nhập hàng điện tử cho khu chế xuất có được ưu tiên miễn giảm thuế nhập khẩu hay thuế GTGT hàng nhập khẩu không? Bác nào có quy định cho em xin với nhé!
Thanks cả nhà nhiều nhiều!
 
H

hunghanel

Sơ cấp
15/1/05
22
0
1
44
Ha noi
#2
hình như muốn được miễn thuế thì phải có giấy phép của ban quản lý thì phải
 
vitconlonton

vitconlonton

Cao cấp
23/11/04
612
5
0
đâu đó ngoài webketoan
#3
Phuong Nam nói:
Các bác ơi cho em hỏi, nhập hàng điện tử cho khu chế xuất có được ưu tiên miễn giảm thuế nhập khẩu hay thuế GTGT hàng nhập khẩu không? Bác nào có quy định cho em xin với nhé!
Thanks cả nhà nhiều nhiều!
đối với thuế GTGT:
BỘ TÀI CHÍNH

Số: 34/1999/TT-BTC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 1999.


THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng

đối với các doanh nghiệp chế xuất

------------------- Căn cứ vào Luật thuế giá trị gia tăng số 02/QH ngày 10/5/1997; Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

- Căn cứ vào Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp chế xuất như sau:

I. Quy định chung

1.Đối tượng áp dụng Thông tư:

- Các Doanh nghiệp chế xuất thành lập theo quy định tại Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ.

- Các tổ chức, cá nhân trong thi trường nội địa Việt Nam có quan hệ trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ với các doanh nghiệp chế xuất.

2.Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng:

Đối tượng chịu thuế GTGT trong phạm vi áp dụng của Thông tư này bao gồm:

- Hàng hóa do các tổ chức, cá nhân trong thị trường nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất (kể cả hàng gia công cho doanh nghiệp chế xuất), trừ, các đối tượng nêu tại Điểm 3, Mục I, Thông tư này.

- Hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong thị trường nội địa.

3.Đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất.

- Dịch vụ do các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp cho các doanh nghiệp chế xuất.

- Hàng hóa của các doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài.

- Hàng hóa, dịch vụ trao đổi giữa các doanh nghiệp chế xuất với nhau.

- Dịch vụ do các tổ chức, cá nhân trong thị trường nội địa cung cấp cho các doanh nghiệp chế xuất.

- Hàng hóa, dịch vụ khác quy định tại Điều 4, Chương I, Luật thuế GTGT và các văn bản hưởng dẫn thực hiện.

4.Đối tượng nộp thuế GTGT:

Các tổ chức, cá nhân trong thị trường nội địa có quan hệ trao đổi, mua bán hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT với các doanh nghiệp chế xuất là đối tượng nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này.

II. Các quy định cụ thể về thuế GTGT

1. Đối với doanh nghiệp chế xuất:

Căn cứ quy định của Luật thuế GTGT và đặc điểm, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp chế xuất, các doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT.

Khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hay nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp chế xuất phải làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan KCN hoặc tại doanh nghiệp chế xuất theo các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật hải quan Việt nam.

Hàng hóa, dịch vụ trao đổi giữa các doanh nghiệp chế xuất với nhau khônmg thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Các doanh nghiệp chế xuất sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường hoặc hóa đơn đặc thù đã được Bộ Tài chính chấp thuận theo quy định chung.

2. Đối với các tổ chức, cá nhân trong thị trường nội địa:

Các tổ chức, cá nhân trong thị trường nội địa có quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT với các doanh nghiệp chế xuất l2 đối tượng nộp thuế GTGT. Việc đăng ký, kẹ khai tính thuế và nộp thuế thực hiện theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Một số hàng hóa chịu thuế GTGT được xác định cụ thể như sau:

- Hàng hóa từ thị trường nội địa xuất cho doanh nghiệp chế xuất, trừ các đối tượng nêu tại Điểm 3, Mục I, Thông tư này, được coi là hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất là 0%. Đối tượng xuất khẩu phải có đầu đủ các hồ sơ, chứng từ minh chứng là hàng thực tế đã xuất khẩu theo quy định tại Điểm 1, Mục II, phần B, Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính.

Riêng đối với các loại sản phẩm có tính đặc thù như điện, nước thì phải có đầy đủ hóa đơn bán hàng và hợp đồng mua-bán hợp lệ. Đối với các loại hàng hóa không thuộc diện phải làm thủ tục Hải quan theo quy định như lương thực, thực phẩm, văn phòng phẩm. . . . thì phải có đầy đủ hóa đơn bán hàng, hợp đồng mua bán và bảng kê bán lẻ theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 89/1998/TT-BTC.

- Hàng hóa do các doanh nghiệp chế xuất cung cấp vào thị trường nội địa được coi là hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Đối tượng nhập khẩu thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 89/1998/TT-BTC.

III . Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các vấn đề khác không hướng dẫn tại Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998; Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 và Thông tư số 20/1999/BTC ngày 10/2/1999 của Bộ Tài chính.

2. Tổng cục Thuế, Tổng Cục Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

đã ký: Phạm Văn Trọng
 
vitconlonton

vitconlonton

Cao cấp
23/11/04
612
5
0
đâu đó ngoài webketoan
#4
Phuong Nam nói:
Các bác ơi cho em hỏi, nhập hàng điện tử cho khu chế xuất có được ưu tiên miễn giảm thuế nhập khẩu hay thuế GTGT hàng nhập khẩu không? Bác nào có quy định cho em xin với nhé!
Thanks cả nhà nhiều nhiều!
để nói cụ thể hơn về vấn đề của bạn, bạn có thể cho mình biết thêm những thông tin sau đây được không?
- Doanh nghiệp của bạn là trong KCX và bạn nhập hàng trực tiếp từ bên nước ngoài vào cty?
- Doanh nghiệp của bạn là ngoài KCX và bạn nhập hàng về rồi sau đó bán cho KCX?
 
Phuong Nam

Phuong Nam

Trung cấp
14/11/05
221
1
0
Ha Noi
#5
vitconlonton nói:
để nói cụ thể hơn về vấn đề của bạn, bạn có thể cho mình biết thêm những thông tin sau đây được không?
- Doanh nghiệp của bạn là trong KCX và bạn nhập hàng trực tiếp từ bên nước ngoài vào cty?
- Doanh nghiệp của bạn là ngoài KCX và bạn nhập hàng về rồi sau đó bán cho KCX?
Cảm ơn Vịt con nhé! Doanh nghiệp của mình rơi vào trường hợp thứ hai.
Mình đã gọi điện hỏi tư vấn thuế, họ nói là phải chịu thuế bình thường và không giải thích gì thêm cả. Nhưng theo thông tư bạn post lên thì đúng như vậy rùi! Thanks alot!
 
Sửa lần cuối:
vitconlonton

vitconlonton

Cao cấp
23/11/04
612
5
0
đâu đó ngoài webketoan
#6
Phuong Nam nói:
Cảm ơn Vịt con nhé! Doanh nghiệp của mình rơi vào trường hợp thứ hai.
Mình đã gọi điện hỏi tư vấn thuế, họ nói là phải chịu thuế bình thường và không giải thích gì thêm cả. Nhưng theo thông tư bạn post lên thì đúng như vậy rùi! Thanks alot!
nếu bạn ở trường hợp thứ 2 thì khi nhập về thì đóng thuế bình thường. Nhưng khi bạn bán vào khu chế xuất thì thuế GTGT bán cho khu chế xuất là 0%
thuế GTGT mà bạn đã nộp khi nhập hàng có thể làm thủ tục hoàn lại theo công văn như sau
Tổng cục Hải quan

Số: 1081/TCHQ - KTTTV/v: Thuế Nk, thuế GTGT đối với hàng hóa ra, vào KCX.
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2000.
Kính gửi:
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Để thống nhất trong việc thực hiện chính sách thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa ra, vào khu chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2 mục III phần thứ hai Thông tư số 89/1999/TT-BTC ngày 16/7/1999 của Bộ Tài chính.

Căn cứ điểm 4 mục II Thông tư số 23/1999/TT-BTC ngày 26/7/1999 của Bộ Thương mại.

Theo đó, hàng hóa từ thị trường nội địa xuất vào khu chế xuất (hoặc doanh nghiệp chế xuất nằm ngoài Khu chế xuất) được miễn thuế xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp chế xuất mua hàng hóa, vật tư, nguyên liệu từ thị trường nội địa nhưng không đưa vào sản xuất, gia công mà xuất khẩu ra nước ngoài thì phải nộp thuế xuất khẩu. Việc quy định như trên là nhằm hạn chế được việc lợi dụng chính sách khuyến khích đầu tư vào khu chế xuất của Nhà nước để trốn thuế xuất khẩu (trong trường hợp xuất khẩu vào Khu chế xuất như là một khâu trung gian để xuất khẩu ra nước ngoài).

Về thuế giá trị gia tăng: Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì hành hóa xuất khẩu có thuế suất thuế giá trị gia tăng bằng 0%. Vì vậy, khi xuất khẩu hàng hóa vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, thì tổ chức, cá nhân trong nội địa sẽ được hoàn lại toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào đã nộp. Hàng hóa do các doanh nghiệp chế xuất cung cấp vào thị trường nội địa được coi là hàng hóa nhập khẩu phải nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu.

Công văn này thay thế Fax số 538/PT ngày 03/11/1999 của Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và thay trả lời FAX số 26/KTTT-MS ngày 21/1/2000 của đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chính minh, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VT, KTTT, PT.
TL. Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Hải Quan

Cục Trưởng Cục KTTT-XNK

Đã ký

Hỏa Ngọc Tâm
 
vitconlonton

vitconlonton

Cao cấp
23/11/04
612
5
0
đâu đó ngoài webketoan
#7
còn việc hoàn thuế nhập khẩu thì cũng phải tuỳ trường hợp mới được hoàn thuế. Bạn tham khảo văn bản sau:
CÔNG VĂN


CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 5230/BTC-TCHQ NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2006 VỀ VIỆC
HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU


Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố


Bộ Tài chính nhận được công văn của một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về việc hoàn thuế hàng hoá nhập khẩu vào thị trường nội địa sau đó xuất khẩu vào khu xuất, doanh nghiệp chế xuất. Để thực hiện thống nhất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1. Tại Mục I Phần E Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính không quy định hoàn thuế đối với trường hợp hàng hoá nhập khẩu vào thị trường nội địa sau đó xuất khẩu vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất. Vì vậy các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 01/01/2006 trở đi nếu hàng hoá nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sau đó bán vào khu phi thuế quan (kể cả khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất) không được hoàn thuế nhập khẩu.
2. Đối với các trường hợp đăng ký tờ khai Hải quan trước ngày 01/01/2006, thì hàng hoá nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sau đó bán cho doanh nghiệp chế xuất được hoàn thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hoá xuất khẩu vào khu chế xuất, nhưng làm thủ tục xuất khẩu không cùng cửa khẩu nhập khẩu hàng hoá, kết quả kiểm hoá trên tờ khai hàng xuất khẩu không ghi rõ hàng xuất khẩu thuộc tờ khai hàng nhập khẩu nào thì để xử lý hoàn thuế được chính xác, tránh lợi dụng Cục hải quan phối hợp với Cục Thuế địa phương kiểm tra xác định nếu hàng đã thực xuất, doanh nghiệp đã nhận được tiền thanh toán và xuất trình chứng từ thanh toán cho hàng hoá xuất khẩu thì cho hoàn thuế nếu đã nộp hoặc không thu thuế nếu chưa nộp, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định theo điểm 1.9 mục I Phần E, Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004 của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An
 
J

julie

Sơ cấp
13/3/08
10
0
0
30
Hà Nội
#8
BỘ TÀI CHÍNH

Số: 34/1999/TT-BTC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 1999.


THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng

đối với các doanh nghiệp chế xuất

------------------
Cho em hỏi thông tư này từ đấy đến nay đã được sửa đổi bổ sung lần nào chưa ạ?
 
J

julie

Sơ cấp
13/3/08
10
0
0
30
Hà Nội
#9
Khu chế xuất

Cho em hỏi:
- DN chế xuất xuất khẩu hàng hoá vào thị trường nội địa có phải chịu thuế GTGT, thuế Xuất Khẩu ko ạ? Căn cứ pháp lý hiện hành?
- DN chế xuất nhập khẩu hàng hoá từ thị trường nội đia có phải chịu thuế GTGT, thuế nhập khẩu , thuế TTĐB (nếu có ) ko ạ? Căn cứ pháp lý hiện hành?
 
B

bebicuatoi

Sơ cấp
28/2/09
2
0
0
Ha noi
#10
Cho em hỏi:
- DN chế xuất xuất khẩu hàng hoá vào thị trường nội địa có phải chịu thuế GTGT, thuế Xuất Khẩu ko ạ? Căn cứ pháp lý hiện hành?
- DN chế xuất nhập khẩu hàng hoá từ thị trường nội đia có phải chịu thuế GTGT, thuế nhập khẩu , thuế TTĐB (nếu có ) ko ạ? Căn cứ pháp lý hiện hành?

Bạn ơi! DNCX bán hàng vào thị trường nội địa không phải chịu thuế GTGT và thuế xuất khẩu. Nhưng doanh nghiệp nội địa phải chịu thúê NK và Thuế GTGT khi mua hàng từ doanh nghiệp chế xuất. Cái này mình đã từng hỏi Tổng cục hải quan và được trả lời như thế. Tuy nhiên loại hình xuất khẩu thì không còn là SXCX nữa mà là XKD-NĐ. Bạn có thể xem lại khoản 3, điều 2, nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005. Tóm lại, DNCX không phải chịu bất cứ thuế gì khi xuất khẩu hàng hoá vào thị trường nội địa.
Thân.
 
T

truongngocbich

Sơ cấp
12/9/09
8
0
0
31
Hà Nội
#11
( 090 420 0303) Bên cty mình nhận làm các thủ tục hải quan tại tất cả các cửa khẩu Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng , Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Giang...nhanh,chất lượng, chính xác và giá rẻ xỉu...hj cty bạn nào co nhu cầu giới thiệu giúp mình nhé. Thanks!
 
H

hlan668

Sơ cấp
9/9/10
43
0
6
Hà Nội
#12
Cho mình hỏi cty minh bán hàng điện tử cho khu chế xuất thì cần làm những thủ tục gì vậy?:dance2:
 
N

nguyengiadoan

Cưỡi Ngựa Xem Hoa
1/11/09
123
1
18
Bình Phước
#13
ủa vậy nào doanh nghiệp bạn đó nhập về chịu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng bình thường . còn khi bán hàng cho khu chế xuất thì phải chịu thuế xuất khẩu phải không
 

Thành viên trực tuyến

  • aduy1992
Xem nhiều