Thông tư 205/2013/TT-BTC: Quy tắc mới về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam

  • Thread starter mrvanthuc
  • Ngày gửi
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ngày 24/12/2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 205/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam và các vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2014, thay thế Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Các thủ tục áp dụng Hiệp định được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
 

Đính kèm

  • Thong tu so 205_2013_TT_BTC.doc
    301 KB · Lượt xem: 587
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA