Bổ sung ngành nghề thiết kế , cần phải có chứng chỉ hành nghề?

  • Thread starter phucgian
  • Ngày gửi
P

phucgian

Thành viên thân thiết
28/6/05
49
0
6
TP.HCM
#1
Công ty tôi ĐKKD ngày 1/8/05 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Nay tôi muốn bổ sung thêm chức năng Thiết kế công trình (yêu cầu phải có Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình) thì theo luật doanh nghiệp 2005 có hiệu lực từ 1/7/06, giám đốc công ty có bắt buộc phải có Chứng chỉ hành nghề thiết kế không ? Vì công ty mới tuyển dụng nhân viên có Chứng chỉ thiết kế rồi.
Ai biết chỉ dùm. Cám ơn trước.
 
B

blueremembrance

Thành viên thân thiết
#2
Chào bạn, giám đốc công ty bạn không cần có chứng chỉ hành nghề thiết kế đâu bạn ạ.

Theo luật cũ, công ty bạn có thể đưa người có chứng chỉ hành nghề này làm trưởng phòng hoặc phó phòng là đủ yêu cầu "lãnh đạo công ty phải có chứng chỉ hành nghề rồi" của luật rồi.

Luật mới ban hành ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/07/2006 thì chỉ cần thành viên trong công ty có chứng chỉ hành nghề là được.

Thân,
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,167
994
113
17
HCM
www.thanhnamtax.com
#3
blueremembrance nói:
Chào bạn, giám đốc công ty bạn không cần có chứng chỉ hành nghề thiết kế đâu bạn ạ.

Theo luật cũ, công ty bạn có thể đưa người có chứng chỉ hành nghề này làm trưởng phòng hoặc phó phòng là đủ yêu cầu "lãnh đạo công ty phải có chứng chỉ hành nghề rồi" của luật rồi.

Luật mới ban hành ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/07/2006 thì chỉ cần thành viên trong công ty có chứng chỉ hành nghề là được.

Thân,
Bạn có thể trích dẫn điều Luật nào để mình tham khảo với.
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
43
Gầm cầu chữ Y
#4
phucgian nói:
Công ty tôi ĐKKD ngày 1/8/05 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Nay tôi muốn bổ sung thêm chức năng Thiết kế công trình (yêu cầu phải có Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình) thì theo luật doanh nghiệp 2005 có hiệu lực từ 1/7/06, giám đốc công ty có bắt buộc phải có Chứng chỉ hành nghề thiết kế không ? Vì công ty mới tuyển dụng nhân viên có Chứng chỉ thiết kế rồi.
Ai biết chỉ dùm. Cám ơn trước.
Bạn có thể tham khảo bài trên báo Tuổi trẻ online
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=148298&ChannelID=11
 
B

blueremembrance

Thành viên thân thiết
#5
Viva nói:
Thông tin báo đưa ra không thật chính xác đâu bạn à. Tí nữa mình sẽ post nội dung của điều lệ đó, đợi lunch time vậy vì mình không gửi được file lên.

Vấn đề là khi đọc văn bản hướng dẫn thực hiện luật mới thì thấy nội dung cũ và mới không khác nhau là mấy.
 
B

blueremembrance

Thành viên thân thiết
#6
CHÍNH PHỦ
Số:…/2006/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày …. tháng …. năm 2006

NGHỊ ĐỊNH
Về đăng ký kinh doanh
CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,


NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết về hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh và hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:
1. Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
2. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký kinh doanh
.................................................................

Chương V
ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH​

Điều 25. Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Nội dung thông báo gồm có:
a) Tên doanh nghiệp, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
b) Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
c) Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký;
d) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
đ) Họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định tại Điều 18 Nghị định này, chữ ký và địa chỉ thường trú của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với bổ sung, thay đổi ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của giám đốc (tổng giám đốc) hoặc một trong số các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và doanh nghiệp tư nhân về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội cổ đông và Quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Hi vọng thông tin này sẽ giúp ích cho bạn. Từ ngữ trong văn bản luật rất dễ nhầm. Chắc báo tuổi trẻ đã hiểu nhầm cụm từ "hoặc và" trong văn bản. Trích dẫn trên là dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện luật doanh nghiệp mới. Theo mình, đừng nên làm gì ngay lúc này, hãy đợi khi có văn bản hướng dẫn luật hoàn chỉnh đã. Ông xã mình có y định về VN thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Luật mới cho phép Cty TNHH 1 thành viên là cá nhân nhưng đến giờ vẫn chữa thấy văn bản hướng dẫn luật đâu nên đành phải...nằm im, bất động.
 
B

blueremembrance

Thành viên thân thiết
#7
Mình xin bổ sung thêm quy định về chức năng quản lý trong doanh nghiệp:

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về doanh nghiệp

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ÐỊNH CHUNG​

Ðiều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.

.........................................................................

Ðiều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

..............................

13. Người quản lý doanh nghiệp là chủ sở hữu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác do Ðiều lệ công ty quy định

Rõ ràng, vẫn như luật cũ đúng không? Nhưng túm lại, đợi có văn bản hướng dẫn thực hiện luật hoàn chỉnh đã nhé!
 
P

phucgian

Thành viên thân thiết
28/6/05
49
0
6
TP.HCM
#8
To : blueremembrance
Tôi đã lên Sở KH-ĐT TP.HCM hỏi rồi. Họ nói là làm theo Luật DN 2005, tức là yêu cầu Giám đốc và nhân viên quản lý phải có Chứng chỉ thiết kế công trình.
Xin hỏi là Nghị định hướng dẫn Luật DN 2005 mà bạn nói khi nào mới công bố chính thức vậy ?
 
B

blueremembrance

Thành viên thân thiết
#9
Luật DN 2005 là luật mới có hiệu lực 01/07 đó bạn à.

Mình ko hiểu SKHDT TP HCM chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện luật mà đã khẳng định chắc chắn như vậy? Luật ra đời là 1 chuyện nhưng làm thế nào thì hoàn toàn phải dựa vào văn bản hướng dẫn nên chưa có văn bản đó thì ko ai khẳng định chắc chắn thế được đâu.

Còn về việc ra đời nghị định??? Chắc là ra đời văn bản hướng dẫn thì chính xác hơn. Luật mới này đang bị các luật sư thắc mắc rất nhiều nên nó vẫn chưa có sự thống nhất ý kiến. Nhưng sẽ ra đời sớm thôi vì các Dn cũng đang có ý kiến đòi sự rõ ràng mà.

Mình đã confirm lại điều lệ này với 1 luật sư ở Hn, người này đã tham gia dự thảo luật nên mình thông tin mình đưa ra có cơ sở đó.

Thân,
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
43
Gầm cầu chữ Y
#10
blueremembrance nói:
Luật DN 2005 là luật mới có hiệu lực 01/07 đó bạn à.

Mình ko hiểu SKHDT TP HCM chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện luật mà đã khẳng định chắc chắn như vậy? Luật ra đời là 1 chuyện nhưng làm thế nào thì hoàn toàn phải dựa vào văn bản hướng dẫn nên chưa có văn bản đó thì ko ai khẳng định chắc chắn thế được đâu.
Thưa bạn blueremembrance, theo Luật Doanh nghiệp đã có hiệu lực từ ngày 01/07/2006, từ Điều 16 đến điều 19 quy định Hồ sơ đăng ký của các loại hình DN:
Luật Doanh Nghiệp 2005 nói:
Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


Luật DN đã có hiệu lực PL và đã quy định rõ như vậy. Rõ ràng là Sở KH&ĐT và Báo Tuổi trẻ không hồ đồ khi đăng tải bài báo trên. Còn Nghị định hay văn bản hướng dẫn gì đó của bạn hiểu từ chữ thành chữ hoặc thì còn đang nằm ở phương trời nào và không biết có ai đủ dũng cảm ký ban hành điều khoản trái luật hay không?
 
B

blueremembrance

Thành viên thân thiết
#11
Viva nói:
Thưa bạn blueremembrance, theo Luật Doanh nghiệp đã có hiệu lực từ ngày 01/07/2006, từ Điều 16 đến điều 19 quy định Hồ sơ đăng ký của các loại hình DN:
[/FONT]

Luật DN đã có hiệu lực PL và đã quy định rõ như vậy. Rõ ràng là Sở KH&ĐT và Báo Tuổi trẻ không hồ đồ khi đăng tải bài báo trên. Còn Nghị định hay văn bản hướng dẫn gì đó của bạn hiểu từ chữ thành chữ hoặc thì còn đang nằm ở phương trời nào và không biết có ai đủ dũng cảm ký ban hành điều khoản trái luật hay không?

Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam mà bạn.

Sáng này mình có gọi điện cho một vị luật sư khác để hỏi về câu chữ trong văn bản. Người ta nói rằng nên hiểu " Hoặc TGD và các cá nhân khác" là một vế. Nghĩa là trong trường hợp này: hoặc GD, hoặc TGD, hoặc các cá nhân khác". Mình lại được anh ta gửi email nghị định hướng dẫn này 1 lần nữa. Nhưng lần này có thêm lời giải thích: nghị định này chưa được ban hành, các doanh nghiệp và các nhà làm luật đang thực hiện luật DN mới một cách dè dặt và đang tranh cãi rất nhiều về các điều khoản trong luật.

Bản thân mình không phải là một nhà làm luật. Mình chỉ tranh thủ việc nhờ luật sư tư vấn để thành lập cty riêng thì thắc mắc hộ mọi người thôi. Và cả 2 vị luật sư đều khuyên mình rằng: Luật mới này có rất nhiều cách hiểu khác nhau, khi nào có nghị định hướng dẫn thực hiện luật mới nên thực hiện ý tưởng kinh doanh của mình.

Thân,
 
P

phucgian

Thành viên thân thiết
28/6/05
49
0
6
TP.HCM
#12
Dù sao cũng cám ơn tất cả các bạn, nhất là bạn blueremembrance, đã nhiệt tình tư vấn cho tôi. Chắc chắn là phải đợi đến khi có Nghị định hướng dẫn thôi, hy vọng là sẽ không thay đổi so với luật cũ. À, hôm nay 6/7 là sinh nhật mình, cám ơn bác Admin đã gửi lời chúc mừng xin nhật nha.
 
B

buithuha

Sơ cấp
20/2/06
30
0
0
Ha Noi
#13
bổ sung ngành nghề

To Phucgian
Hiện nay Luật Doanh nghiệp 2005 đã có hiệu lực tuy nhiên Chính phủ và các Bộ liên quan chưa có văn bản hướng dẫn thi hành, vì vậy các Doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý vẫn áp dụngcác quy định hướng dẫn cũ. Việc bổ sung nghành nghề cần được đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch đầu tư tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Dối với các ngành nghề cần phải có chứng chỉ hành nghề thì không nhất thiết chủ doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề mà Doanh nghiệp chỉ cần ký hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề và bổ nhiệm người đó và một chức vụ quản lý về kỹ thuật trong Doanh nghiệp. Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh ngoài các văn bản theo quy định cần có thêm Hợp đồng lao động của người có chứng chỉ hành nghề với Công ty và quyết định bổ nhiệm của Giám đốc đối với người đó. Chúc bạn luôn thành đạt.
 
P

phucgian

Thành viên thân thiết
28/6/05
49
0
6
TP.HCM
#14
To : buithuha
Chào bạn, bạn có thể vào trang web của Sở KH-ĐT TP.HCM tại địa chỉ : "www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/vie/default.asp" để xem chi tiết tại mục "Một số thông tin về Đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp 2005" thì sẽ rõ. Và tôi cũng đã trực tiếp lên phòng hướng dẫn ĐKKD của Sở KH-ĐT TP.HCM hỏi rồi, họ nói là làm theo Luật DN 2005, tức là yêu cầu cả GĐ phải có chứng chỉ hành nghề. Tôi chỉ thắc mắc ở chỗ đó là quy định cho đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, còn doanh nghiệp tôi chỉ bổ sung thêm ngành nghề thôi, sao lại áp dụng như đăng ký mới được ?
 
B

blueremembrance

Thành viên thân thiết
#15
Chào bạn!

Đầu tiên, mình xin gửi lời chúc mừng sinh nhật bạn nhé! Chúc bạn thành công, thành đạt, thành danh, và sẽ thành....(Bạn ước nốt hộ mình với nhé)!

Mình thức sự không hiểu SKHDT TPHCM. Đúng như buithuha nói đó, việc áp sụng luật DN 2005 chưa được thực hiện đâu bởi chưa có văn bản hướng dẫn.

Nhưng tóm lại, cứ đợi có văn bản hướng dẫn ra đời đã bạn nhé. Mình vừa được inform là trong tháng 08 thôi.

Chúc bạn vui!
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
43
Gầm cầu chữ Y
#16
blueremembrance nói:
Sáng này mình có gọi điện cho một vị luật sư khác để hỏi về câu chữ trong văn bản. Người ta nói rằng nên hiểu " Hoặc TGD và các cá nhân khác" là một vế. Nghĩa là trong trường hợp này: hoặc GD, hoặc TGD, hoặc các cá nhân khác".
Nói về cách hiểu từ ngữ trong Luật DN (trong trường hợp này), mình không đồng ý về cách hiểu của bạn và các Luật sư của bạn.
Luật ghi :"Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cá nhân khác".

Rõ ràng trong một tổ chức quy định trong luật (Cty, DN) thì chỉ tồn tại duy nhất một chức danh đại diện pháp luật: Giám đốc hoặc là Tổng giám đốc. Không thể tồn tại song song cùng một lúc 2 chức danh đại diện trong một Pháp nhân.
===> Câu trên gồm 2 vế : (Giám đốc hoặc Tổng giám đốc) và Các cá nhân khác.

Và ý nghĩa câu chữ trong Luật DN đã rất rõ ràng và trong sáng như Tiếng Việt.
 

Thành viên trực tuyến

  • HD192
  • wanbixla
  • khanhnguyennt
  • daongocnam0603
  • toannvv
  • ArsenalFC
  • camthithi
Xem nhiều