Điều chỉnh sai lầm trong chuyển tiền điện tử

  • Thread starter mirror_girl
  • Ngày gửi
M

mirror_girl

Sơ cấp
9/1/06
39
0
0
mirror
#1
Em có một số nghiệp vụ như thế này, nhờ các anh chị hướng dẫn dùm em. Em đang "lý bí"...hic:wall:

Ngày 25/06/2003, Tại Sở Giao dịch NHNN (Ngân hàng nông nghiệp)Việt Nam:

1. Sau khi lập Lệnh chuyển Có thanh toán 1 UNC cho Khách hàng A, NH phát hiện số tiền trên lệch là 17tr đồng. Số tiền trên chứng từ gốc là 7tr đồng.

2. Nhận được TB chấp nhận yêu cấu hủy Lệnh chuyển Có và lệnh chuyển có trả lại số tiền thừa trước đây là 115tr từ NHNN Hải Dương

3. Phát hiện thiếu tiền đối với LCN 110tr, trên lệnh chỉ ghi 100 tr.

4. Nhận được lệnh hủy LCN số tiền thừa 200 tr đồng. Trước đó nhận được thông báo NH đã hạch toán vào tài khoản chuyển tiền đến chờ xử lý.

5. Nhận được từ chối yêu cầu hủy lệnh chuyển có của NHNN Hà Nội về số tiền chuyển thừa trước đây. Hiện nay Ngân hàng đang theo dõi phải thu hồi đối với Anh Quốc/ Nhân viên kế toán 25 tr.

6. Lệnh chuyển nợ của NHNN Quảng Ninh gửi tới số tiền 56tr. người nhận lệnh là Cty kinh doanh Than Hà Nội. Trước khi nhận lệnh, SGD đã nhận được điện báo của NHNN Quảng Ninh là đã chuyển thừa 6tr.

7. Lệnh hủy LCN của NHNN Quảng Ninh số tiền 6tr để hủy số tiền thừa trên.

8. Lệnh chuyển Có của NHNN An Giang số tiền 1 tỷ 200tr, người hưởng là Nhà máy bia Hà Nội, trong ngày chưa nhận được điện xác nhận của NHNN An Giang.

9. Lệnh chuyển Nợ liên hàng từ NHNN Quảng Ninh, số tiền 25 tr, nội dung thanh toán séc bảo chi, kế toán kiểm soát phát hiện rằng người nhận lệnh có TK tại chi nhánh NHNN số 2 Láng Hạ và séc này do NHNN số 2 Láng Hạ bảo chi.

10. Lệnh hủy LCN từ NHNN Ninh Bình yêu cầu hủy số tiền chuyển thừa trước đây. Số tiền trước đây chuyển 175 tr. Số tiền đúng 157 tr. Trước đây SGDNHNN đã phát hiện kịp thời và hạch toán vào TK chuyển tiền chờ xử lý.
 
phong_thu

phong_thu

Sơ cấp
19/4/06
79
0
0
Ha Noi
#2
Híc. Làm đến ng/vụ 8 rồi tự nhiên bị tắt nguồn. Híc, làm lại vậy
1. Lập "Yêu cầu hủy lệnh chuyển có"
Nợ Tk - các khoản phải thu 10tr
Có TK thích hợp KH 10tr
Ghi Nhâp "Số theo dõi Yêu cầu hủy LC Có gửi đi"

2. Xuất "Số theo dõi Yêu cầu hủy LC Có gửi đi"
Nợ TK chuyển tiền đến 115tr
Có TK 'các khoản phải thu 115tr

3. Lập Lệnh chuyển Nợ 10tr

4. Nợ TK chuyển tiền đến 200tr
Có TK chuyển tiền đến chờ xứ lý 200ttr

5. Nợ TK thích hợp "Anh Quốc" 25tr
Có TK các khoản phải thu 25tr
6. Nợ TK KH 50tr
Có TK Chuyển tiền đến chờ xử lý 6tr
Có Tk chuyển tiền đến 56tr

7. Nợ TK chuyển đến 6tr
Có TK chuyển tiền đến chờ xử lý 6tr

8. Nợ TK Chuyển tiền đến 1,2 tỷ
Có TK chờ thanh toán 1,2tyr

Thôi, E làm vậy thôi. Đang làm bị tắt nguồn nên làm lại cũng chán (hình như khác với lúc trước làm) . Với lại chẳng biết đúng sai thế nào. Nhờ các bác kiểm tra lại giúp E với.
 
#3
1. Sau khi lập Lệnh chuyển Có thanh toán 1 UNC cho Khách hàng A, NH phát hiện số tiền trên lệch là 17tr đồng. Số tiền trên chứng từ gốc là 7tr đồng.
- Nếu chỉ trong quá trình lập lệnh và người kiểm soát chưa ghi chữ ký điện tử thì kế toán sửa lại cho đúng.
- Nếu đã ký chữ ký điện tử mới thực hiện Lập Yêu cầu hủy lệnh chuyển Có theo hướng dẫn của Phongthu

9. Lệnh chuyển Nợ liên hàng từ NHNN Quảng Ninh, số tiền 25 tr, nội dung thanh toán séc bảo chi, kế toán kiểm soát phát hiện rằng người nhận lệnh có TK tại chi nhánh NHNN số 2 Láng Hạ và séc này do NHNN số 2 Láng Hạ bảo chi.

Lập thông báo từ chối Lệnh chuyển Nợ

10. Lệnh hủy LCN từ NHNN Ninh Bình yêu cầu hủy số tiền chuyển thừa trước đây. Số tiền trước đây chuyển 175 tr. Số tiền đúng 157 tr. Trước đây SGDNHNN đã phát hiện kịp thời và hạch toán vào TK chuyển tiền chờ xử lý.

Nợ TK Chuyển tiền chờ xử lý. 175
Có TK chuyển tiền đến năm nay hoặc Tk điều chuyển vốn 175

Tóm lại, thanh toán là hơi lằng nhằng, bạn cần đọc kỹ các văn bản liên quan. Tại đó, các trường hợp điều chỉnh sai sót được hướng dẫn rất kỹ, thậm chí có thể nói là cầm tay chỉ việc luôn...

Chúc thành công
 
#4
Bạn có thể tìm đọc một số văn bản sau:

1. Quyết định 457/2003/QĐ-NHNN ngày 12-05-2003 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
2. Quyết định 309/2002/QĐ-NHNN ngày 09-04-2002của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thanh toán Điện tử liên ngân hàng
3. Quyết định 226/2002/QĐ-NHNN ngày 26-03-2002của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
4. Quyết định 212/2002/QĐ-NHNN ngày 20-03-2002của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
5. Quyết định 1557/2001/QĐ-NHNN NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2001 về việc ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
www.sbv.gov.vn hoặc www.luatvietnam.com.vn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều