Hạch toán chiết khấu doanh số

  • Thread starter thdt
  • Ngày gửi

8558 lượt xem

T

thdt

Sơ cấp
22/1/05
13
0
0
Cu Chi-TPHCM
Chào các bạn, mình có một vấn đề rất mong sự góp ý của các bạn có kinh nghiệm trong việc hạch toán chiết khấu doanh số.

Số là công ty mình có chiết khấu doanh số cho khách hàngtheo một tỉ lệ nhất định, tuy nhiên việc chiết khấu này lại ko được thực hiện ngay tháng đó mà phải chờ khấu trừ vào hóa đơn của tháng sau. Điều này đã phát sinh chênh lệch doanh thu và chi phí của tháng. Mình muốn hạch toán khoản chiết khấu trên vào tháng này như sau:

1/ N 641/C 335 (tiền chiết khấu VD : 10 VND)

2/ Đến tháng tới, khi chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn hạch toán như sau :

a/ N131 Phần này cho doanh thu và thuế của tháng mới
C511
C3331

b/N521 10 phần này cho chiết khấu tháng trước
C131 10

c/N335 10 phần này để clear khoản treo trên khoản trích trước.
C521 10

Tuy nhiên tôi ko chắc cơ quan thuế co chấp nhận như thế này hay ko?

Các bạn góp ý với mình nhé !

Thanks.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Chiết khấu doanh số có thể hiểu như là chiết khấu thương mại, là khoản giảm trừ cho khách hàng khi mua hàng với khối lượng lớn.

Chiết khấu thương mại là khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, chứ không phải là chi phí bán hàng của DN. Do đó, bạn hạch toán trích trước chi phí đối với chiết khấu thương mại là không hợp lý và thuế sẽ không chấp nhận vì vừa giảm doanh thu, đồng thời lại tăng thêm chi phí nên thuế TNDN thu được của nhà nước sẽ giảm xuống hai lần.

Trong kỳ, số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh được ghi nhận bằng bút toán: Nợ TK 521, Nợ TK 3331/ Có TK 111, 112, 131. Cuối kỳ, kết chuyển số chiết khấu thương mại đã chấp nhận cho khách hàng phát sinh trong kỳ sang tài khoản doanh thu bán hàng để giảm trừ bằng bút toán: Nợ TK 511/ Có TK 521. Và như thế là đầy đủ.
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
thdt nói:
Chào các bạn, mình có một vấn đề rất mong sự góp ý của các bạn có kinh nghiệm trong việc hạch toán chiết khấu doanh số.

Số là công ty mình có chiết khấu doanh số cho khách hàngtheo một tỉ lệ nhất định, tuy nhiên việc chiết khấu này lại ko được thực hiện ngay tháng đó mà phải chờ khấu trừ vào hóa đơn của tháng sau. Điều này đã phát sinh chênh lệch doanh thu và chi phí của tháng. Mình muốn hạch toán khoản chiết khấu trên vào tháng này như sau:

1/ N 641/C 335 (tiền chiết khấu VD : 10 VND)

2/ Đến tháng tới, khi chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn hạch toán như sau :

a/ N131 Phần này cho doanh thu và thuế của tháng mới
C511
C3331

b/N521 10 phần này cho chiết khấu tháng trước
C131 10

c/N335 10 phần này để clear khoản treo trên khoản trích trước.
C521 10

Tuy nhiên tôi ko chắc cơ quan thuế co chấp nhận như thế này hay ko?

Các bạn góp ý với mình nhé !

Thanks.
Bạn hạch toán như Nguyen Tu Anh là đúng, thể hiện đúng bản chất của chiết khấu thương mại, đó là khoản giảm trừ doanh thu chứ không phải chi phí. Mặt khác, hạch toán như vậy còn phản ánh đúng doanh thu thuần.

Nếu ngừoi mua hàng với khối lượng lớn, được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán ghi trên hóa đơn đã giảm thì không hách toán vào TK 521. Doanh thu bán hàng trên hóa đơn đã phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại.

Bạn còn phân vân vì việc giảm trừ chiết khấu thương mại của những tháng trước cho tháng sau sẽ ảnh hưởng đến số liệu báo cáo của tháng sau, quý sau, thì bạn nên tổng hợp chiết khấu thương mại theo quý, hoặc tham mưu góp ý đưa ra chính sách chiết khấu thương mại nên kết thúc giai đoạn phù hợp, có đủ thởi gian cho bạn làm những thủ tục chiết khấu thưong mại cho người mua ( Chi tiền, hoặc xuất hóa đơn giảm giá sau chiết khấu, ...)
 
T

thdt

Sơ cấp
22/1/05
13
0
0
Cu Chi-TPHCM
Hạch toán chiết khấu doanh số.

Rất cảm ơn ý kiến của các bạn!

Tuy nhien minh vẫn phân vân, vì tiền chiết khấu doanh số theo tháng này lại được tính và trừ vào hóa đơn tháng sau. Quy định này đã cố định ko thể đổi được. Mình có thể căn cứ vào hợp đồng và chứng từ được duyệt để hạch toán vào trước vào 521 vào thời điểm cuối tháng va duoc kết chuyển khấu trừ vào doanh số tháng này. VD tien chiet khấu 100d

Minh ghi N 521 100
C 131 100

nhung đến tháng sau khi xuất hóa đơn thì số tiền trên lại được chia 1.1 rồi trừ trên hóa đơn VD tiền hàng chua trừ chiết khấu 1000d, thuế 100d

Thì trên hóa đơn ghi như sau :

Tiền hàng : 1000
(-)chiết khấu : 90.91
Tiền hàng : 1090.91
Thuế VAT : 109.09
Tổng cộng : 1200

lúc này hạch toán như thế nào?
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
thdt nói:
Rất cảm ơn ý kiến của các bạn!

Tuy nhien minh vẫn phân vân, vì tiền chiết khấu doanh số theo tháng này lại được tính và trừ vào hóa đơn tháng sau. Quy định này đã cố định ko thể đổi được. Mình có thể căn cứ vào hợp đồng và chứng từ được duyệt để hạch toán vào trước vào 521 vào thời điểm cuối tháng va duoc kết chuyển khấu trừ vào doanh số tháng này. VD tien chiet khấu 100d

Minh ghi N 521 100
C 131 100

nhung đến tháng sau khi xuất hóa đơn thì số tiền trên lại được chia 1.1 rồi trừ trên hóa đơn VD tiền hàng chua trừ chiết khấu 1000d, thuế 100d

Thì trên hóa đơn ghi như sau :

Tiền hàng : 1000
(-)chiết khấu : 90.91
Tiền hàng : 1090.91
Thuế VAT : 109.09
Tổng cộng : 1200

lúc này hạch toán như thế nào?
Khi bạn đã chiết khấu giảm giá thẳng trên hóa đơn thì không sử dụng TK 521 nữa.
Mình thấy số liệu bạn đưa ra chưa đúng: vì số chiết khấu thì phải được ghi giảm mà bạn lại cộng thêm. Chiết khấu cho người mua mà buộc người mua nộp thêm tiền. Sao lạ vậy bạn?
 
T

thdt

Sơ cấp
22/1/05
13
0
0
Cu Chi-TPHCM
Hạch toán chiết khấu

Hi ! Xin lỗi mình nhầm :
Thực ra như sau :

Tien hang : 1000
CK (-) 90.9
Cong 909.1
Thue VAT 90.91
Tong cong 1000

va so tien chiet khau 90.91 là tiền chiết khấu doanh số của tháng trước nhưng tính trừ vào hóa đơn tháng sau. Do do doanh so thực sự của tháng này ko đúng như trên hóa đơn do ảnh hưởng của chiết khấu tháng trước.

Ý mình là có cách nào để đảm bảo phản ánh doanh thu thực sự của tháng này mà có thể loại trừ ảnh hưởng của chiết khấu tháng trước như thể hiện trên hóa đơn thôi!
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
thdt nói:
Ý mình là có cách nào để đảm bảo phản ánh doanh thu thực sự của tháng này mà có thể loại trừ ảnh hưởng của chiết khấu tháng trước như thể hiện trên hóa đơn thôi!
Bên công ty bạn chi tiền chiết khấu của tháng trước, như vậy doanh thu sẽ đúng trên hóa đơn.
Bên bán thu và hạch toán vào thu nhập khác.
 
L

lucky0655

Sơ cấp
26/7/06
12
0
0
Nơi ấy có chồng em
Công ty em bán hàng không đúng giá cho nhà sản xuất, được hưởng chiết khấu bằng hình thức chi tiền vào cuối năm. Như vậy hóa đơn đầu ra xuất giá thấp hơn đầu vào được không?
 
N

nambph

Sơ cấp
:smash:
- Nếu bạn đã thỏa thuận với khách hàng (trên hợp đồng) là sẽ trừ CK bằng cách viết giảm doanh thu trên hóa đơn tháng sau thì có nghĩa là bạn đã thỏa thuận giảm doanh thu trực tiếp từ chứng từ gốc (căn cứ để ghi có 511) do vậy bạn không được hạch toán vào TK 521 nữa. Nếu làm như vậy bạn sẽ vừa giảm doanh thu tháng trước (cuối tháng trước bạn đã hạch toán N511, C521) vừa giảm doanh thu tháng này (tháng này bạn hạch toán doanh thu theo hóa đơn - trong đó có trừ CK). Như vậy một khoản CK bạn ghi giãm doanh thu 2 lần -> Sai doanh thu thuần làm căn cứ tính thuế TNDN -> thuế sẽ phạt.
- Vì vậy bạn chỉ được phép hạch toán vào TK 521 nếu như HĐ đầu ra của bạn không trừ thẳng doanh thu như hợp đồng với KH mà bạn đã thoả thuận.
- Còn việc hạch toán CK vào 641 là sai chuẩn mực kế toán, không được thực hiện.

Chúc bạn làm việc tốt!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK