Văn bản liên quan đến Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

  • Thread starter Nguyen Tu Anh
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#1
Xin gửi tới các bạn thành viên Webketoan những văn bản liên quan đến Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu để các bạn tiện tra cứu. Những văn bản này vẫn còn có hiệu lực đến thời điểm gửi bài - ngày 17/7/2006.

Máy tính của bạn cần có chương trình Winzip hoặc Wirar để giải nén file. Các bạn có thể tìm chương trình giải nén file tại box "Thành viên giúp nhau" hoặc box "Tin học ứng dụng" ngay trên diễn đàn này.

1. Luật số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc Hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3. Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. (Thông tư này đã bị bãi bỏ bởi Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 16/6/2007 của Bộ Tài chính)
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
4. Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. (Quyết định này bị sửa đổi, bổ sung bởi các Quyết định: 78/2006/QĐ-BTC, 69/2007/QĐ-BTC; 70/2007/QĐ-BTC)
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#3
5. Quyết định số 67/2006/QĐ-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế xuất khẩu một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu.

6. Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam.
 

Đính kèm

Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#4
7. Thông tư số 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 06 năm 2007 Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

8. Quyết định số 69/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 03/8/2007 Về việc qui định tạm thời mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

9. Quyết định số 70/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 03/8/2007 Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 

Đính kèm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều