Mẫu hợp đồng kinh tế mới

  • Thread starter Quang Kim Son
  • Ngày gửi

10066 lượt xem

Q

Quang Kim Son

Thành viên thân thiết
21/7/06
223
0
16
Thủ đô của Resort
Ai biết mẫu hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán hàng hóa mới xin chỉ với. Mình đang cần gấp.
 
A

AMG55

Sơ cấp
13/10/05
38
0
0
38
HN
Theo tôi được biết các căn cứ để ký hợp đồng trước kia là:
• Căn cứ pháp lệnh về Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 của hội đồng Nhà nước Việt Nam.
• Nghị định số 17/HĐBT ngày 16/12/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) qui định chi tiết thi hành pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
• Nghị định số 18/HĐBT ngày 16/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành về ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế.
thì nay thay là:
• Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 14/6/2005
• Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 14/6/2005
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều