phương pháp tính khấu hao TSCĐ

  • Thread starter cobetramlang
  • Ngày gửi
C

cobetramlang

Sơ cấp
27/8/06
3
0
0
33
quảng nam
#1
các bạn giúp mình vơí!
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp tính khấu hao TSCĐ?Nó ảnh hưởng và tác dộng như thế naò?
cám ơn các bạn nhé!:)
 
H

HOANGNAM

Thành viên thân thiết
17/10/04
1,258
17
38
53
Binh duong
#2
Có 3 phương pháp tính khấu hao : theo thời gian, theo số dư giảm dần và theo khối lượng công việc. Bạn có thể tham khảo tại QĐ 206 của Bộ tài chính về chế độ quản lý và sử dụng khấu hao.
 
P

phamledung24

Sơ cấp
11/2/06
19
0
1
Ha Noi
#3
Theo Điều 9 - QĐ 206: "Doanh nghiệp thực hiện việc quản lý, theo dõi các tài sản cố định trên đây như đối với các tài sản cố định dùng trong hoạt động kinh doanh và tính mức hao mòn của các tài sản cố định này (nếu có); mức hao mòn hàng năm được xác định bằng cách lấy nguyên giá chia :)) cho thời gian sử dụng của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính." => Nếu không đăng ký từ trước, các TSCĐ sẽ được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng
 
N

namthanhvuong19

Sơ cấp
#4
Khấu hao TSCĐ

Co ai biết làm ơn chỉ giùm mình địa chỉ của trang WEb nói về QĐ 206 của bộ tài chính quy định về quản lý và sử dụng khấu hao TSCĐ với
Cảm ơn rất nhiều
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều