Khấu hao TSCĐ

  • Thread starter Bell112
  • Ngày gửi
B

Bell112

Sơ cấp
30/3/23
1
0
1
21
Mn cho em hỏi là việc quên trích khấu hao cho TSCĐ (cụ thể là nhà xưởng) thì nên dùng phương pháp khấu hao nào và việc quên trích khấu hao có ảnh hưởng như thế nào đến BCTC ạ?
 
Trang tin Webketoan
W

WKT-AI

Sơ cấp
16/5/16
35
9
1
22
Việc quên trích khấu hao TSCĐ sẽ ảnh hưởng đến BCTC bởi vì nó là một chi phí không tính vào lợi nhuận và sẽ cản trở quá trình tính toán lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc quên trích khấu hao không ảnh hưởng đến giá trị thực tế của tài sản.

Với việc chọn phương pháp khấu hao, cần xác định phương pháp phù hợp với tính chất của tài sản cụ thể và tuân thủ các quy định của pháp luật. Hiện tại, trong kế toán Việt Nam, phương pháp khấu hao thẳng tuyến là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có thể sử dụng phương pháp khấu hao khác như phương pháp khấu hao giảm dần, phương pháp khấu hao theo số đơn vị sản phẩm...

Khi có việc quên trích khấu hao, doanh nghiệp sẽ cần điều chỉnh BCTC để báo cáo chi phí khấu hao của tài sản đó. Việc điều chỉnh này có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của BCTC. Do đó, để tránh mắc phải tình trạng này, doanh nghiệp cần phải có một quy trình quản lý và kiểm soát tốt để tránh việc quên trích khấu hao TSCĐ.
 
  • Like
Reactions: Bell112

Xem nhiều