Mẫu "Quyết định thành lập Chi nhánh"

 • Thread starter NgHoangLong
 • Ngày gửi
NgHoangLong

NgHoangLong

Tâm - Ai cũng có
30/6/05
146
0
16
14
Bến Tre
#1
Các bạn có mẫu "Quyết định thành lập chi nhánh" không, cho mình xin với? Cảm ơn các bạn rất nhiều!
 
L

Langthangnhưmây

Sơ cấp
25/8/06
60
0
0
Sa mạc
#2
Không có bạn ơi, cái đó là do hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên.... họp và đưa ra quyết định, vì vậy tuỳ thuộc điều lệ công ty và nội dung cuộc họp.

Chỉ có mẫu thông báo thành lập chi nhánh thôi, bạn tra cứu trên trang web của Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sẽ thấy ngay (www.hapi.gov.vn)
 
T

thudonga

Sơ cấp
3/8/10
9
0
0
28
Hà nội
#3
Tên công ty CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số …… -------------------------------
Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20…

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ công ty ………….. được thông qua ngày ……………..;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên, thông qua ngày …………….. về việc thành lập chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập chi nhánh / VPĐD công ty ……………………………………………………
Địa chỉ :…………………………………………………………………………….
Ngành nghề hoạt động : …………………………………………………………………

Điều 2: Ông ………………(người đại diện pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


TM. Hội đồng thành viên
Chủ tịch
Nơi nhận: (ký tên và đóng dấu của công ty)
- Như điều 3;
- Lưu.
NGUYỄN VĂN A


Bạn tham khảo cái này nhé!
 

Thành viên trực tuyến

 • tranggggggg
 • sahara1515
 • daongocnam0603
 • auyeuch
 • chuotnung
 • hiennhan12
 • Huyền Mia
 • Serin.miumiu
 • Traidatvuong
 • thơmvp23101997
 • hoang lao ta
 • locvungtdv
 • homeclassic3
Xem nhiều