Thanh ly hop ddong

  • Thread starter ketoan4mat
  • Ngày gửi
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Chao !
Cho mi`nh hoi trong hop ddong xay dung gtri la : 10.000.000 d, nhung gtri thuc te nghiem thu la 8.000.000 d (chenh lech 2.000.000 d). Sau nay quyet toan , Co quan thue co ddoi hoi fai co Bien ban thanh ly cho hop ddong nay khong ? Co bat buoc khong ?
Cam on!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

CHUAN_MUC

Guest
Originally posted by ketoan4mat@Aug 12 2003, 03:58 PM
Chao !
Cho mi`nh hoi trong hop ddong xay dung gtri la : 10.000.000 d, nhung gtri thuc te nghiem thu la 8.000.000 d (chenh lech 2.000.000 d). Sau nay quyet toan , Co quan thue co ddoi hoi fai co Bien ban thanh ly cho hop ddong nay khong ? Co bat buoc khong ?
Cam on!
Trong các thông tư về thuế GTGT hwngs dẫn rất chi tiết về vần đề thuế GTGT đối với khối lượng thực hiện của hợp đòng xây dựng:
Thánh toán A-B dựa vào khối lượng thực hiện cuả bên B (ếu đồng thanh toán thành nhiều giai đoạn) còn nếu như bạn thanh toán một lần thì sau khi quyết toán thì hoá đơn phải theo giá tri quyết toán. Nếu viết vượt giá trị quyết toán thì phải điều chỉnh vào hoá đơn lần cuối. vào phải lập biên bản A-B là đièu chỉnh cho hoá đơn nào.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA