FAST Thông tin về hóa đơn điện tử - Hướng dẫn khai báo ký hiệu hóa đơn điện tử năm 2023 theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

 • Thread starter Phần mềm FAST
 • Ngày gửi
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp

Hai giai đoạn triển khai hóa đơn điện tử theo Tổng cục thuế​


Toàn ngành Thuế đang từng bước hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để có thể "phủ sóng" hoá đơn điện tử (HĐĐT) tới tất cả người nộp thuế. Lãnh đạo Tổng cục Thuế nhận định, đây sẽ là tiền đề ngành Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách.

hai-giai-doan-trien-khai-hddt.png


Theo đại diện Tổng cục Thuế, căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, ngay trong tháng 9/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành các hướng dẫn quy định làm căn cứ triển khai thực hiện, theo đó về quy trình quản lý HĐĐT trong nội bộ cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đã xây dựng, lấy ý kiến 63 Cục Thuế và hoàn thành quy trình quản lý HĐĐT.

Thông tin về công tác chuẩn bị triển khai hóa đơn điện tử, ông Phạm Quang Toàn, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (Tổng cục Thuế) cho biết, lộ trình triển khai hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 được triển khai theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định 123 về hóa đơn điện tử.

Theo ông Phạm Quang Toàn, ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo và quyết định triển khai hóa đơn điện tử qua 2 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn thứ nhất triển khai cho 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định; giai đoạn thứ hai sẽ triển khai cho 57 tỉnh, thành phố còn lại.

Để triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế đã khẩn trương thực hiện các các nội dung nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện kế hoạch đề ra. Cụ thể:

Thứ nhất, về mặt chính sách, các quy định pháp lý, Tổng cục Thuế đã hoàn thiện để ban hành quy trình quản lý hóa đơn điện tử trong nội bộ cơ quan thuế. Đồng thời, ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật của hóa đơn điện tử, đây là bộ tiêu chuẩn rất quan trọng để các đơn vị đang cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo Thông tư 32 có thể kịp thời nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đáp ứng quy định mới tại Thông tư 78.

Thứ hai, Tổng cục Thuế đã tổ chức xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin cho phép kết nối với các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, cũng như cung cấp kết nối với đơn vị truyền nhận. Mục tiêu đến tháng 11/2021 sẽ bắt đầu triển khai cho 6 tỉnh, thành phố và khi đó các đơn vị cung cấp giải pháp sẽ có thể cung cấp các dịch vụ cho người nộp thuế để có thể sử dụng hóa đơn điện tử.

Hiện nay tại 6 tỉnh, thành phố triển khai đợt này, các doanh nghiệp hầu hết cũng đã sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32, trong đó, Hà Nội cũng đã có khoảng 90% doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo ông Phạm Quang Toàn, một điểm cần lưu ý, đó là, trước đây việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32 thì dữ liệu sẽ nằm tại đơn vị cung cấp giải pháp, tuy nhiên, với việc áp dụng hóa đơn điện tử theo thông tư mới, các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử sẽ áp dụng tiêu chuẩn mới thể hiện bằng các định dạng về mặt kỹ thuật, sau đó các đơn vị này sẽ gửi thông tin hóa đơn cho cơ quan thuế. Hà Nội là một trong 6 tỉnh, thành phố triển khai giai đoạn 1 theo Quyết định của Tổng cục Thuế. Báo cáo cho thấy, Cục Thuế Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong ngành Thuế gần hoàn thành mục tiêu tất cả doanh nghiệp trên địa bàn áp dụng HĐĐT. Theo đó, đã có 152.389 doanh nghiệp, tổ chức thông báo phát hành HĐĐT thành công, đạt tỷ lệ 99,09%, trong đó, số doanh nghiệp đã sử dụng HĐĐT là 98.512 (đạt tỷ lệ 65,3%).

Bên cạnh đó, sẽ áp dụng loại hóa đơn mới là hóa đơn được cấp mã xác thực của cơ quan thuế, khi đó việc lập hóa đơn điện tử sẽ thông qua hệ thống kỹ thuật của các đơn vị cung cấp giải pháp để truyền dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế, sau đó cơ quan thuế sẽ tiếp nhận thông tin và gửi lại thông tin cho người nộp thuế

Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin cho biết, căn cứ yêu cầu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử. Đồng thời, đã chỉ đạo các Cục Thuế có trách nhiệm tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố để thành lập các Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại địa phương. Đối với các Ban Chỉ đạo tại các tỉnh, thành phố, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực tiếp tham gia làm Trưởng ban chỉ đạo và thành lập các Tổ thường trực triển khai do Cục trưởng Cục Thuế làm Tổ trưởng Tổ thường trực với sự tham gia của đại diện sở, ban, ngành địa phương tham gia Tổ triển khai.

Song song với đó, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế tổ chức tuyên truyền về những quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123 về hóa đơn điện tử cũng như lợi ích của hóa đơn điện tử để doanh nghiệp và người nộp thuế biết và sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, Tổng cục Thuế tổ chức hướng dẫn cho các đơn vị cung cấp các giải pháp hóa đơn điện tử những nội dung mới để kịp thời nâng cấp hoàn thiện các cái giải pháp theo cái quy định và có thể sẵn sàng cung cấp các giải pháp về hóa đơn điện tử cho người nộp thuế.

>> Xem thêm: Thông tư 78/2021/TT-BTC - Hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp

FAST đủ điều kiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn

Ngày 12-11-2021, Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 1620 1620/QĐ-TCT về việc phê duyệt danh sách các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn, trong đó có Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST).

4rum-du-dieu-kien-hddt.jpg
Xem chi tiết tại <link>
 
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp

Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi hoá đơn điện tử theo TT 78/2021 cho doanh nghiệp​


Bài viết dưới đây hướng dẫn các thủ tục chuyển đổi, xử lý hóa đơn sai sót, tiêu hủy hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử chưa sử dụng... theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

1. Thủ tục chuyển đổi hóa đơn điện tử

1.1 Đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử

Theo quy định tại Điều 15 - Đăng ký, thay đổi nội dung sử dụng hóa đơn điện tử:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ thì có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế ủy thác cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ.

Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT (Phụ lục IA – NĐ123/2020).

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo điện tử về việc tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT (Phụ lục IB – NĐ123/2020) qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc gửi thông báo điện tử trực tiếp đến doanh nghiệp, tổ chức kinh tế về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

1.2 Tiêu huỷ hoá đơn giấy, hoá đơn điện tử chưa sử dụng

Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận cho đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử, đơn vị phải ngừng sử dụng và tiêu hủy hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử chưa sử dụng (nếu có) đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây.

Trình tự, thủ tục tiêu hủy được thực hiện như sau:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải lập bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi tiêu hủy hóa đơn.

Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản tiêu hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn gồm:
 • Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh.
 • Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục).
 • Biên bản tiêu hủy hóa đơn.
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp tiêu hủy theo Mẫu số 02/HUY-HĐG Phụ lục IA – NĐ 123/2020.
Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn được lưu tại đơn vị sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

1.3 Sử dụng hoá đơn điện tử

Theo quy định mới tại NĐ123/2020 thì đơn vị được phép sử dụng hóa đơn điện tử ngay sau khi được cơ quan thuế chấp thuận, đơn vị không phải gửi hóa đơn mẫu và thông báo phát hành hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế như quy định trước đây.

1.4 Xử lý hoá đơn có sai sót

(a) Đối với hoá đơn có mã của cơ quan thuế

Trường hợp 1
: Hoá đơn điện tử chưa gửi cho người mua
 • Người bán gửi thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS- HĐĐT về việc huỷ hoá đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.
 • Người bán lập hoá đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để được cấp mã mới và gửi lại cho người mua.
 • Cơ quan thuế thực hiện huỷ hoá đơn điện tử có sai sót đã lưu trên hệ thống.
Trường hợp 2: Hoá đơn điện tử đã gửi cho người mua

Trường hợp sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế:

Người bán thông báo cho người mua về sai sót và không phải lập lại hoá đơn mới.

Người bán gửi thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS- HĐĐT về việc hóa đơn điện tử có sai sót.

Trường hợp sai sót về mã số thuế, số tiền, thuế suất hoặc hàng hoá ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn sau:

Người bán lập hoá đơn điều chỉnh:
 • Nếu người bán và người mua có thoả thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hoá đơn điều chỉnh thì hai bên lập văn bản thoả thuận ghi rõ sai sót.
 • Hoá đơn điều chỉnh phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hoá đơn mẫu số … ký hiệu … số hoá đơn … ngày hoá đơn”.
 • Người bán lập hoá đơn điện tử mới điều chỉnh cho hoá đơn bị sai sót, ký số gửi cơ quan thuế để được cấp mã mới và gửi lại cho người mua.
 • Lưu ý: Điều chỉnh tăng thì ghi dấu dương, điều chỉnh giảm thì ghi dấu âm theo đúng thực tế điều chỉnh.
Người bán lập hoá đơn thay thế:
 • Nếu người bán và người mua có thoả thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hoá đơn thay thế thì hai bên lập văn bản thoả thuận ghi rõ sai sót.
 • Hoá đơn thay thế phải có dòng chữ “Thay thế cho hoá đơn mẫu số … ký hiệu … số hoá đơn … ngày hoá đơn”.
 • Người bán lập hoá đơn điện tử mới thay thế cho hoá đơn bị sai sót, ký số gửi cơ quan thuế để được cấp mã mới và gửi lại cho người mua.
Lưu ý:
 • Người bán phải gửi thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS- HĐĐT về việc hóa đơn điện tử có sai sót trong cả 2 cách sử dụng hoá đơn trên.
 • Thông báo có thể gửi cho một hoặc nhiều hóa đơn, tại bất cứ thời điểm nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT.
(b) Đối với hoá đơn không có mã của cơ quan thuế:

Người bán xử lý tương tự như Trường hợp 2 phần trên nhưng không có bước gửi cơ quan thuế cấp mã.

2. Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice

2.1 Đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử


Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm hoá đơn điện tử Fast e-Invoice, chọn mục Đăng ký hoá đơn/ Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Bước 2: Khai báo các thông tin chính xác, đầy đủ và lưu tờ khai.

Bước 3: Chọn tờ khai, kích vào nút “Gửi cơ quan thuế” để ký số và gửi đến cơ quan thuế.

Bước 4: Nhận kết quả phản hồi của cơ quan thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận ngay tại tờ khai này.

2.2 Tiêu huỷ hoá đơn giấy, hóa đơn điện tử chưa sử dụng

Sau khi được cơ quan thuế thông báo về việc đã chấp nhận cho đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 thì đơn vị phải tiến hành tiêu hủy hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử theo Thông tư 32 chưa sử dụng.

Đơn vị tiến hành các thủ tục tiêu hủy hóa đơn theo quy định (đã nêu phần trên), tại bước cuối gửi “Thông báo kết quả hủy hóa đơn” lên cơ quan thuế, đơn vị có thể chọn 1 trong 2 cách sau:
 • Gửi thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn bằng văn bản giấy: Đơn vị in ra thành 2 bản giấy, một bản lưu tại đơn vị, bản còn lại gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Gửi thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn bằng văn bản điện tử: trong trường hợp này, đơn vị phải nhập trực tiếp trên trang Thuế điện tử của Tổng Cục thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn) hoặc nhập trên phần mềm HTKK thuế (sau đó kết xuất ra tệp XML để nộp trên trang thuế điện tử).

Lưu ý: Đối với đơn vị đang sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm Fast e-Invoice thì phải khai báo các bước sau để hệ thống ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng hóa đơn đã tiêu hủy.
 • Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm hoá đơn điện tử Fast e-Invoice, chọn mục Đăng ký hoá đơn/ Hủy hóa đơn/ Cập nhật kết quả hủy hóa đơn, khai báo các ký hiệu hóa đơn bị tiêu hủy.
 • Bước 2: Chọn mục Đăng ký hóa đơn/ Hủy hóa đơn/ Duyệt kết quả hủy hóa đơn để phê duyệt các thông tin đã cập nhật ở bước 1. Lưu ý: tại bước này chỉ có người quản trị mới được phép thực hiện.
2.3 Sử dụng hóa đơn điện tử

Bước 1: Khởi tạo mẫu hoá đơn
 • Đăng nhập vào phần mềm hoá đơn điện tử Fast e-Invoice, chọn mục Đăng ký hoá đơn/ Danh mục phân loại hóa đơn.
 • Khai báo các loại hóa đơn, mẫu số và ký hiệu hóa đơn sử dụng tại đơn vị đúng quy định theo Thông tư 78.
Bước 2: Khai báo đơn vị sử dụng
 • Vào chức năng Đăng ký hóa đơn/ Khai báo sử dụng hóa đơn.
 • Chọn ký hiệu hóa đơn và khai báo các đơn vị nào sử dụng ký hiệu hóa đơn này.
Bước 3: Lập hoá đơn
 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn/ Lập hóa đơn hoặc Lập phiếu xuất.
 • Khai báo nội dung cho hóa đơn, phiếu xuất cần phát hành.
Bước 4: Phát hành hóa đơn điện tử
 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn/ Phát hành hóa đơn điện tử.
 • Lọc các hóa đơn và chọn ký hiệu hóa đơn cần phát hành để phát hành hóa đơn điện tử.
  • Tùy vào khai báo hình thức hóa đơn điện tử khi đăng ký: hệ thống sẽ phát hành hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã. Riêng hóa đơn có mã của cơ quan thuế thì trên bản thể hiện sẽ có thêm thông tin mã hóa đơn của cơ quan thuế và trên tệp XML sẽ có thêm thông tin mã hóa đơn và chữ ký số của cơ quan thuế.
  • Tùy vào khai báo phương thức chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế khi đăng ký: hệ thống sẽ chuyển dữ liệu hóa đơn trực tiếp đến cơ quan thuế sau mỗi lần phát hành hoặc chuyển định kỳ theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế (mẫu số 01/TH-HĐĐT).
2.4 Xử lý hóa đơn có sai sót

Khi hóa đơn điện tử đã phát hành và gửi cho người mua có sai sót, người bán được phép tùy chọn sử dụng hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế để xử lý sai sót.

(a) Trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh:

Bước 1: Lập hóa đơn điều chỉnh
 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn/ Lập hóa đơn hoặc Lập phiếu xuất, chọn loại xử lý điều chỉnh.
 • Khai báo nội dung cho hóa đơn, phiếu xuất điều chỉnh cần phát hành.
Bước 2: Phát hành hóa đơn điện tử điều chỉnh
 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn/ Phát hành hóa đơn điện tử.
 • Lọc các hóa đơn điều chỉnh và chọn ký hiệu hóa đơn cần phát hành để phát hành hóa đơn điện tử.
Bước 3: Gửi thông báo hóa đơn điện tử có sai sót đến cơ quan thuế.
 • Vào chức năng Đăng ký hóa đơn/ Báo cáo/ Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót.
 • Chọn các hóa đơn bị điều chỉnh cần thông báo và kích vào nút “Gửi cơ quan thuế” để ký số và gửi đến cơ quan thuế.
 • Cơ quan thuế sẽ phản hồi về việc chấp nhận hay không chấp nhận thông báo ngay tại chức năng này.
Lưu ý một số khác biệt so với quy định trước đây:
 • Điều chỉnh giảm phải nhập số âm. Số âm có thể là số lượng, đơn giá, thành tiền hoặc thuế (tùy từng nghiệp vụ phát sinh cụ thể).
 • Không bắt buộc phải lập biên bản điều chỉnh trước khi phát hành hóa đơn điều chỉnh (trừ khi người bán và người mua có thỏa thuận phải lập).
 • Sau khi phát hành hóa đơn điều chỉnh, đơn vị phải gửi Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (mẫu số 04/SS-HĐĐT) đến cơ quan thuế.
(b) Trường hợp lập hóa đơn thay thế:

Bước 1: Lập hóa đơn thay thế
 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn/ Lập hóa đơn hoặc Lập phiếu xuất, chọn loại xử lý thay thế.
 • Khai báo nội dung cho hóa đơn, phiếu xuất thay thế cần phát hành.
Bước 2: Phát hành hóa đơn điện tử thay thế
 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn/ Phát hành hóa đơn điện tử.
 • Lọc các hóa đơn thay thế và chọn ký hiệu hóa đơn cần phát hành để phát hành hóa đơn điện tử.
Bước 3: Gửi thông báo hóa đơn điện tử có sai sót đến cơ quan thuế.
 • Vào chức năng Đăng ký hóa đơn/ Báo cáo/ Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót.
 • Chọn các hóa đơn bị thay thế cần thông báo và kích vào nút “Gửi cơ quan thuế” để ký số và gửi đến cơ quan thuế.
 • Cơ quan thuế sẽ phản hồi về việc chấp nhận hay không chấp nhận thông báo ngay tại chức năng này.
Lưu ý một số khác biệt so với quy định trước đây:
 • Không bắt buộc phải lập biên bản thu hồi trước khi phát hành hóa đơn thay thế (trừ khi người bán và người mua có thỏa thuận phải lập).
 • Sau khi phát hành hóa đơn thay thế, đơn vị phải gửi Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (mẫu số 04/SS-HĐĐT) đến cơ quan thuế.
 
Sửa lần cuối:
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp

FAST được công nhận là tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ HĐĐT​

Ngày 17-11-2021, FAST chính thức ký hợp đồng với Tổng cục Thuế là tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Nhằm đảm bảo tiến độ 100% các doanh nghiệp trên cả nước chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT trước ngày 1-7-2022, Tổng cục thuế đã lựa chọn 20 tổ chức đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 2, Điều 10, Thông tư 78/2021/TT-BTC để trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT. Đây sẽ là các đơn vị tiên phong trong quá trình đảm bảo HĐĐT sẽ được truyền nhận với Tổng Cục thuế.

FAST đã được Tổng Cục thuế kiểm thử và đánh giá đáp ứng hoàn toàn 5 tiêu chí theo công văn thông báo số 422/TB-TCT bao gồm các năng lực về: Chủ thể, tài chính, nhân sự, kỹ thuật và tiêu chuẩn truyền nhận dữ liệu. TCT chính thức ký hợp đồng và công nhận FAST là nhà cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT.

Theo TCT, từ 11-2021 đến 3-2022 sẽ tiến hành triển khai giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố gồm TP.Hà Nội, TP. HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định, giai đoạn 2 từ 4-2022 đến 6-2022 triển khai toàn bộ cho 57 tỉnh, thành còn lại.


cong-nhan-hddt-1.jpg


Cùng với việc trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu, giải pháp hóa đơn điện tử Fast e-Invoice của FAST cũng đã đáp ứng theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và tiêu chuẩn thành phần dữ liệu theo Quyết định 1450/QĐ-TC.

Như vậy FAST là nhà cung cấp “3 trong 1”:

 1. Cung cấp giải pháp ERP và phần mềm kế toán.
 2. Cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
 3. Cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ hóa đơn điện tử.
cong-nhan-hddt-2.jpg

Doanh nghiệp khi lựa chọn FAST là đối tác sẽ “chọn 1 có 3”, giúp triển khai ứng dụng nhanh hơn, tiết kiệm hơn, không phải làm việc với nhiều đối tác khác nhau.

Cũng trong đợt này, nhằm giúp doanh nghiệp phá bỏ mọi rào cản trong quá trình chuyển đổi, FAST triển khai chương trình “Hóa đơn điện tử - Giá 0đ”. Các doanh nghiệp hoàn toàn không mất chi phí khi sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử Fast e-Invoice.

hddt-0đ.png

 
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp

FAST đáp ứng 5 tiêu chí của tổ chức nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT​


FAST được Tổng cục thuế (TCT) ký hợp đồng và công nhận là tổ chức nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử (HĐĐT), đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 2, Điều 10, Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Theo Thông báo số 422/TB-TCT về việc tiếp nhận văn bản đề nghị ký hợp đồng của tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT, các tổ chức được ký hợp đồng phải đáp ứng 5 tiêu chí sau: Chủ thể, tài chính, nhân sự, kỹ thuật và tiêu chuẩn truyền nhận dữ liệu. Sau khi được TCT kiểm thử và đánh giá đáp ứng đầy đủ điều kiện, FAST chính thức có tên trong danh sách 20 nhà cung cấp dịch vụ.


1. Về chủ thể

Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST)
là nhà cung cấp giải pháp quản trị hoạt động SXKD trên nền tảng CNTT. Thành lập từ năm 1997, hiện nay FAST hơn 34.000 khách hàng trên toàn quốc. Các giải pháp của FAST ngày càng được hoàn thiện và được nhiều khách hàng tin dùng. Trong đó, giải pháp hóa đơn điện tử Fast e-Invoice đã có hơn 5.000 người sử dụng, luôn đảm bảo đáp ứng đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

FAST đã vinh dự nhận về nhiều giải thưởng danh giá như Top 50 DN CNTT Việt Nam, Top 5 đơn vị phần mềm, giải thưởng Nhân tài Đất Việt, Sao Khuê, BITCUP cùng nhiều huy chương và bằng khen khác.
le-trao-giai-top-10.jpg

2. Về tài chính

FAST là đơn vị có hệ thống tài chính lành mạnh, minh bạch, phát triển tốt qua các năm. FAST cũng đã có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị trên 5 tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng giải pháp của FAST.

3. Về nhân sự

FAST có đội ngũ 500 nhân viên có trình độ chuyên môn cao, trong đó có hơn 88% đạt trình độ Đại học và trên Đại học, hơn 60% nhân viên có thâm niên hơn 3 năm. Đội ngũ nhân viên được chú trọng đào tạo sâu về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng làm việc.

4. Về giải pháp truyền nhận
 • Giải pháp hóa đơn điện tử Fast e-Invoice cho phép khởi tạo, xử lý, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử có mã và không có mã, sẵn sàng đáp ứng các chức năng theo quy định của Thông tư 78/2021/TT-BTC.
fast-cap-nhat-tinh-nang-hddt-tt78_Anh fb.png
 • Fast có hệ thống giải pháp nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu về HĐĐT giữa tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT cho người bán, người mua và được kết nối với hệ thống HĐĐT của Tổng cục thuế, được Tổng cục thuế đánh giá đạt các tiêu chuẩn về thành phần dữ liệu, tính đầy đủ trong các nghiệp vụ truyền nhận cho cả hóa đơn có mã và không mã, có hệ thống nhật ký đạt chuẩn lưu giữ phục vụ công tác đối soát.
 • Có các giải pháp kết nối đảm bảo theo yêu cầu của TCT: Sử dụng giao thức SOAP/TCP để đóng gói và truyền nhận dữ liệu, kết nối với hệ thống truyền nhận dữ liệu của TCT bằng công nghệ Web Service hoặc Queue, sử dụng dữ liệu dạng XML để đóng gói dữ liệu theo đúng quy định về định dạng thông điệp.
5. Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Fast đạt chuẩn theo điểm D, khoản 2 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Quyết định số 1450/QĐ-TCT
 • Hệ thống cơ sở dữ liệu của FAST hiện tại được đặt tại 2 trung tâm dữ liệu, trung tâm dữ liệu chính tài Viettel IDC Bình Dương, Trung tâm dữ liệu dự phòng tại Viettel IDC hòa Lạc. đảm bảo khoảng cách tối thiểu 20km theo tiêu chuẩn, 2 hệ thống được triển khai đầy đủ các thành phần gồm server, network, security sẵn sàng hoạt động khi một trong 2 sự cố gặp hệ thống.
 • Hệ thống có khả năng phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn các truy cập không hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng, để đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn của dữ liệu trao đổi giữa các bên. Các giải pháp về thiết bị tường lửa, thiết bị chống thâm nhập trái phép (IPS) và phần mềm chống virus.
 • Hệ thống sao lưu dữ liệu được thực hiện định kỳ hàng ngày và liên tục trong 30 ngày đảm bảo việc có thể phục hồi dữ liệu khi có sự cố xảy ra.

Hệ thống đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về việc truyền nhận dữ liệu với hệ thống của TCT. Các thông điệp truyền nhận giữa hệ thống và cơ quan thuế theo đúng tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận.

mohinhtrienkhai.png

Mô hình triển khai hóa đơn điện tử Fast e-Invoice
 

Đính kèm

 • cap-nhat-tinh-nang-hddt-tt78_Anh fb.png
  cap-nhat-tinh-nang-hddt-tt78_Anh fb.png
  349.1 KB · Lượt xem: 1
Sửa lần cuối:
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp

Hóa đơn điện tử Fast e-Invoice cán mốc 7.000 người dùng​


Với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, tính đến tháng 12-2021, phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice đã đạt mốc 7.000 người dùng (user), trong đó có hơn 5.000 doanh nghiệp ứng dụng.

fi-7000-kh-su-dung.png

Fast e-Invoice là giải pháp hóa đơn điện tử của Công ty Phần mềm FAST - Thương hiệu với hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các giải pháp quản trị dành cho doanh nghiệp. Fast e-Invoice được đánh giá là phần mềm hóa đơn điện tử an toàn, đơn giản và dễ dàng đưa vào sử dụng. Khách hàng có thể lựa chọn phát hành hóa đơn điện tử trực tiếp hoặc kết nối với các phần mềm tác nghiệp khác (phần mềm kế toán, ERP…).
bieu-do-hddt.png
Số lượng người dùng Fast e-Invoice qua các năm

Từ khi ra mắt năm 2018, Fast e-Invoice luôn được hoàn thiện để đáp ứng theo yêu cầu của Tổng cục thuế và các doanh nghiệp. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2021, khi Thông tư 78/2021/TT-BTC được ban hành, FAST đã nhanh chóng cập nhật các tính năng cho sản phẩm, đảm bảo phù hợp với quy định. Bên cạnh đó, FAST cũng đã được Tổng cục Thuế chính thức công nhận là nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và nhà cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử.
nha-cung-cap-3-trong-1.png

Lộ trình triển khai hóa đơn điện tử đã được BTC ban hành rõ ràng. Đây chính là thời điểm “chạy nước rút” của các doanh nghiệp để hoàn thành áp dụng hóa đơn điện tử.

Các doanh nghiệp có thể tham khảo hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC tại đây:
Nếu cần được tư vấn trực tiếp, vui lòng sử dụng kênh hỗ trợ:
Chương trình khuyến mại “HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - GIÁ 0Đ”
Tặng gói dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice, bao gồm:
 • Phí khởi tạo, kết nối Fast e-Invoice
 • Gói 300 hóa đơn điện tử.
Chương trình được dành cho các khách hàng khi mua mới phần mềm kế toán Fast Accounting Online, áp dụng đến hết ngày 31-03-2022.
 
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp

Cục Thuế TPHCM tổ chức hội nghị tập huấn hóa đơn điện tử cho khách hàng của FAST​

Nhằm kịp thời hỗ trợ, giải đáp, xử lý những vướng mắc trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp, Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với FAST tổ chức chương trình:

“HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
VÀ HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”

(Đáp ứng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC)

Thông tin chi tiết:
Để biết thêm thông tin, Quý khách hàng xin vui lòng chat trực tiếp tại các kênh liên hệ sau:
hoi-nghi-tap-huan-01.jpg

FAST là nhà cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế công nhận. Bên cạnh đó, giải pháp hóa đơn điện tử Fast e-Invoice của FAST cũng đã đáp ứng theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.
nha-cung-cap-3-trong-1.jpg
 
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp

Cục Thuế tỉnh Bình Dương tổ chức “Hội nghị tập huấn trực tuyến hóa đơn điện tử”​

Nhằm kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử ở giai đoạn II nhằm đáp ứng Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngày 25-03-2022, Cục Thuế Bình Dương sẽ tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến thực hiện hóa đơn điện tử theo các quy định mới.

hoi-nghi-hddt-BD.png

Thông tin chi tiết:
 • Thời gian: 08h00, Thứ Sáu, ngày 25-03-2022.
 • Hình thức tổ chức: Trực tuyến.
Quý Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương có thể đăng ký trực tiếp <tại đây>. Thời hạn đăng ký trước ngày 22-03-2022.

XEM TIẾP TẠI ĐÂY
 
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp

Phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốc trước ngày 1-7-2022​

Phủ sóng hóa đơn điện tử toàn quốc, Fast e-Invoice cùng doanh nghiệp tiến tới mục tiêu hoàn thành trước 1-7-2022

Sau thành công của giai đoạn 1, vừa qua, Tổng cục Thuế đã chính thức kích hoạt triển khai hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố; hướng tới mục tiêu trước ngày 01-07-2022, mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên cả nước hoàn thành chuyển đổi HĐĐT.

1. Thực hiện phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốc trước 01-07-2022

Việc áp dụng triển khai hóa đơn điện tử là “mũi tên trúng nhiều đích”, góp phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý, quy trình làm việc của Cơ quan Thuế cũng như người dân, doanh nghiệp theo hướng tích cực, hiện đại, tăng cường công khai minh mạch. Nhằm phòng chống gian lận tiêu cực, phát triển TMĐT giảm chi phí tuân thủ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, phù hợp xu hướng quốc tế. Đồng thời, áp dụng hóa đơn điện tử đã thúc đẩy xây dựng, tích hợp, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu trọng yếu quốc gia như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội, đất đai... hướng tới xây dựng hệ sinh thái số; đổi mới công tác quản lý Nhà nước trên nhiều ngành, lĩnh vực; thúc đẩy phát triển chính phủ số, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Sáng 21-4-2022, Lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 477 điểm cầu: Tổng cục Thuế, 63 tỉnh, thành phố và 413 điểm cầu chi cục thuế. Như vậy, 63 tỉnh thành đã chính thức bấm nút vận hành hệ thống hóa đơn điện tử kể từ ngày 21-04-2022.

dong-hanh-57-tinh-02.png

>> Xem thêm: FAST tham dự “Lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc”

XEM TIẾP TẠI ĐÂY
 
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp

Fast e-Invoice cập nhật tính năng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử​


Căn cứ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, kể từ ngày 01-07-2022 các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chính thức chuyển đổi sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử.

Phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice đã cập nhật các tính năng chứng từ khấu trừ thuế TNCN đáp ứng theo NĐ 123/2020/NĐ-CP, TT 78/2021/TT-BTC và TT 37/2010/TT-BTC.

1. Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử mới nhất

Tại Điều 12, Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17-9-2021 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: Việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18-3-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính (và văn bản sửa đổi, bổ sung) và Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12-11-2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân đến hết ngày 30-6-2022.

Trường hợp các tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được áp dụng hình thức chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01-7-2022 và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC.

>> Xem thêm: Hướng dẫn chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ tháng 7-2022
khau-tru-tncn-2022.png

XEM TIẾP TẠI ĐÂY
 
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp

Fast e-Invoice - Giải pháp hóa đơn điện tử toàn diện​

Fast e-Invoice - Giải pháp hóa đơn điện tử toàn diện được Tổng cục Thuế công nhận đạt chuẩn, đáp ứng Thông tư 78/2021/TT-BTC

Fast e-Invoice cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ về hóa đơn điện tử (HĐĐT) từ lập, phát hành, quản lý cho đến nhận truyền dữ liệu hóa đơn với cơ quan thuế, gồm:

Bên cạnh đó, phần mềm đã được cập nhật tính năng chứng từ khấu trừ thuế TNCN giúp doanh nghiệp lập, phát hành và quản lý chứng từ điện tử mà không cần phải sử dụng phần mềm khác.

FI-toan-dien-02.png

Các điểm nổi bật của Fast e-Invoice

 • Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn được các cơ quan tổ chức uy tín chứng nhận.
 • Sẵn sàng kết nối, tích hợp với các phần mềm kế toán, phần mềm ERP, chữ ký số… tạo nên hệ sinh thái quản trị toàn diện doanh nghiệp.
 • Cho phép phát hành hóa đơn điện tử trực tiếp hoặc thông qua kết nối với các phần mềm tác nghiệp của FAST, chỉ cần nhập hóa đơn như trước, ký số rồi chuyển lên Fast e-Invoice để phát hành.
 • Có thể lựa chọn sử dụng bản Online hoặc bản khách hàng tự cài đặt.
 • Có thể lựa chọn chữ ký số bằng Token hoặc HSM.
 • Phiên bản Mobile App: Trải nghiệm thân thiện, tiện lợi và trực quan giúp quản lý và tra cứu hóa đơn điện tử mọi lúc mọi nơi ngay trên điện thoại di động.
 • Cho phép người bán khai báo quyền tra cứu hóa đơn cho khách hàng không giới hạn số người dùng truy cập.
XEM TIẾP TẠI ĐÂY
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA