Cách tính chênh lệch tỷ giá đối với DN nhập khẩu

  • Thread starter hoapt79
  • Ngày gửi
N

Nguyễn Văn Nhựt

Thành viên sơ cấp
16/8/06
9
0
0
39
TP. Buôn Ma Thuột
#2
Bạn nên xem kỹ tập 1: ban hành kèm theo Quyêt định số 15/2006 của Bộ tài chính:
Khi nhap hang:
No TK 156: Tỷ giá thực tế
Có TK 331: Tỷ giá thực tế
Khi trả tiền
Nợ TK 331: Tỷ giá ghi sổ
Nợ/Có TK 413: lỗ/lãi chênh lệch tỷ giá
Có TK 1112, 1122: Tỷ giá ghi sổ
Còn nhiều nghiệp vụ nữa. Mình nghĩ bạn xem TK 413 là se hiểu hết
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#3
Nguyễn Văn Nhựt nói:
Bạn nên xem kỹ tập 1: ban hành kèm theo Quyêt định số 15/2006 của Bộ tài chính:
Khi nhap hang:
No TK 156: Tỷ giá thực tế
Có TK 331: Tỷ giá thực tế
Khi trả tiền
Nợ TK 331: Tỷ giá ghi sổ
Nợ/Có TK 413: lỗ/lãi chênh lệch tỷ giá
Có TK 1112, 1122: Tỷ giá ghi sổ
Còn nhiều nghiệp vụ nữa. Mình nghĩ bạn xem TK 413 là se hiểu hết
Khi nhap hang:
No TK 156: Tỷ giá thực tế
Có TK 331: Tỷ giá thực tế
Khi trả tiền
Nợ TK 331: Tỷ giá ghi sổ
Nợ TK 635 lỗ chênh lệch tỷ giá
Có TK 1112, 1122: Tỷ giá ghi sổ
Có TK 515 lãi chênh lệch tỷ giá

Tham khảo Chuẫn mực số 10-Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá, thông tư 105/2003/TT-BTC ngày 4 tháng 11 năm 2003.

Thân
 

BQT trực tuyến

  • Hien
    Hien
    WKTER

Thành viên trực tuyến

  • Hien
  • Vuong Ngoan

Xem nhiều