Chi phí thưởng doanh số bằng vé đi du lịch và thẻ cào có được coi là chi phí hợp lý?

  • Thread starter vinhchanh
  • Ngày gửi
V

vinhchanh

Sơ cấp
15/11/06
6
0
0
36
Đồng Nai
#1
Chào quí sư huynh, cho em hỏi: Công ty em có chính sách thưởng doanh số bằng vé đi du lịch trong và ngoài nước, thưởng bằng thẻ cào quy đổi ra tiền. Xin hỏi các vị sư huynh 2 chính sách trên có được đưa vào chi phí của doanh nghiệp không?. Có văn bản nào hướng dẫn về nội dung trên không?. Mong các vị sư huynh tư vấn giúp em!. Cám ơn!
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
Đối với các khoản tiền thưởng cho người lao động, kể cả các khoản tiền thưởng cho người lao động theo quy định của công ty cũng không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN mà phải sử dụng lợi nhuận sau thuế để thanh toán.

Bạn tham khảo Công văn 3161/TCT-ĐTNN ngày 13/9/2005 Về việc không hạch toán tiền thưởng vào chi phí.
 

Đính kèm

S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#3
vinhchanh nói:
Chào quí sư huynh, cho em hỏi: Công ty em có chính sách thưởng doanh số bằng vé đi du lịch trong và ngoài nước, thưởng bằng thẻ cào quy đổi ra tiền. Xin hỏi các vị sư huynh 2 chính sách trên có được đưa vào chi phí của doanh nghiệp không?. Có văn bản nào hướng dẫn về nội dung trên không?. Mong các vị sư huynh tư vấn giúp em!. Cám ơn!
Theo điểm 11, mục III, phần B thông tư 128/2003/TT-BTCTheo điểm 11, mục III, phần B thông tư 128/2003/TT-BTC thì:
Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác theo số thực chi nhưng tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý từ khoản 1 đến khoản 10 của mục này

Điểm 1 cv 1766/TCT-ĐTNN của TCT ngày 19 tháng 5 năm 2006:
Những chi phí sau đây phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tính toàn bộ vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp theo qui định:
...
Chi phí mua hoặc sản xuất hàng hoá, dịch vụ cho, tặng kèm theo sản phẩm bán ra (theo qui chế bán hàng của doanh nghiệp) dưới các hình thức: sản phẩm hàng hoá, dịch vụ; phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, thẻ khách hàng; phiếu dự thi, xổ số. Giá trị hàng hoá, dịch vụ cho tặng nêu trên không được lớn hơn giá trị sản phẩm bán ra tính theo từng lần bán hàng
...

Chi phí thưởng doanh số bằng vé đi du lịch trong và ngoài nước, thưởng bằng thẻ cào quy đổi ra tiền cho khách hàng theo chính sách bán hàng của doanh nghiệp được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Thân
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#4
Như vậy, vinhchanh phải nói rõ, thưởng theo doanh số là thưởng cho nhân viên hay thưởng cho khách hàng. Nếu thưởng cho nhân viên thì xem câu trả lời của mình, còn nếu thưởng cho khách hàng thì xem câu trả lời của Song Huong.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
Xem nhiều