Chi phí phát sinh do hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có được hạch toán?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Câu hỏi:

Công ty tôi ký hợp đồng chuyển nhượng góp vốn cổ phần tại công ty A cho công ty B số tiền 10 tỷ, và bên công ty B đồng ý nhận chuyển nhượng phần vốn góp này, Công ty B đã chuyển tiền cho công ty tôi số tiền đợt 01 là 5 tỷ.
Tuy nhiên, do lý do khách quan nên công ty tôi và công ty B đồng ý chấm dứt hợp đồng chuyền nhượng vốn góp cổ phần tại công ty A. Theo đó, công ty tôi phải hoàn trả lại số tiền mà công ty B đã chuyển là 5 tỷ, đồng thời công ty tôi phải chịu 1 khoản tiền lãi phát sinh trong quá trình sử dụng khoản 5 tỷ này từ công ty B (có phụ lục hợp đồng xác nhận khoản tiền lãi mà công ty tôi phải trả).
Vậy, cho tôi hỏi các chính sách thuế đối với khoản tiền lãi mà công ty tôi phải trả cụ thể là: chi phí tiền lãi này công ty tôi có được tính vào chi phí hợp lệ, công ty tôi có phải xuất hóa đơn GTGT?


Cục thuế TP. HCM:


Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ khi xác nhận thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

2.18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

… (Lãi vay thực hiện theo quy định tại điểm 2.17 Điều này)

…”.

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này...”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp theo trình bày Công ty có phát sinh khoản chi trả tiền lãi phát sinh cho Công ty B khi thực hiện mua, bán lại phần vốn góp tại Công ty A theo quy định tại hợp đồng chuyển nhượng vốn thì về nguyên tắc việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi trả tiền lãi đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

Khi thu tiền chi trả tiền lãi từ Công ty, Công ty B có trách nhiệm lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty, kê khai nộp thuế theo quy định.


Nguồn: Hệ thống đối thoại doanh nghiệp
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA