Thắc mắc về hệ thống tài khoản kế toán

  • Thread starter trangiu08
  • Ngày gửi
T

trangiu08

Guest
4/5/14
1
0
1
31
Thanh Xuân, Hà Nội
Chào các anh chị. e năm nay học năm ba đại học.
Em có một thắc mắc là tại sao ở trường học là Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng, 642 - Cp QLDN
nhưng hôm trước e đến học thử tại TT kế toán thực tế thì họ lại hạch toán 6421 - CP bán hàng, 6422 - CP QLDN?
Bên nào hạch toán đúng ạ?
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều