Mỗi tuần một chuyên đề

Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ mới nhất theo quy định

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Để thực hiện phân bổ công cụ dụng cụ chính xác, kế toán cần phải lưu ý đến các nội dung cụ thể về thời gian phân bổ, phương pháp phân bổ và cách hạch toán phân bổ định kỳ.

Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

a. Công cụ dụng cụ mua về và được sử dụng ngay trong ngày, cách hạch toán phân bổ như sau:

Trường hợp 1: Nếu giá trị CCDC nhỏ, thời gian sử dụng ngắn thường trong một kỳ SXKD thì hạch toán toàn bộ một lần vào chi phí:

Nợ TK 154, 621, 627, 641, 642 (tùy theo bộ phận sử dụng)

Có TK 111, 112, 331

Trường hợp 2: Nếu CCDC có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu (trong nhiều kỳ SXKD) thì hạch toán ghi:

  • Hoạt động mua CCDC về nhập kho ghi:
Nợ TK 242

Có TK 111, 112, 331

  • Bút toán hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng vào chi phí:
Nợ TK 154, 621, 627, 641, 642 (tùy theo bộ phận sử dụng)

Có TK 242

b. Nếu mua CCDC về nhập kho rồi mới xuất ra dùng:

Hoạt động nhập kho công cụ dụng cụ, bút toán ghi:

Nợ TK 153 – Công cụ dụng cụ

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT (nếu có)

Có TK 111,112, 331

Hoạt động xuất kho CCDC phục vụ cho sxkd: Kế toán căn cứ vào giá trị CCDC và thời gian sử dụng để hạch toán chi phí cho phù hợp.

Trường hợp 1: CCDC có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn thì hạch toán toàn bộ một lần vào chi phí:

Nợ TK 154, 621, 627, 641, 642 (tùy theo bộ phận sử dụng)

Có TK 153

Trường hợp 2: CCDC có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu thì hạch toán:

  • Mua CCDC ghi:
Nợ TK 242

Có TK 153

  • Bút toán hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng vào chi phí ghi:
Nợ TK 154, 621, 627, 641, 642 (tùy theo bộ phận sử dụng)

Có TK 242

Một số lưu ý quan trọng liên quan tới phân bổ công cụ dụng cụ dành cho kế toán

  • Xác định giá gốc CCDC nhập kho được thực hiện như quy định đối với nguyên liệu, vật liệu và dùng tài khoản 153 để ghi sổ.
  • Phương pháp tính giá xuất kho công cụ dụng cụ: tương tự như các loại tài sản sản, giá trị CCDC xuất và tồn kho cũng được thực hiện theo 3 phương pháp: Nhập trước – Xuất trước; Thực tế đích danh; Bình quân gia quyền.
  • Ghi nhận công cụ dụng cụ:
+ Công cụ dụng cụ phải được thực hiện ghi số theo từng kho, từng loại, từng nhóm, … để có thể dễ dàng theo dõi và quản lý.

+ Đối với những CCDC có giá trị lớn được xuất dùng cho hoạt động SXKD, cho thuê phải được ghi nhận theo dõi về hiện vật và giá trị theo nơi sử dụng, đối tượng thuê và người chịu trách nhiệm vật chất. Những CCDC này thường được xuất dùng trong nhiều kỳ kế toán thì phải được ghi nhận vào tài khoản 242 – Chi phí trả trước và phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh.

+ Những CCDC có giá trị nhỏ khi xuất dùng được ghi nhận toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

+ Công cụ dụng cụ liên quan đến giao dịch bằng ngoại tệ được thực hiện bình thường theo đúng các quy định kèm theo.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA