Mỗi tuần một chuyên đề

Bị thuế phạt vì xuất hóa đơn sai ngày

  • Thread starter duyennd133
  • Ngày gửi
T

TOA123

Trung cấp
9/8/15
76
5
8
34
Ðề: Bị thuế phạt vì xuất hóa đơn sai ngày

1/Phạt vi phạm chế độ sử dụng hóa đơn:

Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
b) Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định;
c) Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế;
d) Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê;
đ) Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
e) Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

THÔNG TƯ Số: 10 /2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2014
Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a) Lập hoá đơn không đúng thời điểm.
Thời điểm lập hoá đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
a.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hoá đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.
Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2014 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2014 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hoá đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2014 nên Công ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).
a.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hoá đơn không đúng thời điểm theo quy định.
b) Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.
Hoá đơn được lập liên tục từ số nhỏ đến số lớn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
b.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hoá đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã huỷ (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn.
Ví dụ: Công ty X có nhiều cơ sở bán hàng. Công ty X phân chia các quyển hoá đơn đặt in cho các cơ sở bán hàng. Cửa hàng Y thuộc Công ty X được nhận 2 quyển hoá đơn (quyển thứ 1 từ số 501 đến số 550 và quyển thứ 2 từ số 551 đến số 600). Nhân viên bán hàng của cửa hàng Y đã sử dụng quyển thứ 2 trước (hoá đơn được lập liên tục từ số nhỏ đến số lớn). Sau khi sử dụng một số hoá đơn mới phát hiện ra, cửa hàng Y tiếp tục sử dụng quyển hoá đơn thứ 2 cho đến hết và huỷ (không dùng) quyển thứ nhất.
b.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hoá đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.
c) Ngày ghi trên hoá đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hoá đơn của cơ quan thuế;
c.1) Phạt cảnh cáo nếu ngày ghi trên hoá đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hoá đơn của cơ quan thuế nhưng tổ chức, cá nhân đã kê khai, nộp thuế vào kỳ khai thuế đúng với ngày ghi trên hoá đơn.
Ví dụ: Nhà thầu A mua hóa đơn do Cục thuế B đặt in vào ngày 01/4/2014 nhưng khi lập hóa đơn để giao cho khách hàng Nhà thầu A lại ghi ngày trên hóa đơn là ngày 28/3/2014. Nhà thầu A đã kê khai, nộp thuế đối với hoá đơn đã lập nêu trên vào kỳ khai thuế tháng 3/2014 thì nhà thầu A bị xử phạt cảnh cáo.2/Hoạch toán và xử lý phạt:

Theo sự hướng dẫn của thầy BÙI TẤN HẢI giảng viên Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh và là Phó Giám Đốc : Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA : 168/22 Đường D 2, P25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Xin được kết luận như sau:
-Tiền phạt: Chi phí phạt vi phạm thuế gì?
Nợ 811/ có 3339= 20.000.000
Nộp phạt: Chi tiền nộp phạt vi phạt thuế gì?
Nợ 3339/ có 111=20.000.000

Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN 2013 phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.1.7 chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 25%
= > với cách này chỉ cần mởi chi tiết cho 811 ( 8111 chi phí hợp lý , 8112 chi phí không hợp lý) => như vậy sẽ tiện cho việc phần biệt chi phí không bị lẫn lộn, và tổng hợp, cách làm này nó đúng với chuẩn mực kế toán vì đó là một khoản chi phí phát sinh khi lên bẳng cân đối kế toán thì số liệu của 421 trên bảng cân đối kế toán năm sẽ khớp với tời phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 03-1A_TNDN KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD của báo cáo tài chính năm


Các căn cứ:

Tham khảo thêm: còn đây là hướng dẫn của cơ quan thuế cho doanh nghiệp thi hành
Tiền phạt thì hạch toán: - Nợ 4211/Có 3339
Khi nộp tiền thì hạch toán: - Nợ 3339/Có 111,112

=> hệ quả là khi lên bảng cân đối kế toán thì số liệu của 421 trên bảng cân đối kế toán năm (BCĐKT) của báo cáo tài chính sẽ không khớp số liệu với tời phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 03-1A_TNDN
=> về mặt thuế họ chấp nhận như vậy nhưng về mặt chuẩn mực kế toán thì lại không đúng bản chất vì phạt cũng là một khoản chi phí khi ko được ghi nhận và phản ánh => người ngoài xem vào sẽ không hiểu được tại sao lại có sự chênh lệch như vậy đặc biệt đối với các đơn vị có công bố báo cáo tài chính ra bên ngoài

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------​

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------​
Công văn Số: 13521/CT-TTHT
V/v Hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2007
Công văn Số: 13521/CT-TTHT: TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2007
V/v Hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế
Kính gởi : Công ty TNHH Quốc Hùng (0301854855)​
Địa chỉ : 86/56 Phổ Quang, P.2 - Q. Tân Bình, TP. HCM
Trả lời văn bản số 15-02/QH-CV/2007 ngày 30/11/2007 của Công Ty TNHH Quốc Hùng về việc hạch toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán; Cục thuế TP có ý kiến trả lời như sau :
- Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính
1.- Hạch toán số thuế phải truy thu thêm :
Trường hợp năm 2007, Công Ty được Chi Cục thuế Quận Tân Bình kiểm tra quyết toán thuế các niên độ từ năm 2002 đến năm 2005, phải truy thu nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, thì tại thời điểm nhận được Quyết định xử lý truy thu, Công Ty hạch toán :
- Thuế GTGT truy thu thêm :
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
- Thuế TNDN truy thu thêm :
Có TK 3334 - Thuế TNDN phải nộp
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
Khi nộp thuế: Nợ 3331, 3334/Có 111,112
- Thuế Thu nhập cá nhân truy thu thêm :
+ Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này
Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp
Nợ TK 334- Phải trả người lao động
+ Trường hợp do công ty phải trả
Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
2.- Về điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ:
Trường hợp qua kiểm tra phát hiện Công Ty trích khấu hao cao hơn mức quy định tại Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán từ năm 2002 đến năm 2005, thì Công Ty hạch toán điều chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau :
Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ
Các trường hợp điều chỉnh nêu trên, Công ty không phải lập lại sổ sách kế toán, cũng như lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.
Cục Thuế TP trả lời Công Ty để biết và thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công Ty liên hệ Cục Thuế TP - Phòng Tuyên Truyền - Hỗ trợ để được hướng dẫn thêm.KT/CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn​
Anh ơi cho e hỏi tình huống như thế này ạ
công ty e tháng 11/2015 đang hoạt động bình thường ( nhưng k hoạt động tại trự sở mà hoạt động tại địa điểm )
trụ sở là nhà sếp.nhưng lúc thuế gửi công văn xuống thì không có ai nhận nên thuế khóa mã số thuế bên em.1 tháng sau bên e mới phát hiện ra .( trong thời gian này công ty e xuất rất nhìu hóa đơn đầu ra ,vì đúng thời điểm bán hàng cuối năm ) sau khi làm công văn mở mã số thuế và kê khai thuế hoạt động bình thường . sau đó qua tháng 2/2016 bên e chuyển quận qua quận mới ngta phát hiện ra công ty xuất hóa đơn trong thời điểm bị khóa mã số thuế .thuế nói sẽ phạt rất nặng.quy bên e vào tội xuất hóa đơn bỏ trốn khỏi địa điềm .huhu giờ ngta kiu e giải thể công ty hoặc chuyển qua quận khác đi.giờ e k biết làm sao ạ.tất cả chỉ vì k hỉu mà dẫn tới ngày hum nay ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Cách 1: những thứ có thể trả bằng tiền gọi là chi phí
Cách 2: thu hồi hết tất cả hóa đơn đã xuất + biên bản thu hồi

- Gạch chéo ghi rõ sai sót và gấp lại
- Viết hóa đơn khác thay thế
- Khi khai báo sử dụng hóa đơn BC26 ghi vào mục chỉ tiêu Xóa Bỏ [15]
- Thông báo cho tất cả khách hàng những hóa đơn đã xuất đều vị vô hiệu sẽ không được khấu trừ thuế GTGT và ko là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nên yêu cầu gửi lại thu hồi qua bưu điện hoặc công ty bạn đến lấy hoặc họ đến trả
= > Nếu làm được như trên bạn không bị phạt
Cách 3
: nếu đã ép nhau đến mức tiệt đường đi thì đã nói bỏ trốn thì bỏ trốn luôn xem các anh chị ngồi ngáp như thế nào, doanh nghiệp dể bị anh chị ăp hiếp, dễ bị tổn thất thì nay cho tổn thất luôn, gọi là bỏ của chạy lấy người, trường hợp này chỉ dành cho những thể loại người thích hăm dọa
Ghi chú: là biện pháp tiêu cực không khuyến khích, chỉ dành cho trường hợp không có đường để chọn
 
  • Like
Reactions: TOA123
T

TOA123

Trung cấp
9/8/15
76
5
8
34
Cách 1: những thứ có thể trả bằng tiền gọi là chi phí
Cách 2: thu hồi hết tất cả hóa đơn đã xuất + biên bản thu hồi

- Gạch chéo ghi rõ sai sót và gấp lại
- Viết hóa đơn khác thay thế
- Khi khai báo sử dụng hóa đơn BC26 ghi vào mục chỉ tiêu Xóa Bỏ [15]
- Thông báo cho tất cả khách hàng những hóa đơn đã xuất đều vị vô hiệu sẽ không được khấu trừ thuế GTGT và ko là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nên yêu cầu gửi lại thu hồi qua bưu điện hoặc công ty bạn đến lấy hoặc họ đến trả
= > Nếu làm được như trên bạn không bị phạt
Cách 3
: nếu đã ép nhau đến mức tiệt đường đi thì đã nói bỏ trốn thì bỏ trốn luôn xem các anh chị ngồi ngáp như thế nào, doanh nghiệp dể bị anh chị ăp hiếp, dễ bị tổn thất thì nay cho tổn thất luôn, gọi là bỏ của chạy lấy người, trường hợp này chỉ dành cho những thể loại người thích hăm dọa
Ghi chú: là biện pháp tiêu cực không khuyến khích, chỉ dành cho trường hợp không có đường để chọn
dạ, e cám ơn anh nhìu ạ ! cách 1 và 2 là bên thuế k cho bên e làm nữa ạ ( lý do khi bị thuế phát hiện thì k đc sửa nữa ạ.huhu )
Còn mỗi cách 3 thôi ạ,mà đây là công ty gia đình em làm mấy đời rồi ạ.giờ thuế không cho e tạm ngưng hoạt động để tìm cách giải quyết,chỉ cho e giải thể hoặc đi quận khác để họ khỏi phải giải quyết vụ của cty e.mà giờ e nghe nói nếu giải thể thì cũng quyết toán rùi phạt những tờ hóa đơn kia đúng k ạ ! huhu.Còn đi quận khác e k biét đi đâu,đang làm ăn giời chuyển đi chỗ khác ngta lại nói bên e bỏ trốn hết chỗ này chỗ khác lại khổ bên e ạ.huhu.Giờ thực sự e gia đình e k biết phải làm sao ạ !
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
dạ, e cám ơn anh nhìu ạ ! cách 1 và 2 là bên thuế k cho bên e làm nữa ạ ( lý do khi bị thuế phát hiện thì k đc sửa nữa ạ.huhu )
Còn mỗi cách 3 thôi ạ,mà đây là công ty gia đình em làm mấy đời rồi ạ.giờ thuế không cho e tạm ngưng hoạt động để tìm cách giải quyết,chỉ cho e giải thể hoặc đi quận khác để họ khỏi phải giải quyết vụ của cty e.mà giờ e nghe nói nếu giải thể thì cũng quyết toán rùi phạt những tờ hóa đơn kia đúng k ạ ! huhu.Còn đi quận khác e k biét đi đâu,đang làm ăn giời chuyển đi chỗ khác ngta lại nói bên e bỏ trốn hết chỗ này chỗ khác lại khổ bên e ạ.huhu.Giờ thực sự e gia đình e k biết phải làm sao ạ !
Bạn chưa dùng cách 2: Nếu bạn dùng cách này thử hỏi ai dám đụng 1 xủ của bạn
Cách 2: thu hồi hết tất cả hóa đơn đã xuất + biên bản thu hồi
- Gạch chéo ghi rõ sai sót và gấp lại
- Viết hóa đơn khác thay thế
- Khi khai báo sử dụng hóa đơn BC26 ghi vào mục chỉ tiêu Xóa Bỏ [15]
- Thông báo cho tất cả khách hàng những hóa đơn đã xuất đều vị vô hiệu sẽ không được khấu trừ thuế GTGT và ko là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nên yêu cầu gửi lại thu hồi qua bưu điện hoặc công ty bạn đến lấy hoặc họ đến trả
= > Nếu làm được như trên bạn không bị phạt
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,196
987
113
chị ơi cho e hỏi tình huống như thế này ạ
công ty e tháng 11/2015 đang hoạt động bình thường ( nhưng k hoạt động tại trự sở mà hoạt động tại địa điểm )
trụ sở là nhà sếp.nhưng lúc thuế gửi công văn xuống thì không có ai nhận nên thuế khóa mã số thuế bên em.1 tháng sau bên e mới phát hiện ra .( trong thời gian này công ty e xuất rất nhìu hóa đơn đầu ra ,vì đúng thời điểm bán hàng cuối năm ) sau khi làm công văn mở mã số thuế và kê khai thuế hoạt động bình thường . sau đó qua tháng 2/2016 bên e chuyển quận qua quận mới ngta phát hiện ra công ty xuất hóa đơn trong thời điểm bị khóa mã số thuế .thuế nói sẽ phạt rất nặng.quy bên e vào tội xuất hóa đơn bỏ trốn khỏi địa điềm .huhu giờ ngta kiu e giải thể công ty hoặc chuyển qua quận khác đi.giờ e k biết làm sao ạ.tất cả chỉ vì k hỉu mà dẫn tới ngày hum nay ạ
Bạn kiểm tra lịa xem thông tin liên lạc vs công ty bạn có rõ ràng công khai không.
Nếu thấy thuế làm quan liêu theo kiểu gửi công văn ko hồi đáp mà ko gọi điện thì bạn làm công văn gửi lên.
 
T

TOA123

Trung cấp
9/8/15
76
5
8
34
Bạn kiểm tra lịa xem thông tin liên lạc vs công ty bạn có rõ ràng công khai không.
Nếu thấy thuế làm quan liêu theo kiểu gửi công văn ko hồi đáp mà ko gọi điện thì bạn làm công văn gửi lên.
dạ có ạ ! dù công ty e k biét thuế gửi công văn xuống,nhưng công ty e có đăng ký số điện thoại sếp và kế toán đầy đủ ạ,nhưng chẳng ai điện thoại báo cho công ty e biết cả,đến khi phát hiện bị khóa mã số thuế công ty e mới biết,xong e cũng lên trình bày nhưng bên thuế k nghe và người ta đưa ra đủ lý do để nói và e k tìm ra dc tình tiết giảm nhẹ cho bên e.Chỉ có lý do là do bên công ty k biết nhưng lý do đó k dc chấp nhận ạ
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,196
987
113
dạ có ạ ! dù công ty e k biét thuế gửi công văn xuống,nhưng công ty e có đăng ký số điện thoại sếp và kế toán đầy đủ ạ,nhưng chẳng ai điện thoại báo cho công ty e biết cả,đến khi phát hiện bị khóa mã số thuế công ty e mới biết,xong e cũng lên trình bày nhưng bên thuế k nghe và người ta đưa ra đủ lý do để nói và e k tìm ra dc tình tiết giảm nhẹ cho bên e.Chỉ có lý do là do bên công ty k biết nhưng lý do đó k dc chấp nhận ạ
Bạn làm công văn gửi lên cục thuế.
Trình bày rõ lý do như vậy.
Xem thế nào.
Đừng tranh luận vs đội nhân viên đề xuất phạt mình. Họ cùn và cần tiền.
 
P

phuongcl16

Guest
10/5/16
1
0
1
40
Chào các anh chị!
Tôi đang gặp phải vấn đề nhờ các anh, chị giúp cách tháo gỡ: Ngày 9/5/2016 công ty tôi mới mua được hóa đơn tài chính của cơ quan thuế (vì ngày 7, 8/5 thứ bảy và chủ nhật cơ quan thuế nghỉ) và công ty lập hóa đơn trả cho khách hàng là ngày 07/5/2016 - ngày hoàn thành dịch vụ, thu tiền của khách. Như vậy vi phạm lỗi: Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế. Còn nếu ghi ngày lập hóa đơn là ngày 9/5/2016 thì lại vi phạm lỗi thời điểm lập hóa đơn sau ngày thu tiền (ngày này lập 6 niên). Vậy tôi phải ghi hóa đơn như thế nào mới không bị cơ quan thuế phạt?
Rất mong được các anh chị chỉ bảo cách giải quyết.
Trân trọng!
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,196
987
113
Chào các anh chị!
Tôi đang gặp phải vấn đề nhờ các anh, chị giúp cách tháo gỡ: Ngày 9/5/2016 công ty tôi mới mua được hóa đơn tài chính của cơ quan thuế (vì ngày 7, 8/5 thứ bảy và chủ nhật cơ quan thuế nghỉ) và công ty lập hóa đơn trả cho khách hàng là ngày 07/5/2016 - ngày hoàn thành dịch vụ, thu tiền của khách. Như vậy vi phạm lỗi: Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế. Còn nếu ghi ngày lập hóa đơn là ngày 9/5/2016 thì lại vi phạm lỗi thời điểm lập hóa đơn sau ngày thu tiền (ngày này lập 6 niên). Vậy tôi phải ghi hóa đơn như thế nào mới không bị cơ quan thuế phạt?
Rất mong được các anh chị chỉ bảo cách giải quyết.
Trân trọng!
Bạn lập hóa đơn ngày 09/5/16. Thương lượng vs khách về vấn đề này.
 
N

Nga Hoàng 22

Cao cấp
3/10/15
747
140
43
32
Chào các anh chị!
Tôi đang gặp phải vấn đề nhờ các anh, chị giúp cách tháo gỡ: Ngày 9/5/2016 công ty tôi mới mua được hóa đơn tài chính của cơ quan thuế (vì ngày 7, 8/5 thứ bảy và chủ nhật cơ quan thuế nghỉ) và công ty lập hóa đơn trả cho khách hàng là ngày 07/5/2016 - ngày hoàn thành dịch vụ, thu tiền của khách. Như vậy vi phạm lỗi: Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế. Còn nếu ghi ngày lập hóa đơn là ngày 9/5/2016 thì lại vi phạm lỗi thời điểm lập hóa đơn sau ngày thu tiền (ngày này lập 6 niên). Vậy tôi phải ghi hóa đơn như thế nào mới không bị cơ quan thuế phạt?
Rất mong được các anh chị chỉ bảo cách giải quyết.
Trân trọng!
Bạn xuất HĐ ngày 09, ghi thêm: xuất cho ngày 07
 
  • Like
Reactions: phuongcl16
R

rainbow111

Guest
11/5/16
84
4
8
33
Chào các anh chị!
Tôi đang gặp phải vấn đề nhờ các anh, chị giúp cách tháo gỡ: Ngày 9/5/2016 công ty tôi mới mua được hóa đơn tài chính của cơ quan thuế (vì ngày 7, 8/5 thứ bảy và chủ nhật cơ quan thuế nghỉ) và công ty lập hóa đơn trả cho khách hàng là ngày 07/5/2016 - ngày hoàn thành dịch vụ, thu tiền của khách. Như vậy vi phạm lỗi: Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế. Còn nếu ghi ngày lập hóa đơn là ngày 9/5/2016 thì lại vi phạm lỗi thời điểm lập hóa đơn sau ngày thu tiền (ngày này lập 6 niên). Vậy tôi phải ghi hóa đơn như thế nào mới không bị cơ quan thuế phạt?
Rất mong được các anh chị chỉ bảo cách giải quyết.
Trân trọng!

Bạn xuất hóa đơn ngày 9/5. Nghiệp vụ Thu tiền hàng hạch toán là khoản khách hàng ứng trước.
 
K

kyoclover4292

Trung cấp
23/2/13
55
15
8
tphcm
Chào các anh chị,

Bên công ty em (công ty chứng khoán, không khấu trừ VAT đầu vào) đang gặp tình huống chi phí lãi vay 2014, 2015 không có hoá đơn vì không cập nhật chính sách nên đi vay Công Ty cứ tưởng là giống TCTD không cần xuất hoá đơn. Bên em vẫn thanh toán lãi vay mỗi tháng bằng chuyển khoản và có hợp đồng đầy đủ. Vậy bây giờ bên em yêu cầu bên đó xuất hoá đơn vào hiện tại (nội dung ghi là tiền lãi theo hợp đồng năm 2014, 2015) thì bên em có được ghi nhận là chi phí tính thuế hay không? Có 2 trường hợp:

1/ Nếu bên đó đã đóng thuế cho khoản lãi đó thì Bên đó sẽ bị phạt về việc không xuất hoá đơn (10-20tr) hay bị Phạt về xuất hoá đơn sai thời điểm (4-8tr), vậy hoá đơn xuất trong năm 2016 bên đó sẽ kê khai như thế nào để tránh Cơ quan thuế không tính thuế 2 lần.

2/ Nếu bên đó chưa khai thuế thì hoá đơn xuất vào 2016 xử lý như thế nào, bên đó sẽ bị phạt về tội trốn thuế, Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn (Điều 13 TT166), đóng phạt xong thì hoá đơn xuất vào 2016 bên em vẫn được tính cho chi phí 2014, 2015 được không?

Cả 2 bên đều đồng ý chịu bất kỳ khoản phạt nào, vì tiền phạt so với chi phí lãi vay không đáng kể. Em muốn biết làm cách nào để chi phí lãi vay 2014, 2015 bên em được tính là chi phí hợp lý tính thuế?

Cám ơn các anh chị rất nhiều!
 
D

Dungktqn

Trung cấp
18/5/16
70
4
8
35
Cách 1: những thứ có thể trả bằng tiền gọi là chi phí
Cách 2: thu hồi hết tất cả hóa đơn đã xuất + biên bản thu hồi

- Gạch chéo ghi rõ sai sót và gấp lại
- Viết hóa đơn khác thay thế
- Khi khai báo sử dụng hóa đơn BC26 ghi vào mục chỉ tiêu Xóa Bỏ [15]
- Thông báo cho tất cả khách hàng những hóa đơn đã xuất đều vị vô hiệu sẽ không được khấu trừ thuế GTGT và ko là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nên yêu cầu gửi lại thu hồi qua bưu điện hoặc công ty bạn đến lấy hoặc họ đến trả
= > Nếu làm được như trên bạn không bị phạt

QUOTE="bichvan.tax06,
Anh chị cho em hỏi:
VD tháng 5 em xuất hóa đơn thương mại (thuế GTGT 0%) (em đã kê khai DT quý VD 110Tr).
Tháng 8 em phát hiện dịch vụ đó không được hưởng thuế suất 0%. Nghĩa là phải kê khai lại DT 100tr, VAt 10Tr. Em chưa mua hóa đơn VAT, giờ mới làm thủ tục mua, vậy sau khi mua xong em phải xuất bổ sung thế nào, khai lại BCT quý 2 ra sao? Em có bị phạt trong trường hợp này không (tại thời điểm tháng 5 nếu kê khai thêm 10tr VAt em vẫn còn dư thuế được khấu trừ
Em cảm ơn nhiều rất nhiều!
[
 
  • Like
Reactions: Toàn Tax
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,309
133
63
đất võ trời văn
Chào các anh chị,

Bên công ty em (công ty chứng khoán, không khấu trừ VAT đầu vào) đang gặp tình huống chi phí lãi vay 2014, 2015 không có hoá đơn vì không cập nhật chính sách nên đi vay Công Ty cứ tưởng là giống TCTD không cần xuất hoá đơn. Bên em vẫn thanh toán lãi vay mỗi tháng bằng chuyển khoản và có hợp đồng đầy đủ. Vậy bây giờ bên em yêu cầu bên đó xuất hoá đơn vào hiện tại (nội dung ghi là tiền lãi theo hợp đồng năm 2014, 2015) thì bên em có được ghi nhận là chi phí tính thuế hay không? Có 2 trường hợp:

1/ Nếu bên đó đã đóng thuế cho khoản lãi đó thì Bên đó sẽ bị phạt về việc không xuất hoá đơn (10-20tr) hay bị Phạt về xuất hoá đơn sai thời điểm (4-8tr), vậy hoá đơn xuất trong năm 2016 bên đó sẽ kê khai như thế nào để tránh Cơ quan thuế không tính thuế 2 lần.

2/ Nếu bên đó chưa khai thuế thì hoá đơn xuất vào 2016 xử lý như thế nào, bên đó sẽ bị phạt về tội trốn thuế, Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn (Điều 13 TT166), đóng phạt xong thì hoá đơn xuất vào 2016 bên em vẫn được tính cho chi phí 2014, 2015 được không?

Cả 2 bên đều đồng ý chịu bất kỳ khoản phạt nào, vì tiền phạt so với chi phí lãi vay không đáng kể. Em muốn biết làm cách nào để chi phí lãi vay 2014, 2015 bên em được tính là chi phí hợp lý tính thuế?

Cám ơn các anh chị rất nhiều!

2014+2015 chưa xuất hóa đơn thì xuất 2016, và kết quả:
1/ Bên cho vay:
- Bị Phạt về hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm,
- Lập lại tờ khai điều chỉnh quyết toán thuế TNDN 2014+2015 => nộp tiền thuế TNDN và tiền chậm nộp (nếu có)
- Lập lại tờ khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT các kỳ liên quan (nếu có) => nộp tiền thuế GTGT và tiền chậm nộp (nếu có)
- Vì đã lập lại tờ khai QT thuế TNDN bổ sung thu nhập này vào các năm 2014+2015 nên trên BCTC và QT TNDN 2016 ko ghi nhận khoản này nữa
2/ Bên đi vay:
- Chi phí lãi vay được trừ
 
D

Dungktqn

Trung cấp
18/5/16
70
4
8
35
[QUOTE="phongthanhtp
Trường hợp này của em thì sao ạ! Giúp em với
VD tháng 5 em xuất hóa đơn thương mại (thuế GTGT 0%) (em đã kê khai DT quý VD 110Tr).
Tháng 8 em phát hiện dịch vụ đó không được hưởng thuế suất 0%. Nghĩa là phải kê khai lại DT 100tr, VAt 10Tr. Em chưa mua hóa đơn VAT, giờ mới làm thủ tục mua, vậy sau khi mua xong em phải xuất bổ sung thế nào, khai lại BCT quý 2 ra sao? Em có bị phạt trong trường hợp này không (tại thời điểm tháng 5 nếu kê khai thêm 10tr VAt em vẫn còn dư thuế được khấu trừ
Em cảm ơn nhiều rất nhiều!
 
D

Dungktqn

Trung cấp
18/5/16
70
4
8
35
[QUOTE="phongthanhtp
Trường hợp này của em thì sao ạ! Giúp em với
VD tháng 5 em xuất hóa đơn thương mại (thuế GTGT 0%) (em đã kê khai DT quý VD 110Tr).
Tháng 8 em phát hiện dịch vụ đó không được hưởng thuế suất 0%. Nghĩa là phải kê khai lại DT 100tr, VAt 10Tr. Em chưa mua hóa đơn VAT, giờ mới làm thủ tục mua, vậy sau khi mua xong em phải xuất bổ sung thế nào, khai lại BCT quý 2 ra sao? Em có bị phạt trong trường hợp này không (tại thời điểm tháng 5 nếu kê khai thêm 10tr VAt em vẫn còn dư thuế được khấu trừ
Em cảm ơn nhiều rất nhiều!
 
D

Dungktqn

Trung cấp
18/5/16
70
4
8
35
[QUOTE="phongthanhtp
Trường hợp này của em thì sao ạ! Giúp em với
VD tháng 5 em xuất hóa đơn thương mại (thuế GTGT 0%) (em đã kê khai DT quý VD 110Tr).
Tháng 8 em phát hiện dịch vụ đó không được hưởng thuế suất 0%. Nghĩa là phải kê khai lại DT 100tr, VAt 10Tr. Em chưa mua hóa đơn VAT, giờ mới làm thủ tục mua, vậy sau khi mua xong em phải xuất bổ sung thế nào, khai lại BCT quý 2 ra sao? Em có bị phạt trong trường hợp này không (tại thời điểm tháng 5 nếu kê khai thêm 10tr VAt em vẫn còn dư thuế được khấu trừ
Em cảm ơn nhiều rất nhiều!
 
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,309
133
63
đất võ trời văn
[QUOTE="phongthanhtp
Trường hợp này của em thì sao ạ! Giúp em với
VD tháng 5 em xuất hóa đơn thương mại (thuế GTGT 0%) (em đã kê khai DT quý VD 110Tr).
Tháng 8 em phát hiện dịch vụ đó không được hưởng thuế suất 0%. Nghĩa là phải kê khai lại DT 100tr, VAt 10Tr. Em chưa mua hóa đơn VAT, giờ mới làm thủ tục mua, vậy sau khi mua xong em phải xuất bổ sung thế nào, khai lại BCT quý 2 ra sao? Em có bị phạt trong trường hợp này không (tại thời điểm tháng 5 nếu kê khai thêm 10tr VAt em vẫn còn dư thuế được khấu trừ
Em cảm ơn nhiều rất nhiều!

Cần làm rõ:
1/ Hóa đơn thương mại là hóa đơn gì?
2/ DN bạn tính thuế GTGT theo khấu trừ hay trực tiếp?
 
D

Dungktqn

Trung cấp
18/5/16
70
4
8
35
Cần làm rõ:
1/ Hóa đơn thương mại là hóa đơn gì?
2/ DN bạn tính thuế GTGT theo khấu trừ hay trực tiếp?
1/ Bên em xuất khẩu điện tử nên không cần hóa đơn TM để thông quan. EM chỉ xuất hóa đơn TM để kê khai doanh thu thôi
2/ Bên em tính thuế theo PP khấu trừ. (tại thời điểm tháng 5 nếu kê khai 10%VAt bên em vẫn dư thuế khấu trừ)
 
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,309
133
63
đất võ trời văn
1/ Bên em xuất khẩu điện tử nên không cần hóa đơn TM để thông quan. EM chỉ xuất hóa đơn TM để kê khai doanh thu thôi
2/ Bên em tính thuế theo PP khấu trừ. (tại thời điểm tháng 5 nếu kê khai 10%VAt bên em vẫn dư thuế khấu trừ)
Ok bạn,
Xử lý: tháng 08/2016 xuất hóa đơn 10% VAT, và:
- Nộp lại tờ khai điều chỉnh bổ sung kỳ thuế tháng 05/2016, tăng VAT phải nộp,
- SỐ VAT điều chỉnh bạn kê khai vào chỉ tiêu 37 "Điều chỉnh giảm VAT các kỳ trước" trên tờ khai tháng 08/2016 (nếu số thuế còn được khầu trừ dương từ tháng 5 sang đến các thang 6+7)
- Có thể bị phạt về hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA