Hỏi xử lý công nợ được xoá sổ nhưng vẫn treo dư N TK331

  • Thread starter tranhuyen86
  • Ngày gửi
T

tranhuyen86

Sơ cấp
9/9/12
12
0
1
Ha Noi
Chào các Anh (Chị) cho em hỏi cần hạch toán như nào trong trường hợp này với ạ!
I/ Số dư có 331 ngày 31/12/2008: 1.443.497.429đ
II/ Phát sinh năm 2009:
1. PS Có: 1.034.403.300
2.PS Nợ: 2.593.366.630đ
- Số đã trả bên bán: 1.470.833.344
- Số được bên Bán xoá nợ: 1.122.533.286
III/Số dư Nợ 331cuối 31/12/2009: 115.465.901đ
Đáng lẽ số được xoá nợ cần điều chỉnh để số dư 331 cuối 31/12/2009 là 0 đồng. Nhưng do kế toán hạch toán vậy nên vẫn dư nợ 115.465.901đ. Số dư này đến năm 2014 vẫn treo trong sổ sách mà thực tế là không còn nợ.
=> Vậy anh chị có thể chỉ giúp em cách xử lí về đúng bản chất. Em xử lý món tiền dư 115.465.901đ đưa vào chi phí 811 có được không? hay hạch toán như nào cho hợp lý để hết số dư 331 của khách mà vẫn thể hiện đúng số liệu cũng như hạch toán ak
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,188
1,237
113
Hoa Binh
Ðề: Hỏi xử lý công nợ được xoá sổ nhưng vẫn treo dư N TK331

Chào các Anh (Chị) cho em hỏi cần hạch toán như nào trong trường hợp này với ạ!
I/ Số dư có 331 ngày 31/12/2008: 1.443.497.429đ
II/ Phát sinh năm 2009:
1. PS Có: 1.034.403.300
2.PS Nợ: 2.593.366.630đ
- Số đã trả bên bán: 1.470.833.344
- Số được bên Bán xoá nợ: 1.122.533.286
III/Số dư Nợ 331cuối 31/12/2009: 115.465.901đ
Đáng lẽ số được xoá nợ cần điều chỉnh để số dư 331 cuối 31/12/2009 là 0 đồng. Nhưng do kế toán hạch toán vậy nên vẫn dư nợ 115.465.901đ. Số dư này đến năm 2014 vẫn treo trong sổ sách mà thực tế là không còn nợ.
=> Vậy anh chị có thể chỉ giúp em cách xử lí về đúng bản chất. Em xử lý món tiền dư 115.465.901đ đưa vào chi phí 811 có được không? hay hạch toán như nào cho hợp lý để hết số dư 331 của khách mà vẫn thể hiện đúng số liệu cũng như hạch toán ak

Theo mình nợ phải trả được xóa ghi có 711 nợ 331 nếu nợ phải thu được xóa ghi nợ 811 có 331 các khoản này đều có BB xóa nợ kèm theo.
 
T

tranhuyen86

Sơ cấp
9/9/12
12
0
1
Ha Noi
Ðề: Hỏi xử lý công nợ được xoá sổ nhưng vẫn treo dư N TK331

Em cảm ơn. Bắt buộc phải làm biên bản xoá nợ tiếp theo đến thời điểm năm 2014 a? vì công nợ nước ngoài mà bg bên em ko còn giao dịch gi nữa. Em định điều chỉnh làm bút toán hạch toán do kế toán cũ hạch toán sai thôi có dc ko a.?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,188
1,237
113
Hoa Binh
Ðề: Hỏi xử lý công nợ được xoá sổ nhưng vẫn treo dư N TK331

Em cảm ơn. Bắt buộc phải làm biên bản xoá nợ tiếp theo đến thời điểm năm 2014 a? vì công nợ nước ngoài mà bg bên em ko còn giao dịch gi nữa. Em định điều chỉnh làm bút toán hạch toán do kế toán cũ hạch toán sai thôi có dc ko a.?

Bạn cứ lập BB trong đó có nói bên đối tác ngừng giao dịch từ ngày ... Giám đốc ký làm cơ sở để HT.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều