Khai báo thuế và hạch toán chi phí phát sinh ở chi nhánh

  • Thread starter quangba226vn
  • Ngày gửi
Công ty mẹ ở TP HCM có thành lập Chi nhánh ở Long An, và CN hạch toán phụ thuộc vào Công ty mẹ.
Chi nhánh không xuất hoá đơn GTGT mà Cty mẹ sẽ xuất. CN chỉ là địa điểm để sản xuất(toàn bộ hoá đơn đầu vào xuất cho Cty mẹ)
Riêng chi phí tiền điện phát sinh tại CN được xuất hoá đơn mang tên CN có được kê khai thuế GTGT và Tính CP tính thuế TNDN cho công ty mẹ hay không.
Và hàng tháng Chi nhánh có cần khai báo với cơ quan nhà nước báo cáo gì hay ko
Em cảm ơn Anh/Chị.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA