Ô tô lắp ráp trong nước được gia hạn số thuế TTĐB của tháng 6 - tháng 9/2023

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Nghị định này cho phép gia hạn nộp đến ngày 20/11/2023 đối với số thuế TTĐB của ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước phát sinh từ kỳ tính thuế tháng 6 - tháng 9/2023.

Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến tăng số thuế TTĐB phải nộp, nếu khai bổ sung trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế tăng thêm cũng được gia hạn.

Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện kê khai thuế TTĐB riêng thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng được gia hạn nộp thuế TTĐB nếu có hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô.

Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn thuế TTĐB chậm nhất là ngày 20/11/2023.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA