Trên hóa đơn trực tiếp có được phép ghi chiết khấu thương mại không?

  • Thread starter tuyetle166
  • Ngày gửi
T

tuyetle166

Sơ cấp
9/5/14
0
0
6
Tp Hồ Chí Minh
Cho mình hỏi, công ty mình xuất hóa đơn trực tiếp, công ty mình có hỗ trợ lương và chi phí vận chuyển cho bên khách hàng.
Khi mình xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng, mình thêm vào dòng hỗ trợ chi phí vận chuyển, và dòng hỗ trợ chi phí lương bán hàng.
Xuất hóa đơn như vậy có được không?
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều