Trong năm 2023, người mua trả lại hàng hoá đã xuất hoá đơn theo nghị định 15/2022/NĐ-CP xử lý thế nào?

  • Thread starter MINA
  • Ngày gửi
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,033
410
83
46
Ninh Thuận
Trả lời: Trường hợp mua bán có phát sinh việc trả lại hàng hoá thì khi trả lại hàng hoá bên mua sẽ phải xuất hoá đơn lại cho bên bán để trả lại hàng hoá vì việc mua bán trước đây đã hoàn thành, mặt khác tại điều 19 ND123 hướng dẫn xử lý hoá đơn sai sót là người bán sẽ lập hoá đơn điều chỉnh nhưng trong trường trả lại hàng hoá này thì việc mua bán đã xảy ra và không phải là trường hợp sai sót, vì vậy không thuộc trường hợp bên bán phải xuất hoá đơn điều chỉnh. Tại Công văn Số: 2121/TCT-CS ngày 19/5/2023 của TCT hướng dẫn lập hoá đơn hàng bán trả lại hàng hoá “Người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập với thuế suất thuế GTGT 8%, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại” đây là hướng dẫn về trường hợp sai sót về thuế suất khi lập hoá đơn. Căn cứ pháp lý 1.Căn cứ điều 4 ND123 . Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ: Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ …………… 2. Căn cứ điều 19. Xử lý hóa đơn có sai sót: Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua. Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế. …………………………………….
Công văn Số: 2121/TCT-CS Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023 V/v lập hóa đơn thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP .
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA