Trích lập dự phòng hàng tồn kho

  • Thread starter thuytrang26692
  • Ngày gửi
T

thuytrang26692

Guest
25/4/14
1
0
0
127 nguyen trai
Các anh chị xem hộ e, e giải ví dụ này đúng chưa và giúp e định khoản nghiệp vụ này với ạ.

a) Cuối năm X: Số lượng sp A tồn kho là 5.000sp, đơn giá 100.000đ/sp. Tuy nhiên, giá thị trường của sp là 80.000đ/sp.
b) Trong năm X1: Bán được 2.000sp, giá bán 75.000đ/sp, VAT 10% thu bằng chuyển khoản. Cuối năm X1, giá thị trường của sp A là 75.000đ/sp nhưng DN phải bỏ ra 5.000đ/sp mới bán được sp A. Ngoài ra, DN còn tồn kho 1.000sp B, giá thị trường của sp B là 140.000đ/sp, biết giá ghi sổ sp B là 200.000đ/sp.
Yêu cầu: Hãy trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào cuối năm X, X1.
Giải:
Năm X
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho=5.000spx(100.000-80.000) = 100tr
Năm X1:
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho mặt hàng B=1000spx(200.000-140.000)=60tr
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho mặt hàng A= 2000spx(75.000-(75.000-5000))=10tr
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Ðề: Trích lập dự phòng hàng tồn kho

Các anh chị xem hộ e, e giải ví dụ này đúng chưa và giúp e định khoản nghiệp vụ này với ạ.

a) Cuối năm X: Số lượng sp A tồn kho là 5.000sp, đơn giá 100.000đ/sp. Tuy nhiên, giá thị trường của sp là 80.000đ/sp.
b) Trong năm X1: Bán được 2.000sp, giá bán 75.000đ/sp, VAT 10% thu bằng chuyển khoản. Cuối năm X1, giá thị trường của sp A là 75.000đ/sp nhưng DN phải bỏ ra 5.000đ/sp mới bán được sp A. Ngoài ra, DN còn tồn kho 1.000sp B, giá thị trường của sp B là 140.000đ/sp, biết giá ghi sổ sp B là 200.000đ/sp.
Yêu cầu: Hãy trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào cuối năm X, X1.
Giải:
Năm X
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho=5.000spx(100.000-80.000) = 100tr
Năm X1:
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho mặt hàng B=1000spx(200.000-140.000)=60tr
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho mặt hàng A= 2000spx(75.000-(75.000-5000))=10tr

Bạn phải lập dự phòng cho từng SP:

Năm X: Giá gốc SP A: 500 tr, Giá trị thuần có thể thực hiện (NRV): 400 tr

Ghi sổ: Nợ 632/ Có 159: 100tr

Năm X1:
Giá gốc SP A: 300 tr, NRV: 210 tr => Dự phòng giảm giá 90 tr.

Giá gốc SP B: 200tr, NRV:140 tr => Dự phòng giảm giá 60tr.

Tổng cộng: Cuối năm X1 lập dự phòng 150 tr, năm trước đã lập 100tr năm nay lập thêm 50tr nữa

Ghi sổ Nợ 632/ Có 159: 50tr.

Lưu ý: Năm X1 bạn bán được SP A với giá 75.000 nhưng lúc đó chưa phát hành BCTC năm X, thì NRV của SP A của năm X tính theo giá 75.000
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Ðề: Trích lập dự phòng hàng tồn kho

Lưu ý: Năm X1 bạn bán được SP A với giá 75.000 nhưng lúc đó chưa phát hành BCTC năm X, thì NRV của SP A của năm X tính theo giá 75.000

Câu này chưa chắc chắn luôn đúng: Nếu công ty có các bằng chứng khách quan về NRV (giá bán) của hàng A tại cuối năm X0 là 80.000, sau ngày khóa sổ do các nguyên nhân biến động giá cả thị trường mới dẫn đến hàng A chỉ bán được 75.000 thì đây là sự kiện sau ngày khóa sổ không cần điều chỉnh.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA