Trích lập dự phòng hàng tồn kho

  • Thread starter thuytrang26692
  • Ngày gửi
T

thuytrang26692

Sơ cấp
25/4/14
1
0
0
127 nguyen trai
Các anh chị xem hộ e, e giải ví dụ này đúng chưa và giúp e định khoản nghiệp vụ này với ạ.

a) Cuối năm X: Số lượng sp A tồn kho là 5.000sp, đơn giá 100.000đ/sp. Tuy nhiên, giá thị trường của sp là 80.000đ/sp.
b) Trong năm X1: Bán được 2.000sp, giá bán 75.000đ/sp, VAT 10% thu bằng chuyển khoản. Cuối năm X1, giá thị trường của sp A là 75.000đ/sp nhưng DN phải bỏ ra 5.000đ/sp mới bán được sp A. Ngoài ra, DN còn tồn kho 1.000sp B, giá thị trường của sp B là 140.000đ/sp, biết giá ghi sổ sp B là 200.000đ/sp.
Yêu cầu: Hãy trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào cuối năm X, X1.
Giải:
Năm X
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho=5.000spx(100.000-80.000) = 100tr
Năm X1:
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho mặt hàng B=1000spx(200.000-140.000)=60tr
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho mặt hàng A= 2000spx(75.000-(75.000-5000))=10tr
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Ðề: Trích lập dự phòng hàng tồn kho

Các anh chị xem hộ e, e giải ví dụ này đúng chưa và giúp e định khoản nghiệp vụ này với ạ.

a) Cuối năm X: Số lượng sp A tồn kho là 5.000sp, đơn giá 100.000đ/sp. Tuy nhiên, giá thị trường của sp là 80.000đ/sp.
b) Trong năm X1: Bán được 2.000sp, giá bán 75.000đ/sp, VAT 10% thu bằng chuyển khoản. Cuối năm X1, giá thị trường của sp A là 75.000đ/sp nhưng DN phải bỏ ra 5.000đ/sp mới bán được sp A. Ngoài ra, DN còn tồn kho 1.000sp B, giá thị trường của sp B là 140.000đ/sp, biết giá ghi sổ sp B là 200.000đ/sp.
Yêu cầu: Hãy trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào cuối năm X, X1.
Giải:
Năm X
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho=5.000spx(100.000-80.000) = 100tr
Năm X1:
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho mặt hàng B=1000spx(200.000-140.000)=60tr
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho mặt hàng A= 2000spx(75.000-(75.000-5000))=10tr
Bạn phải lập dự phòng cho từng SP:

Năm X: Giá gốc SP A: 500 tr, Giá trị thuần có thể thực hiện (NRV): 400 tr

Ghi sổ: Nợ 632/ Có 159: 100tr

Năm X1:
Giá gốc SP A: 300 tr, NRV: 210 tr => Dự phòng giảm giá 90 tr.

Giá gốc SP B: 200tr, NRV:140 tr => Dự phòng giảm giá 60tr.

Tổng cộng: Cuối năm X1 lập dự phòng 150 tr, năm trước đã lập 100tr năm nay lập thêm 50tr nữa

Ghi sổ Nợ 632/ Có 159: 50tr.

Lưu ý: Năm X1 bạn bán được SP A với giá 75.000 nhưng lúc đó chưa phát hành BCTC năm X, thì NRV của SP A của năm X tính theo giá 75.000
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,241
1,466
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Ðề: Trích lập dự phòng hàng tồn kho

Lưu ý: Năm X1 bạn bán được SP A với giá 75.000 nhưng lúc đó chưa phát hành BCTC năm X, thì NRV của SP A của năm X tính theo giá 75.000
Câu này chưa chắc chắn luôn đúng: Nếu công ty có các bằng chứng khách quan về NRV (giá bán) của hàng A tại cuối năm X0 là 80.000, sau ngày khóa sổ do các nguyên nhân biến động giá cả thị trường mới dẫn đến hàng A chỉ bán được 75.000 thì đây là sự kiện sau ngày khóa sổ không cần điều chỉnh.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK