Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

  • Thread starter Uyneee
  • Ngày gửi
U

Uyneee

Sơ cấp
1/11/21
1
0
1
21
Mọi người có thể giúp mình bài này với được ko ạ. Mình cảm ơn
Ngày 31, kế toán thực hiện hoạt động sau:
- Kết quả kiểm kê tiền mặt thực tế có tại quỹ là 23.000.000đ, số dư TK 111 tại ngày kiểm kê là 22.500.000đ. Chênh lệchchưa rõ nguyên nhân (0,5 điểm)
- Kết quả kiểm kê kho thực tế có 1.050 sp X, số chênh lệchnày là do kế toán ghi sót nghiệp vụ xuất kho hàng gửi bán chokhách hàng Y. Đơn giá bán ước tính của mặt hàng X là280.000đ/sp, chi phí bán hàng ước tính là 35.000đ/sp, kế toánlập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (1,0 điểm)
- Kế toán xác nhận công nợ và lập dự phòng phải thu kháchhàng A (0,5 điểm)
- Phân bổ chi phí trả trước (0,5 điểm)
Yêu cầu:
- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên đây(9,0 điểm)
- Trình bày các chỉ tiêu sau vào bảng cân đối kế toán (1,0 điểm)
Phải thu khách hàng mã số (131), dự phòng phải thu khóđòi mã số (137);
Hàng tồn kho mã số (141), dự phòng giảm giá hàng tồn kho mã số (149)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA