Chế độ kế toán tại vcci

  • Thread starter Irene Le
  • Ngày gửi
I

Irene Le

Guest
9/7/13
44
1
6
TPHCM
Mọi người cho hỏi, có phải Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đang áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp không vậy? Tôi xem Dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì thấy quy định VCCI áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, nhưng dự thảo vẫn chưa áp dụng vào thực tế, không biết hiện tại VCCI đang áp dụng chế độ kế toán nào. Mong mọi người góp ý, rất gấp. Cám ơn!!!
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
I

Irene Le

Guest
9/7/13
44
1
6
TPHCM
Ðề: Chế độ kế toán tại VCCI

Có ai biết không. Giúp với, rất gấp.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều