Xin mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng, có ủy quyền cho bên thuê làm thủ tục với thuế

  • Thread starter Nguyễn Hồng Quang
  • Ngày gửi
N

Nguyễn Hồng Quang

Cao cấp
Hi all star
Mọi người ơi cho mình xin mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phog mà trong đó có quy định rõ bên đi thuê phải làm các thủ tục với cơ quan thuế về hóa đơn, nộp thuế v..v
Xin cảm ơn
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều