Cho thuê văn phòng

  • Thread starter Kieu Nguyen 93
  • Ngày gửi
K

Kieu Nguyen 93

Sơ cấp
26/12/22
12
2
3
30
Chào anh/chị;
Công ty em hoạt động trong lĩnh vực thuê và cho thuê (thuê tòa nhà của cá nhân rồi cho khách hàng thuê lại làm văn phòng, mặt bằng, phòng trọ, kiot,...).
Cty em xuất HĐ tiền phòng đối với khách hàng là DN (tất cả dịch vụ đi kèm bên khách hàng DN tự thanh toán với NCC dịch vụ). Còn lại đối với khách hàng cá nhân đa số không lấy hóa đơn. Vì thế hàng tháng bên em xuất ra ''Khách hàng không lấy hóa đơn'' đúng giá thuê đã thỏa thuận trên Hợp đồng (giá thuê là giá đã bao gồm thuế) - không xuất tiền điện, nước, internet,...
Vậy anh/chị có kinh nghiệm cho em hỏi: trường hợp hóa đơn dịch vụ (điện, nước,...) hàng tháng Công ty em thanh toán đứng tên cá nhân của chủ nhà cho thuê thì bên em có được phép xuất lại hóa đơn dịch vụ đó cho khách hàng với số tiền chênh lệch đưa vào DT không vì bản chất đó là khoản thu/chi hộ (DN không kinh doanh lĩnh vực đó)?
vd:
1.Nhận HĐ đứng tên chủ nhà và thanh toán cho NCC (vd: Tiền điện 11.000.000 (đã bao gồm VAT 10%)/tháng)
N1388: 10tr
N1331: 1tr
C111: 11tr
2.Xuất HĐ và thu tiền của KH thuê
N111,112: 11tr
C1388: 10tr
C3331: 1tr
=> DN em có được phép định khoản:
1. N632+N1331/C111: 11tr
2. N111,112: 15tr (giá điện Cty tính cho KH cao hơn giá điện phải trả cho NCC)
C5113: 13.636.364
C3331: 1.363.636
Trường hợp không được phép định khoản đưa vào giá vốn/doanh thu (HĐ đầu vào đứng tên chủ nhà, thu hộ tiền KH cao hơn giá trị thanh toán NCC) thì khi khách hàng không trực tiếp thanh toán dịch vụ cho NCC mà yêu cầu xuất HĐ tiền phòng bao gồm điện, nước thì phần chênh lệch dịch vụ do Cty tính giá cao hơn sẽ đưa vào đâu?
Mong anh/chị nào biết hướng dẫn em với ạ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
519
40
28
42
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chào anh/chị;
Công ty em hoạt động trong lĩnh vực thuê và cho thuê (thuê tòa nhà của cá nhân rồi cho khách hàng thuê lại làm văn phòng, mặt bằng, phòng trọ, kiot,...).
Cty em xuất HĐ tiền phòng đối với khách hàng là DN (tất cả dịch vụ đi kèm bên khách hàng DN tự thanh toán với NCC dịch vụ). Còn lại đối với khách hàng cá nhân đa số không lấy hóa đơn. Vì thế hàng tháng bên em xuất ra ''Khách hàng không lấy hóa đơn'' đúng giá thuê đã thỏa thuận trên Hợp đồng (giá thuê là giá đã bao gồm thuế) - không xuất tiền điện, nước, internet,...
Vậy anh/chị có kinh nghiệm cho em hỏi: trường hợp hóa đơn dịch vụ (điện, nước,...) hàng tháng Công ty em thanh toán đứng tên cá nhân của chủ nhà cho thuê thì bên em có được phép xuất lại hóa đơn dịch vụ đó cho khách hàng với số tiền chênh lệch đưa vào DT không vì bản chất đó là khoản thu/chi hộ (DN không kinh doanh lĩnh vực đó)?
vd:
1.Nhận HĐ đứng tên chủ nhà và thanh toán cho NCC (vd: Tiền điện 11.000.000 (đã bao gồm VAT 10%)/tháng)
N1388: 10tr
N1331: 1tr
C111: 11tr
2.Xuất HĐ và thu tiền của KH thuê
N111,112: 11tr
C1388: 10tr
C3331: 1tr
=> DN em có được phép định khoản:
1. N632+N1331/C111: 11tr
2. N111,112: 15tr (giá điện Cty tính cho KH cao hơn giá điện phải trả cho NCC)
C5113: 13.636.364
C3331: 1.363.636
Trường hợp không được phép định khoản đưa vào giá vốn/doanh thu (HĐ đầu vào đứng tên chủ nhà, thu hộ tiền KH cao hơn giá trị thanh toán NCC) thì khi khách hàng không trực tiếp thanh toán dịch vụ cho NCC mà yêu cầu xuất HĐ tiền phòng bao gồm điện, nước thì phần chênh lệch dịch vụ do Cty tính giá cao hơn sẽ đưa vào đâu?
Mong anh/chị nào biết hướng dẫn em với ạ!
Chào bạn ,tôi có một số ý kiến sẽ giúp bạn hiểu.
Việc thuê nhà cá nhân và kinh doanh đúng lĩnh vực thì tiền thuê đưa vò doanh thu TK 511.
Trường hợp tiền điện .Nếu hợp đồng thuê giữa công ty với khách hàng bao gồm tiền tiền .Thì doanh thu bao gồm tiền điện hạch toán vào TK 511.
Nếu hợp đồng không bao gồm tiền điện(Khách hàng tự trả ) thì doanh nghiệp có nhiệm vụ thu hộ,đưa vào TK 3388(KH Trả trước),TK 1388(KH Trả sau).TÙy theo .
Chênh lệch thu,chi tiền điện thì đưa vào TK 711,811.
.
 
K

Kieu Nguyen 93

Sơ cấp
26/12/22
12
2
3
30
Chào bạn ,tôi có một số ý kiến sẽ giúp bạn hiểu.
Việc thuê nhà cá nhân và kinh doanh đúng lĩnh vực thì tiền thuê đưa vò doanh thu TK 511.
Trường hợp tiền điện .Nếu hợp đồng thuê giữa công ty với khách hàng bao gồm tiền tiền .Thì doanh thu bao gồm tiền điện hạch toán vào TK 511.
Nếu hợp đồng không bao gồm tiền điện(Khách hàng tự trả ) thì doanh nghiệp có nhiệm vụ thu hộ,đưa vào TK 3388(KH Trả trước),TK 1388(KH Trả sau).TÙy theo .
Chênh lệch thu,chi tiền điện thì đưa vào TK 711,811.
.
Anh cho em hỏi nếu TH hợp đồng thuê bao gồm tiền điện như anh nói DT bao gồm tiền điện hạch toán vào 511 vậy trên hóa đơn xuất ra ghi ''Tiền phòng đã bao gồm tiền điện" hay tách làm 2 hàng/2 hóa đơn, 1 Tiền phòng và 1 Tiền điện ạ?
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
50
TP.HCM
Anh cho em hỏi nếu TH hợp đồng thuê bao gồm tiền điện như anh nói DT bao gồm tiền điện hạch toán vào 511 vậy trên hóa đơn xuất ra ghi ''Tiền phòng đã bao gồm tiền điện" hay tách làm 2 hàng/2 hóa đơn, 1 Tiền phòng và 1 Tiền điện ạ?
Nếu thoả thuận tiền phòng đã bao gồm các chi phí điện/nước/internet thì khi xuất hoá đơn không tách mà chỉ cần diễn giải “Tiền phòng tháng …. (đã bao gồm ….)”.
Nếu thoả thuận tiền cho thuê bao gồm các chi phí điện/nước/internet thì phần chi phí tương ứng với các khoản doanh thu này ghi nhận vào giá vốn dịch vụ cho thuê.
 
K

Kieu Nguyen 93

Sơ cấp
26/12/22
12
2
3
30
Nếu thoả thuận tiền phòng đã bao gồm các chi phí điện/nước/internet thì khi xuất hoá đơn không tách mà chỉ cần diễn giải “Tiền phòng tháng …. (đã bao gồm ….)”.
Nếu thoả thuận tiền cho thuê bao gồm các chi phí điện/nước/internet thì phần chi phí tương ứng với các khoản doanh thu này ghi nhận vào giá vốn dịch vụ cho thuê.
Vậy vd tiền điện trả cho NCC tòa nhà A giá 5, xuất ra cho 10 KH ở 10 phòng trong tòa nhà A: tiền phòng 20+4 tiền điện là 24/KH. Tổng là 200 tiền phòng + 40 tiền điện là 240 tính thu cả tòa nhà A. Vậy cho 5 và giá thuê tòa nhà A từ chủ nhà vào giá vốn, 240 vào DT (HĐ thỏa thuận giá thuê bao gồm điện) phải k c?
 
  • Like
Reactions: Viet Huong
K

Kieu Nguyen 93

Sơ cấp
26/12/22
12
2
3
30
Nếu thoả thuận tiền phòng đã bao gồm các chi phí điện/nước/internet thì khi xuất hoá đơn không tách mà chỉ cần diễn giải “Tiền phòng tháng …. (đã bao gồm ….)”.
Nếu thoả thuận tiền cho thuê bao gồm các chi phí điện/nước/internet thì phần chi phí tương ứng với các khoản doanh thu này ghi nhận vào giá vốn dịch vụ cho thuê.
C cho e hỏi: trường hợp cho khách thuê phòng nhưng khách cá nhân k phải DN nên họ sẽ k lấy hoá đơn, vì vậy bên e xuất ra "Người mua không lấy hoá đơn" vào cuối hàng tháng khi khách ở xong tháng đó (tiền thu trước, lập phiếu thu và thu từ ngày 01 đến ngày 05 đầu tháng theo thoả thuận trong hợp đồng). Hiện cuối tháng mỗi khách e xuất 1 tờ hoá đơn với tên Người mua: Người mua không lấy hđ và Nội dung là tiền thuê của từng phòng (vd: HĐ 1 - Khách A: Người mua k lấy HĐ + "Tiền thuê phòng GV01-101 tháng 01/2023". HĐ 2 - Khách B: Người mua k lấy HĐ + "Tiền thuê phòng GV01-102 tháng 01/2023",...). Vậy e có được xuất dồn 1 tờ hoá đơn gồm tên ng mua: người mua k lấy HĐ và nội dung gộp thành nhiều hàng vào cuối tháng k?
Cụ thể:
1. Tên ng mua: Người mua k lấy HĐ
2. Nội dung:
- Tiền thuê phòng GV01-101 tháng 01/2023
- Tiền thuê phòng GV01-102 tháng 01/2023
- ...
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
50
TP.HCM
C cho e hỏi: trường hợp cho khách thuê phòng nhưng khách cá nhân k phải DN nên họ sẽ k lấy hoá đơn, vì vậy bên e xuất ra "Người mua không lấy hoá đơn" vào cuối hàng tháng khi khách ở xong tháng đó (tiền thu trước, lập phiếu thu và thu từ ngày 01 đến ngày 05 đầu tháng theo thoả thuận trong hợp đồng). Hiện cuối tháng mỗi khách e xuất 1 tờ hoá đơn với tên Người mua: Người mua không lấy hđ và Nội dung là tiền thuê của từng phòng (vd: HĐ 1 - Khách A: Người mua k lấy HĐ + "Tiền thuê phòng GV01-101 tháng 01/2023". HĐ 2 - Khách B: Người mua k lấy HĐ + "Tiền thuê phòng GV01-102 tháng 01/2023",...). Vậy e có được xuất dồn 1 tờ hoá đơn gồm tên ng mua: người mua k lấy HĐ và nội dung gộp thành nhiều hàng vào cuối tháng k?
Cụ thể:
1. Tên ng mua: Người mua k lấy HĐ
2. Nội dung:
- Tiền thuê phòng GV01-101 tháng 01/2023
- Tiền thuê phòng GV01-102 tháng 01/2023
- ...
Lưu ý: Đối với cung cấp DV mà em nhận tiền trước thì thời điểm xuất hoá đơn là thời điểm nhận tiền nhé.
Việc xuất 1 hoá đơn cho nhiều khách hàng không lấy hoá đơn nhưng có liệt kê cụ thể ở nội dung như em đề cập là hợp lệ.
 
K

Kieu Nguyen 93

Sơ cấp
26/12/22
12
2
3
30
Lưu ý: Đối với cung cấp DV mà em nhận tiền trước thì thời điểm xuất hoá đơn là thời điểm nhận tiền nhé.
Việc xuất 1 hoá đơn cho nhiều khách hàng không lấy hoá đơn nhưng có liệt kê cụ thể ở nội dung như em đề cập là hợp lệ.
Vậy em phải điều chỉnh lại ngày xuất HĐ. Vd vào ngày 05/01 bên em thu tiền phòng Tháng 01 của 10 khách k lấy hoá đơn thì được phép xuất HĐ gộp 1 tờ vào ngày 05/01 với tên "Người mua k lấy HĐ" và nội dung gồm 10 dòng cụ thể như trên.
Tại thời điểm 05/01 hạch toán:
N111/112
C5113
C3331
Vậy trường hợp khách đóng tiền phòng T01 trước vào 05/01 nhưng tới 10/01 khách bỏ cọc k ở nữa thì tiền cọc đã đóng sẽ đưa vào 711 (N344/C711) còn tiền phòng đã thu đủ đầu tháng trên thì hạch toán lại ntn ạ? (bình thường e hay thu tiền đầu tháng và xuất hđ cuối tháng, trường hợp thu ngày 05 cho nguyên tháng mà chỉ ở tới ngày 10 thì e chỉ xuất hđ ra đúng số ngày khách ở, còn số tiền thu ngày 05 tính lại còn dư sẽ đưa vào 711 cung với số tiền cọc ban đầu). Giờ đổi lại thời điểm xuất HĐ 05/01 thì nhờ c hướng dẫn cách hạch toán giảm DT ạ.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA