Nhân công trong công ty tư vấn giám sát

  • Thread starter hongdangkt35
  • Ngày gửi
H

hongdangkt35

Sơ cấp
22/2/14
44
5
8
thanh hoa
Cả nhà giúp em với ạ, công ty em làm trong lĩnh vực tư vấn giám sát, thiết kế công trình. vậy những tháng có công trình thì tiền lương trả cho nhan viên được phân bổ đều cho các công trình đó, nhưng có những tháng ko có công trình nào thì lương của những nhân viên đó được hạch toán thế nào ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: Nhân công trong công ty tư vấn giám sát

Cả nhà giúp em với ạ, công ty em làm trong lĩnh vực tư vấn giám sát, thiết kế công trình. vậy những tháng có công trình thì tiền lương trả cho nhan viên được phân bổ đều cho các công trình đó, nhưng có những tháng ko có công trình nào thì lương của những nhân viên đó được hạch toán thế nào ạ?

Khi không có công trình, bạn hạch toán vào giá vốn hàng bán (tài khoản Nợ 632). Khi có công trình bạn phân bổ theo tiêu thức phù hợp chứ không phải phân bổ đều.
 
H

hongdangkt35

Sơ cấp
22/2/14
44
5
8
thanh hoa
Ðề: Nhân công trong công ty tư vấn giám sát

Ah, khi có công trình thì cp lương tất nhiên là phân bổ cho các công trình theo các tiêu thức phù hợp ứng với mỗi công trình rồi, nhưng Khi không có công trình thì làm gì có doanh thu mà ghi nhận giá vốn ạ.VD: Tháng 1,2 phát sinh công trình đã hoàn thành ghi nhận doanh thu và giá vốn; tháng 3,4 ko phát sinh công trình nào, vậy lương nhân viên trong 2 tháng này hạch toán thế nào ạ.
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Ðề: Nhân công trong công ty tư vấn giám sát

Ah, khi có công trình thì cp lương tất nhiên là phân bổ cho các công trình theo các tiêu thức phù hợp ứng với mỗi công trình rồi, nhưng Khi không có công trình thì làm gì có doanh thu mà ghi nhận giá vốn ạ.VD: Tháng 1,2 phát sinh công trình đã hoàn thành ghi nhận doanh thu và giá vốn; tháng 3,4 ko phát sinh công trình nào, vậy lương nhân viên trong 2 tháng này hạch toán thế nào ạ.

Nhân viên đó ngồi ở văn phòng của công ty bạn???===>> có thể cho vào TK 6421, không có doanh thu nhưng vẫn phát sinh chi phí tiền lương
Lương nhân viên ngồi VP có thể phần bổ cho công trình và ở văn phòng cty,
 
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: Nhân công trong công ty tư vấn giám sát

Ah, khi có công trình thì cp lương tất nhiên là phân bổ cho các công trình theo các tiêu thức phù hợp ứng với mỗi công trình rồi, nhưng Khi không có công trình thì làm gì có doanh thu mà ghi nhận giá vốn ạ.VD: Tháng 1,2 phát sinh công trình đã hoàn thành ghi nhận doanh thu và giá vốn; tháng 3,4 ko phát sinh công trình nào, vậy lương nhân viên trong 2 tháng này hạch toán thế nào ạ.

Theo hướng dẫn hạch toán TK 627 và TK 632
Hạch toán TK 627 nói:
13. Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung để kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sản xuất chung vào các tài khoản có liên quan cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm, dịch vụ theo tiêu thức phù hợp:
- Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất chung, ghi:
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ)
Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung.

Hạch toán TK 632 nói:
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀI KHOẢN 632 - GIÁ VỐN HÀNG BÁN

1. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Bên Nợ:
- Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, phản ánh:
+ Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ.
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ;
+ Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra;
+ Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức bình thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành;
+ Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Chênh lệch giữa số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết).

Như vậy các chi phi chung không phân bổ được cho công trỉnh nào hạch toán vào TK 632. TK 632 nhưng không thuộc giá vốn của công trình, sản phẩm nào.
 
H

hongdangkt35

Sơ cấp
22/2/14
44
5
8
thanh hoa
Ðề: Nhân công trong công ty tư vấn giám sát

Vậy khi cho vào giá vốn 632 thì hạch toán như thế nào a?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Ðề: Nhân công trong công ty tư vấn giám sát

Ah, khi có công trình thì cp lương tất nhiên là phân bổ cho các công trình theo các tiêu thức phù hợp ứng với mỗi công trình rồi, nhưng Khi không có công trình thì làm gì có doanh thu mà ghi nhận giá vốn ạ.VD: Tháng 1,2 phát sinh công trình đã hoàn thành ghi nhận doanh thu và giá vốn; tháng 3,4 ko phát sinh công trình nào, vậy lương nhân viên trong 2 tháng này hạch toán thế nào ạ.

Bạn nên dặt câu hỏi hỏi rõ hơn. Lương mhân viên là nhân viên nào? nếu NV văn phòng bộ phận QL DN ( Giám đốc, kế toán, kế hoạch, văn thư ... ) thì không phân bổ. Còn cán bộ trực tiếp giám sát, thiết kế trực tiếp thì vào TK 622 hay 154 sau sang 632. Những tháng không có việc nếu DN vẫn trả lương ( ngừng việc ) thì vào 627 sau này phân bổ cho các công trình phát sinh.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA