Phân bổ CCDC

  • Thread starter Thao A
  • Ngày gửi
Thao A

Thao A

Guest
29/5/14
23
0
1
Dong Nai
Các anh chị cho e hỏi là mình căn cứ vào đâu (thông tư, văn bản.... nào) để tính phân bổ CCDC là trong bao lâu, phân bổ hàng tháng hay hàng quý.
Em xin cảm ơn!
 
0

01649590837

Guest
24/2/14
80
5
8
Thái Bình
Ðề: Phân bổ CCDC

Luật không quy định cụ thể trường hợp nào nhưng có quy định nguyên tắc phân bổ:
1.Nguyên tắc phù hợp Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 "06. Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó."
Căn cứ nguyên tắc này bạn chỉ được phân bổ chi phí công cụ dụng cụ phù hợp với sự hao mòn thực tế trong kỳ chứ không được phân bổ toàn bộ.
2. Theo quy định cụ thể của chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Ban hành chế độ kế tóan doanh nghiệp và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/ 09/ 2006 Ban hành chế độ kế tóan doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng dẫn hạch toán TK 142 và 242 như sau:
Công cụ dụng cụ xuất dùng một lần và có thời gian sử dụng dưới 1 năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường thì hạch toán vào TK142 và được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường.
Công cụ dụng cụ xuất dùng một lần và bản thân công cụ dụng cụ có thời gian sử dụng trên 1 năm tài chính thì hạch toán vào TK242 và được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong nhiều năm tài chính (theo thời gian sử dụng của công cụ dụng cụ).
Như vậy nếu công cụ dụng cụ có thời gian sử dụng dài (ví dụ 12 tháng kể từ ngày xuất sử dụng ) mà bạn lại phân bổ hết vào chi phí trong một kỳ 6 tháng. Trong trường hợp này cơ quan thuế có quyền xuất toán một nửa chi phí công cụ dụng cụ của bạn và phạt về kế toán do bạn đã không hạch toán đúng theo quy định của chuẩn mực kế toán.
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
36
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Phân bổ CCDC

Kết hợp QĐ 15/2006 hướng dẫn công tác hạch toán TK 142, 242 và TT 123/2012 về Thuế TNDN cho phép phân bổ CCDC tối đa 02 năm.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều