Đăng ký giấy phép kinh doanh

  • Thread starter Thao A
  • Ngày gửi
Thao A

Thao A

Guest
29/5/14
23
0
1
Dong Nai
Chào các bạn, DN mình có mua 1 số hàng hóa trước ngày thành lập, vậy mình có phải kê khai số vốn bằng hàng hóa này vào giấy đăng ký kinh doanh của nghiệp không.
Nếu không kê khai vào có sao k ạ? Có quy định nào bắt buộc phải kê khai vào không?
Hiện tại thì giấy đăng ký kinh doanh sở KH & ĐT đã cấp cho DN mình rồi (chỉ có 1 dòng là: Vốn kinh doanh: 1 tỷ đồng). Lấy giấy phép về mình mới nhớ là còn 1 số hàng hóa đã mua trước đây nữa, giờ không biết phải làm thế nào.
Mong các bạn chỉ mình với nhé!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoanmimosa

ketoanmimosa

Trung cấp
6/11/13
184
9
18
37
Bình Dương
Ðề: Đăng ký giấy phép kinh doanh

Hàng hoá mua trước ngày thành lập thì trên hoá đơn làm gì được ghi tên công ty nên đâu có được kê khai vào bạn.
Chào các bạn, DN mình có mua 1 số hàng hóa trước ngày thành lập, vậy mình có phải kê khai số vốn bằng hàng hóa này vào giấy đăng ký kinh doanh của nghiệp không.
Nếu không kê khai vào có sao k ạ? Có quy định nào bắt buộc phải kê khai vào không?
Hiện tại thì giấy đăng ký kinh doanh sở KH & ĐT đã cấp cho DN mình rồi (chỉ có 1 dòng là: Vốn kinh doanh: 1 tỷ đồng). Lấy giấy phép về mình mới nhớ là còn 1 số hàng hóa đã mua trước đây nữa, giờ không biết phải làm thế nào.
Mong các bạn chỉ mình với nhé!
 
Thao A

Thao A

Guest
29/5/14
23
0
1
Dong Nai
Ðề: Đăng ký giấy phép kinh doanh

Chào bạn @ketoanmimosa! ý mình là số hàng này có phải khai bổ sung vào vốn kinh doanh khi làm giấy phép kinh doanh cho DN không?
Tại vì khi mình hạch toán như thế này:
+ N 156/ C 111: thì không đúng, vì số hàng này đã có trước khi thành lập.
+ N 156/ C4111: thì đúng, nhưng mà nếu vậy thì trên GPKD không thể hiện số vốn kinh doanh bằng hàng hóa này.
Cảm ơn bạn nhiều!
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Đăng ký giấy phép kinh doanh

Chào các bạn, DN mình có mua 1 số hàng hóa trước ngày thành lập, vậy mình có phải kê khai số vốn bằng hàng hóa này vào giấy đăng ký kinh doanh của nghiệp không.
Nếu không kê khai vào có sao k ạ? Có quy định nào bắt buộc phải kê khai vào không?
Hiện tại thì giấy đăng ký kinh doanh sở KH & ĐT đã cấp cho DN mình rồi (chỉ có 1 dòng là: Vốn kinh doanh: 1 tỷ đồng). Lấy giấy phép về mình mới nhớ là còn 1 số hàng hóa đã mua trước đây nữa, giờ không biết phải làm thế nào.
Mong các bạn chỉ mình với nhé!
Bạn tham khảo quy định này nha, nếu như hàng hóa của bạn đáp ứng đc yêu cầu này thì thoải mái đưa vào cp
Chi phí phát sinh trước thành lập doanh nghiệp có được tính trừ khi tính thuế TNDN không
Ngày 12/05/2014
CTy em thành lập vào 25/04/2013. Nhưng trc khi tlap dn có chi một số khoản chi phí vào ngày 20/04, như vậy phần chi phí này có được tính vào cphi ko.
Trả lời:

- Tại khoản 12 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT: Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào dưới hình thức uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hoá đơn mang tên tổ chức, cá nhân được uỷ quyền bao gồm các trường hợp sau đây: …Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.
- Tại mục III, phần I - Hệ thống tài khoản kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo, quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động được phân bổ tối đa không quá 3 năm.
- Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định: Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN.
- Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:
“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.
Căn cứ các quy định trên, đối với các khoản chi phí phát sinh trước khi được cấp Giấy phép thành lập doanh nghiệp, nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định (hóa đơn, chứng từ đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền), phục vụ hoạt động SXKD của đơn vị thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, chi phí được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.
Trường hợp các khoản chi phí phát sinh trước khi được cấp giấy phép thành lập nhưng không có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ và không đảm bảo hóa đơn, chứng từ theo quy định, thì Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA