Khấu hao TSCĐ không có hoá đơn

  • Thread starter maithao212
  • Ngày gửi
M

maithao212

Sơ cấp
11/5/11
4
0
0
36
quang nam
Chào các anh chị!

Bên em năm 2013 có mua 1 máy thêu 235 triệu của cá nhân, chỉ có hợp đồng nhưng không có hoá đơn, lúc đó em có gọi lên phòng hỗ trợ thuế TP.HCM hỏi về trường hợp này, người ta bảo là kê vào bảng kê 01/TNDN thì đc đưa vào chi phí, nên năm 2013 khoản khấu hao này em đã đưa vào chi phí rồi. Đến năm 2014 em có hỏi 1 chị bên phòng kiểm tra thuế, chị này bảo phải có hoá đơn mới được đưa vào chi phí. Vậy bây giờ bên em nên làm thế nào để khấu hao tài sản này được đưa vào chi phí hợp lý??? Bên em có ý định làm thủ tục thanh lý máy thêu này đồng thời làm thủ tục mua mới lại rồi lấy hoá đơn. Như vậy có được không? Mong mọi người tư vấn giúp em. Cảm ơn nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

maithao212

Sơ cấp
11/5/11
4
0
0
36
quang nam
Ðề: Khấu hao TSCĐ không có hoá đơn

Giúp mình giải đáp với mọi người ơi :(
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Khấu hao TSCĐ không có hoá đơn

Giúp mình giải đáp với mọi người ơi :(
Mẫu 01/TNDN như bạn nói chỉ áp dụng trong trường hợp thu mua nông thủy sản, phế liệu....của ng mua ve chai....nên ko thể áp dụng cho trường hợp của bạn, máy thêu mà bạn mua ko có hóa đơn nên ko đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ và ko thể trích khấu hao trong trường hợp này.
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Ðề: Khấu hao TSCĐ không có hoá đơn

Do là năm 2013 nên thời hiệu thông tư:
THÔNG TƯ Số: 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp​
còn hiệu lực thi hành, trong thông tư có đoạn sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ không có hoá đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này)
Bảng kê chỉ dành cho những sản phẩm nêu sau thì mới là chi phí hợp lý+ kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: mua hàng hoá là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh.
Vậy để là chi phí hợp lý thì : bạn phải kêu người bán lên cơ quan thuế yêu cầu cấp hóa đơn lẻ
- Hợp đồng mua bán
- Biên bản bàn giao
- Hóa đơn do cơ quan thuế cấp
- Chứng từ thanh tóan
- Thanh lý hợp đồngPhần chi phí khấu hao năm 2013:
Hoạch toán theo kế toán và sổ sách: Nợ 627,641,642/ có 214 bình thường

Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN 2013 phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.1.7 của và 3.2.5 mới chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 25%

Để có thể thanh lý tài sản cố định thì cần một số giấy tờ và thủ tục sau: bạn có thể bỏ một số thủ tục ko cần thiết cho phù hợp với quy mô doanh nghiệp

-Thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.
-Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.
-Quyết định Thanh lý TSCĐ.
-BB họp Hội đồng định giá TSCĐ (định giá bán thanh lý).
-BB Thanh lý TSCĐ.
-HĐKT bán TSCĐ được thanh lý.
-Hóa đơn bán TSCĐ
-Thanh lý HĐKT bán TSCĐ.
Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:
- Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131,. . .
Có TK 711 - Thu nhập khác
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Nếu có).
- Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi:
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại)
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)
Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).
- Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:
Nợ TK 811 - Chi phí khác
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Nếu có)
Có các TK 111, 112, 141,. . .


Phần chi phí khác tức giá trị còn lại của tài sản: của bút tóan sau là chi phí ko hợp lý
- Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi:
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại)
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)
Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).


= > Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN 2014 phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.2.5 mới chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 22%
 
Sửa lần cuối:
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Ðề: Khấu hao TSCĐ không có hoá đơn

Mẫu 01/TNDN như bạn nói chỉ áp dụng trong trường hợp thu mua nông thủy sản, phế liệu....của ng mua ve chai....nên ko thể áp dụng cho trường hợp của bạn, máy thêu mà bạn mua ko có hóa đơn nên ko đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ và ko thể trích khấu hao trong trường hợp này.

Bạn trích thiếu ... TS của hộ gia đình, cá nhân... Vẫn được ghi nhận TS và trích KH.
 
M

maithao212

Sơ cấp
11/5/11
4
0
0
36
quang nam
Ðề: Khấu hao TSCĐ không có hoá đơn

Bạn trích thiếu ... TS của hộ gia đình, cá nhân... Vẫn được ghi nhận TS và trích KH.
Mình mua của cá nhân, có hợp đồng nhg không có hóa đơn vậy có được đưa vào chi phí ko

Do là năm 2013 nên thời hiệu thông tư:
THÔNG TƯ Số: 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp​
còn hiệu lực thi hành, trong thông tư có đoạn sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ không có hoá đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này)
Bảng kê chỉ dành cho những sản phẩm nêu sau thì mới là chi phí hợp lý+ kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: mua hàng hoá là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh.
Vậy để là chi phí hợp lý thì : bạn phải kêu người bán lên cơ quan thuế yêu cầu cấp hóa đơn lẻ
- Hợp đồng mua bán
- Biên bản bàn giao
- Hóa đơn do cơ quan thuế cấp
- Chứng từ thanh tóan
- Thanh lý hợp đồngPhần chi phí khấu hao năm 2013:
Hoạch toán theo kế toán và sổ sách: Nợ 627,641,642/ có 214 bình thường

Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN 2013 phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.1.7 của và 3.2.5 mới chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 25%

Để có thể thanh lý tài sản cố định thì cần một số giấy tờ và thủ tục sau: bạn có thể bỏ một số thủ tục ko cần thiết cho phù hợp với quy mô doanh nghiệp

-Thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.
-Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.
-Quyết định Thanh lý TSCĐ.
-BB họp Hội đồng định giá TSCĐ (định giá bán thanh lý).
-BB Thanh lý TSCĐ.
-HĐKT bán TSCĐ được thanh lý.
-Hóa đơn bán TSCĐ
-Thanh lý HĐKT bán TSCĐ.
Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:
- Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131,. . .
Có TK 711 - Thu nhập khác
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Nếu có).
- Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi:
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại)
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)
Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).
- Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:
Nợ TK 811 - Chi phí khác
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Nếu có)
Có các TK 111, 112, 141,. . .


Phần chi phí khác tức giá trị còn lại của tài sản: của bút tóan sau là chi phí ko hợp lý
- Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi:
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại)
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)
Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).


= > Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN 2014 phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.2.5 mới chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 22%

TSCĐ này mình mua năm 2013 và đã trích khấu hao đưa vào chi phí được trừ rồi, bây giờ muốn điều chỉnh phải làm như thế nào vậy bạn. Hạch toán như thế nào mới đúng. Bạn trả lời giúp mình nha
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA