Mỗi tuần một chuyên đề

Hỏi về công văn số 1339/BTC-CĐKT ngày 24/01/2014 về việc các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiể

  • Thread starter cuesta
  • Ngày gửi
C

cuesta

Sơ cấp
3/6/11
19
0
1
40
can tho
Liên quan đến nội dung công văn số 1339/BTC-CĐKT ngày 24/01/2014 về việc các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán.

Xin cho hỏi các loại hình doanh nghiệp nào không bắt buộc phải kiểm toán theo như quy định tại công văn.

Mong nhận được sớm hồi âm
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
X

xuanlinh2311

Sơ cấp
23/2/11
0
0
1
32
hà tĩnh
Ðề: Hỏi về công văn số 1339/BTC-CĐKT ngày 24/01/2014 về việc các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập, những đối tượng sau bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm gồm: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán; Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan và các doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán.
Điểm h khoản 2 Điều 10 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính: "Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán".
 
C

cuesta

Sơ cấp
3/6/11
19
0
1
40
can tho
Ðề: Hỏi về công văn số 1339/BTC-CĐKT ngày 24/01/2014 về việc các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập, những đối tượng sau bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm gồm: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán; Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan và các doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán.
Điểm h khoản 2 Điều 10 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính: "Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán".

Cái này trích dẫn trong côn văn mà bạn. Mình quan tâm là các doanh nghiệp nào không phải áp dụng công văn này? Ví dụ các viện, trung tâm trực thuộc các bộ ngành. Thường là các nơi này ko có kiểm toán, nhưng khi tham gia đấu thầu thì chủ đầu tư yêu cầu báo cáo kiểm toán.
Mong nhận được hồi âm
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA