Mỗi tuần một chuyên đề

Những điểm lưu ý khi quyết toán thuế TNCN năm 2023

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Những điểm lưu ý khi quyết toán thuế TNCN năm 2023

1. Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế
- Đối với tổ chức trả thu nhập:

1-Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

2-Phụ lục bảng kê số 05-1/BK-QTT-TNCN; Phụ lục bảng kê số 05-2/BK-QTT-TNCN; Phụ lục bảng kê số 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

3-Thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, tức là ngày 01/04/2024.

- Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế
1-Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

2-Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

3-Thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, tức là ngày 02/5/2024.
(Do từ ngày 30/4 đến hết ngày 01/5/2024 trùng với dịp nghỉ Lễ Ngày Giải Phóng, Quốc tế lao động).

2. Các trường hợp sau đây không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân
- Đối với cá nhân: cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công trong các trường hợp sau đây không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân:
a-Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp hồ sơ miễn thuế. Trường hợp kỳ quyết toán từ năm 2019 trở về trước đã quyết toán trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì không xử lý hồi tố;

b-Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo;

c-Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này;

d-Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập này.

- Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công:
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phải quyết toán thuế TNCN bao gồm: tổ chức, cá nhân trong năm không phát sinh trả thu nhập; tổ chức, cá nhân trả thu nhập tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trọn năm dương lịch.

3. Giảm trừ gia cảnh cho bản thân và giảm trừ cho người phụ thuộc
3.1 Mức giảm trừ gia cảnh

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).
- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.
3.2 Giảm trừ cho người phụ thuộc
- Để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc theo quy định:
- Đối với người phụ thuộc là cha mẹ, vợ chồng, con cái thì thời hạn đăng ký là đến hết 31/3/2024.

Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

- Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC
+ LƯU Ý:
- Các tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công khi tổng hợp người phụ thuộc trên Phụ lục bảng kê số 05-3/BK-TNCN nên kiểm tra lại việc thực hiện đăng ký với cơ quan thuế theo quy định đối với người phụ thuộc mà người lao động đã ủy quyền đăng ký, kiểm tra số lượng người phụ thuộc, thời gian được giảm trừ.
- Đối với các tổ chức trả thu nhập thực hiện khai thuế điện tử thì gửi quyết toán thuế bằng hình thức khai thuế điện tử trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử; sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK và không phải gửi hồ sơ giấy đến cơ quan thuế.
- Đối với việc đăng ký hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh, người nộp thuế nên sử dụng Căn cước công dân (nếu có) của người phụ thuộc để đăng ký nhằm mục đích để đồng nhất Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư theo quy định.
- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân có ủy quyền quyết toán “không phân biệt người nộp thuế có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế”.
_ Cục Thuế tỉnh An Giang)_
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Similar threads

chudinhxinh
Trả lời
0
Lượt xem
9K
Thuế TNCN
chudinhxinh
chudinhxinh
T
Trả lời
2
Lượt xem
8K
Thuế TNCN
thachphamvt
T
Webketoan Hub
Trả lời
0
Lượt xem
3K
Thuế TNCN
Webketoan Hub
Webketoan Hub
Phần mềm BRAVO
Trả lời
0
Lượt xem
30K
Thuế TNCN
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO
Trả lời
0
Lượt xem
25K
Thuế TNCN
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA