Mỗi tuần một chuyên đề

Xin giúp đỡ bài tập kiểm toán

  • Thread starter vanthai1592
  • Ngày gửi
V

vanthai1592

Guest
7/7/14
4
0
0
32
Vũng Tàu
Em có 2 bài tập kiểm toán tài chính 1 có nội dung như sau :

Bài 1: Kiểm toán viên Hằng thực hiện kiểm toán công ty B cho năm tài chính 2012. Trong quá trình kiếm toán phần hành tài sản cố định, kiểm toán viên Hằng phát hiện một tài sản cố định mua tháng 1/2011 với số tiền là 60 triệu đồng không đủ tiêu chuẩn ghi nhận tài sản. Đơn vị trích khấu hao tài sản này trong năm 5 bắt đầu từ năm 1/2011. Kiểm toán viên đã chuyển tài sản này sang chi phí chờ phân bổ với thời gian phân bổ 3 năm.
a. Hãy đưa ra các bút toán điều chỉnh cần thiết.
b. Nêu ảnh hưởng của sai sót trên đến các khoản mục (tài khoản) trên báo cáo tài chính.

Bài 2: Kiểm toán viên Hằng thực hiện kiểm toán công ty A cho năm tài chính 2012. Trong quá trình kiếm toán phần hành nợ phải thu khách hàng, kiểm toán viên Hằng phát hiện đối tượng khách hàng X có số dư 100 triệu đồng đã được đơn vị trích lập dự phòng 50% trong năm 2011, sang năm 2012 đơn vị trích lập dự phòng tiếp 50%. Kiểm tra cho thấy khách hàng này chưa đủ điều kiện để trích lập dự phòng trong năm 2011 và đủ điều kiện để trích lập dự phòng 30% trong năm 2012.
a. Hãy đưa ra các bút toán điều chỉnh cần thiết.
b. Nêu ảnh hưởng của sai sót trên đến các khoản mục (tài khoản) trên báo cáo tài chính.

Mong các anh chị giúp em
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

vanthai1592

Guest
7/7/14
4
0
0
32
Vũng Tàu
Ðề: Xin giúp đỡ bài tập kiểm toán

Sao không có ai giúp hết dzị
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Ðề: Xin giúp đỡ bài tập kiểm toán

Ở đây không ai giải bài tập cho sinh viên để các bạn chép đâu. Nếu muốn tham khảo ý kiến mọi người thì bạn nên tự làm rồi đưa lời giải của mình lên.

Cách giải dạng bài này: Xem các bài giải mẫu trong tài liệu ôn thi kiểm toán viên.

Bình luận thêm về đề bài:

Em có 2 bài tập kiểm toán tài chính 1 có nội dung như sau :

Bài 1: Kiểm toán viên Hằng thực hiện kiểm toán công ty B cho năm tài chính 2012. Trong quá trình kiếm toán phần hành tài sản cố định, kiểm toán viên Hằng phát hiện một tài sản cố định mua tháng 1/2011 với số tiền là 60 triệu đồng không đủ tiêu chuẩn ghi nhận tài sản. Đơn vị trích khấu hao tài sản này trong năm 5 bắt đầu từ năm 1/2011. Kiểm toán viên đã chuyển tài sản này sang chi phí chờ phân bổ với thời gian phân bổ 3 năm.
a. Hãy đưa ra các bút toán điều chỉnh cần thiết.
b. Nêu ảnh hưởng của sai sót trên đến các khoản mục (tài khoản) trên báo cáo tài chính.

Tại sao tài sản này lại không đủ điều kiện ghi nhận? Theo các dữ liệu này thì nó thỏa mãn điều kiện ghi nhận theo chuẩn mực kế toán VN hiện hành.

Nếu tác giả đề bài muốn đưa sai sót để phân tích thì có thể đưa dạng khác:

- Tính sai thời gian khấu hao.

- Tài sản không thỏa mãn điều kiện vốn hóa (cần ghi nhận ngay vào chi phí hơn là vốn hóa rồi phân bổ hay khấu hao).

Bài 2: Kiểm toán viên Hằng thực hiện kiểm toán công ty A cho năm tài chính 2012. Trong quá trình kiếm toán phần hành nợ phải thu khách hàng, kiểm toán viên Hằng phát hiện đối tượng khách hàng X có số dư 100 triệu đồng đã được đơn vị trích lập dự phòng 50% trong năm 2011, sang năm 2012 đơn vị trích lập dự phòng tiếp 50%. Kiểm tra cho thấy khách hàng này chưa đủ điều kiện để trích lập dự phòng trong năm 2011 và đủ điều kiện để trích lập dự phòng 30% trong năm 2012.
a. Hãy đưa ra các bút toán điều chỉnh cần thiết.
b. Nêu ảnh hưởng của sai sót trên đến các khoản mục (tài khoản) trên báo cáo tài chính.

KTV có kiểm toán BCTC các năm trước không? Nếu không thì công ty này có kiểm toán BCTC các năm trước bởi kiểm toán viên khác không?
 
V

vanthai1592

Guest
7/7/14
4
0
0
32
Vũng Tàu
Ðề: Xin giúp đỡ bài tập kiểm toán

Thanks chị Hien đã nhắc nhở. đây là bài giải của em. Có sai sót mong anh chị giúp đỡ
Bài 1
view
[/URL][/IMG]

Bài 2

view
[/URL][/IMG]
 
Sửa lần cuối:
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Ðề: Xin giúp đỡ bài tập kiểm toán

Các bạn sinh viên nên có tư duy phản biện, không phải lúc nào đề bài ra cũng là hợp lý. Người ra đề sẽ đánh giá cao các sinh viên phản biện đề trên cơ sở các lập luận chặt chẽ.

Bài 1:
Bút toán điều chỉnh : Ảnh hưởng đến BCĐKT
Ko đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thì TK TS NV
+) Giảm tài sản : 142 40
Nợ 142 : 60tr 211 (60)
Có 211 : 60tr 214 12
+) Giảm khấu hao 3334 (2)
Nợ 214 : 12tr 421 (6)
Có 642 : 12tr tổng cộng (8) (8)

Nợ 214 : 12tr
Có 3334 : 3tr Ảnh hưởng đến KQKD
Có 421 : 9tr TK KQKD
+) phân bổ chi phí : 642 8
Nợ 642 : 20tr LNTT (8)
Có 142 : 20tr 821 (2)
LNST (6)
Nợ 3334 : 5
Nợ 421 :15
Có 142 :20

Bài 1 cần có thêm thông tin là: Đơn vị đã gộp nhiều tài sản độc lập để ghi thành một tài sản, bản thân mỗi tài sản không đủ tiêu chuẩn giá trị để ghi nhận TSCĐ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Để làm bài này tốt nhất là nêu lại các bút toán nếu làm đúng thì làm thế nào, đã làm sai thế nào rồi so sánh, sau đó xác định ảnh hưởng đến BCKQKD rồi đến Bảng CĐKT.

Sau khi phân tích ảnh hưởng đến các báo cáo sẽ đề ra bút toán điều chỉnh để các sai sót như thể không xảy ra.
 
V

vanthai1592

Guest
7/7/14
4
0
0
32
Vũng Tàu
Ðề: Xin giúp đỡ bài tập kiểm toán

Em đã sửa lại bài của em bằng hính ảnh. Chị có thể xem và nêu ra các bút toán sai của em không ạ
Vì đây là môn kiểm toán đầu tiên, em còn rất bối rối trong việc đưa ra các bút toán điều chỉnh
 
H

honganthi2014

Sơ cấp
28/6/14
4
0
0
35
TPHCM
Ðề: Xin giúp đỡ bài tập kiểm toán

Rút kinh nghiệm nhe. :d đưa trực tiếp bài giải rồi trao đổi chứ đừng chỉ up cái đề
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA