Mỗi tuần một chuyên đề

Hoạch toán giá vốn

  • Thread starter Optimus014
  • Ngày gửi
O

Optimus014

Sơ cấp
Ðề: Giúp Mình Hoạch toán giá vốn đúng hay sai với

Chào anh/chị
Cho em hỏi tý giá vốn
VD: 1/1/2014: Tồn ĐK 152; 100 giá: 10,000, TK 155: 200 giá 15000
Tính giá xuất kho theo PP Bình Quân Gia Quyền Cuối kỳ 1 lần

Ngày 01/01: Nhập kho NVL 200 giá 12,000
Xuất kho SX: 50 sp
Xuất bán: 100 Sp giá bán 17,000
Nhập kho TP: 100
Ngày 02/01: xuất kho NVL: 100
Xuất bán: 50 giá 17000
Nhập kho TP: 200 sp
Mình hoạch toán nhu sau đúng không:
Ngày 01/01:
Nợ 131:100 x 17000 + 10%
Cơ 511 100 x 17000
Có 3331: 10%
Ngày 02/01:
Tương tự
Cuối tháng
Tính giá XK NVL: (100*10000+200*12000)/300 = a
Tính giá nhập kho TP: (TK621+TK622+TK627)/300= b (ko có SXX dở dang)
Tính giá XK TP: (200*15+100*b+200*b)/500= c
Nợ 621: 250*a
Có 152: 250*a

Nợ 155: 400*b
Có 154:400*b

Nợ 632: 150 *c
Nợ 155: 150*c
Làm vậy có được ko

Chào anh/chị
Cho em hỏi tý giá vốn
VD: 1/1/2014: Tồn ĐK 152; 100 giá: 10,000, TK 155: 200 giá 15000
Tính giá xuất kho theo PP Bình Quân Gia Quyền Cuối kỳ 1 lần

1 Ngày 01/01: Nhập kho NVL 200 giá 12,000
Xuất kho SX: 50 sp
Xuất bán: 100 Sp giá bán 17,000
Nhập kho TP: 100
2. Ngày 02/01: xuất kho NVL: 100
Xuất bán: 50 giá 17000
Nhập kho TP: 200 sp
Mình hoạch toán nhu sau đúng không:
Ngày 01/01:
Nợ 131:100 x 17000 + 10%
Cơ 511 100 x 17000
Có 3331: 10%
Ngày 02/01:
Tương tự
Cuối tháng
Tính giá XK NVL: (100*10000+200*12000)/300 = a
Tính giá nhập kho TP: (TK621+TK622+TK627)/300= b (ko có SXX dở dang, 1 loại sp)
Tính giá XK TP: (200*15+100*b+200*b)/500= c
Nợ 621: 250*a
Có 152: 250*a

Nợ 155: 400*b
Có 154:400*b

Nợ 632: 150 *c
Nợ 155: 150*c
Làm vậy có được ko
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA