Hội thảo MIỄN PHÍ : THẦY NGUYỄN XUÂN NAM - KẾ TOÁN GIÁ THÀNH CHO QUẢN TRỊ VÀ THUẾ

 • Thread starter MINA
 • Ngày gửi
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
3,993
403
83
45
Ninh Thuận

Hội thảo: KẾ TOÁN GIÁ THÀNH CHO QUẢN TRỊ VÀ THUẾ
Theo các thực tế tốt nhất (Best practices)

Mời các bạn đăng ký tài khoản & tham gia hội thảo miễn phí:
https://webketoan.edu.vn/hoi-thao-k...c-thuc-te-tot-nhat-best-practices?ref=phingoc
NGƯỜI TRÌNH BÀY: TS Trần Xuân Nam (Oxford DBA) với 40 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính, CEO của nhiều Công ty đa quốc gia và lớn của Việt Nam.
MỤC TIÊU CHUNG: Giúp người tham dự hiểu:
 • Các nguyên tắc, tiêu thức phân bổ chi phí chung và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ cho từng ngành khác nhau cho việc quản trị sản xuất và thuế.
 • Lập ngân sách, tính giá thành thực tế và phân tích chênh lệch để quản trị SX, chuỗi cung ứng.
 • Các hạn chế phổ biến về Kế toán giá thành hiện nay ở các công ty Việt nam và hệ lụy.
 • Nâng cao kiến thức đáp ứng yêu cầu các nhà tuyển dụng KẾ TOÁN QUẢN TRỊ hiện đang thiếu trầm trọng với mức thu nhập có thể cao gấp 2-3 lần so với Kế toán tài chính.

MỤC TIÊU CHI TIẾT: nhằm giúp người tham gia thấu hiểu:

 • Các nguyên tắc và tiêu thức phân bổ Chi phí sản xuất chung và tính giá thành sản phẩm và dịch vụ cho các ngành khác nhau cho quản trị và thuế.
 • Các thông tin tài chính cần thiết để quản trị sản xuất theo 4 chiều khác nhau (1. Theo bản chất chi phí, 2. Nơi diễn ra chi phí (xưởng, phòng ban?), 3. Theo đối tượng chi phí (Giá thành sản phẩm); 4. Theo thời gian (Giá thành kế hoạch, thực tế, quá khứ) để so sánh.
 • chín (9) loại giá thành (GT) trong các tình huống khác nhau để ra các quyết định gồm (1) GT theo đơn hàng (Job Order Costing), (2) GT theo quá trình (Process Costing), (3) GT biến phí (Variable Costing), (4) GT hấp thụ (Absorption Costing) hay giá thành phân bổ (Allocation costing), (5) GT truyền thống (Traditional Costing), (6) GT trên cơ sở hoạt động (Activity-Based Costing), (7) GT thực tế (Actual Costing), (8) GT thông thường (Normal Costing), và (9) GT định mức (Standard Costing).
 • Phân bổ chi phí hoạt động bán hàng và quản lý vào các ngành hàng, khách hàng, kênh, vùng để hỗ trợ cho việc ra các quyết định kinh doanh và quản trị sản xuất.
 • Phân tích chênh lệch giá thành SP để hỗ trợ quản trị sản xuất và kiểm soát kinh doanh.
 • Hiểu các hạn chế của cách tính giá thành hiện nay ở nhiều DN Việt Nam để hoàn thiện.
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều