Viết hóa đơn thế nào khi có phần giảm trừ của khách hàng

  • Thread starter lehamy
  • Ngày gửi
L

lehamy

Sơ cấp
25/11/08
15
0
1
ha noi
Cả nhà cho em hỏi, cty em có khoản doanh thu cần viết hóa đơn như sau:
Doanh thu: 1.000.000
Giảm trừ của khách: 150.000
Số tiền mà khách hàng phải thanh toán là: 850.000 ( Chưa thuế VAT)
Vậy em phải viết hóa đơn thế nào là hợp lý à
Mong cả nhà giúp em với à.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

Doan Thi Viet Ha

Sơ cấp
3/12/11
21
0
1
Binh Duong
Ðề: Viết hóa đơn thế nào khi có phần giảm trừ của khách hàng

Cả nhà cho em hỏi, cty em có khoản doanh thu cần viết hóa đơn như sau:
Doanh thu: 1.000.000
Giảm trừ của khách: 150.000
Số tiền mà khách hàng phải thanh toán là: 850.000 ( Chưa thuế VAT)
Vậy em phải viết hóa đơn thế nào là hợp lý à
Mong cả nhà giúp em với à.


Giảm trừ ở đây là trừ cái gì bạn? Trừ do thanh toán nhanh? do mua hàng nhiều lần với số lượng lớn? do phải đền /bồi thường hàng hư hỏng?
 
L

lehamy

Sơ cấp
25/11/08
15
0
1
ha noi
Ðề: Viết hóa đơn thế nào khi có phần giảm trừ của khách hàng

Mình cũng ko biết là giảm trừ do cái gì, vì lần đâu tiên làm đối soát thì bên đối tác gửi cho bên mình như vậy có hỏi thì ko thấy họ trả lời còn bên mình cũng ko ai biết bạn @Doan Thi Viet Ha à, bạn giúp mình với nhé.
 
D

Doan Thi Viet Ha

Sơ cấp
3/12/11
21
0
1
Binh Duong
Ðề: Viết hóa đơn thế nào khi có phần giảm trừ của khách hàng

Mình cũng ko biết là giảm trừ do cái gì, vì lần đâu tiên làm đối soát thì bên đối tác gửi cho bên mình như vậy có hỏi thì ko thấy họ trả lời còn bên mình cũng ko ai biết bạn @Doan Thi Viet Ha à, bạn giúp mình với nhé.

@lehamy Bạn ơi, mình phải biết nội dung giảm trừ là gì để còn ghi vào hóa đơn và hạch toán sổ sách nữa chứ bạn.

- Nếu là khoản chiết khấu thương mại: Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC (31/12/2013) -Điều 7, K22 có đoạn "Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào." Kế toán hạch toán trên 521.

- Nếu là khoản phải bồi thường, đền bù: không giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn, và khoản này là khoản CP không được trừ khi xác nhận TN chịu thuế TNDN. Kế toán căn cứ và các biên bản được hai bên xác nhận để hạch toán sổ sách cũng như chi trả cho KH.

- Nếu là chiết khấu thanh toán: theo chuẩn mực kế toán số 14, "CK ttoán là khoản người bán giảm trừ cho người mua do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn hợp đồng". Như vậy nếu bạn trừ thẳng vào hóa đơn thì sẽ không phù hợp với chuẩn mực kế toán, còn với quan điểm của thuế nếu trừ trực tiếp trên hóa đơn -> thuế GTGT phải nộp giảm đi -> thuế chịu không? Hơn nữa đây là khoản CP tài chính cty chấp nhận trả cho người mua . Do vậy, trường hợp này bạn cứ xuất đủ doanh thu, người bán lập Phiếu chi hoặc UNC để trả khoản chiết khấu này (Nợ CP tài chính / Có Tiền). Nếu người mua muốn trừ khoản CK này khi thanh toán thì OK luôn, khi đó bạn sẽ phải làm bút toán (Nợ chi phí tài chính/ Có khoản phải thu) mới hợp lý & cân đối sổ sách. Tuy nhiên trong hợp đồng cần có điều khoản đ/v việc trả tiền trước hạn, và chứng từ hợp lệ ở đây là hợp đồng và Báo có/Phiếu thu từ người mua để ghi nhận khoản chiết khấu thanh toán.

Tóm lại, phải biết nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, từ đó mới giải quyết được vấn đề nhé @lehamy
 
L

lehamy

Sơ cấp
25/11/08
15
0
1
ha noi
Ðề: Viết hóa đơn thế nào khi có phần giảm trừ của khách hàng

@lehamy Bạn ơi, mình phải biết nội dung giảm trừ là gì để còn ghi vào hóa đơn và hạch toán sổ sách nữa chứ bạn.

- Nếu là khoản chiết khấu thương mại: Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC (31/12/2013) -Điều 7, K22 có đoạn "Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào." Kế toán hạch toán trên 521.

- Nếu là khoản phải bồi thường, đền bù: không giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn, và khoản này là khoản CP không được trừ khi xác nhận TN chịu thuế TNDN. Kế toán căn cứ và các biên bản được hai bên xác nhận để hạch toán sổ sách cũng như chi trả cho KH.

- Nếu là chiết khấu thanh toán: theo chuẩn mực kế toán số 14, "CK ttoán là khoản người bán giảm trừ cho người mua do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn hợp đồng". Như vậy nếu bạn trừ thẳng vào hóa đơn thì sẽ không phù hợp với chuẩn mực kế toán, còn với quan điểm của thuế nếu trừ trực tiếp trên hóa đơn -> thuế GTGT phải nộp giảm đi -> thuế chịu không? Hơn nữa đây là khoản CP tài chính cty chấp nhận trả cho người mua . Do vậy, trường hợp này bạn cứ xuất đủ doanh thu, người bán lập Phiếu chi hoặc UNC để trả khoản chiết khấu này (Nợ CP tài chính / Có Tiền). Nếu người mua muốn trừ khoản CK này khi thanh toán thì OK luôn, khi đó bạn sẽ phải làm bút toán (Nợ chi phí tài chính/ Có khoản phải thu) mới hợp lý & cân đối sổ sách. Tuy nhiên trong hợp đồng cần có điều khoản đ/v việc trả tiền trước hạn, và chứng từ hợp lệ ở đây là hợp đồng và Báo có/Phiếu thu từ người mua để ghi nhận khoản chiết khấu thanh toán.

Tóm lại, phải biết nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, từ đó mới giải quyết được vấn đề nhé @lehamy

Cảm ơn bạn @Doan Thị Viet Ha nhé, chắc mình phải hỏi lại cho cụ thể rồi mới xuất hóa đơn được rồi, :((
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA