Tài khoản tiền gởi

  • Thread starter Nhi P
  • Ngày gửi
N

Nhi P

Sơ cấp
3/7/14
9
0
1
Huế
Mình làm cơ quan hành chính sự nghiệp, mình có việc này nhờ mọi người giúp đỡ
Chuyện là cơ quan mình được 1 trung tâm khuyến công trên tỉnh cấp hỗ trợ tổ chức tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm: 10.000.000 đồng. Mình với trung tâm làm hợp đồng họ sẽ chuyển tiền cho mình đến tài khoản tiền gởi của cơ quan mình tại kho bạc (tài khoản: 3713.0.Mã ĐVQHNS.0000). Mọi người giúp mình hạch toán:
- Lúc nhận kinh phí từ trung tâm:10.000.000 đồng
- Rút kinh phí từ bằng tiền mặt từ tài khoản tiền gởi ở kho bạc: 10.000.000 đồng
- Chi cho tập huấn: chi bằng tiền mặt: 10.000.000 đồng
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA