Đợi có hóa đơn rồi mới hạch toán chi phí hay tạm đưa vào chi phí trả trước?

  • Thread starter Bluesky09
  • Ngày gửi
B

Bluesky09

Sơ cấp
16/1/06
25
0
0
Unsure
Mọi người cho mình hỏi: công ty mình trả tiền thuê nhà vào đầu tháng dựa trên hợp đồng nhưng chủ nhà đến tháng sau mới xuất hóa đơn.

Vậy mình có thể ghi nhận chi phí và thuế GTGT đầu vào ngay khi trả tiền không hay phải cho vào trả trước cho người bán và đợi đến khi có hóa đơn mới đưa vào chi phí?

Cảm ơn nhiều
 
phong2v

phong2v

Cao cấp
Bluesky09 nói:
Mọi người cho mình hỏi: công ty mình trả tiền thuê nhà vào đầu tháng dựa trên hợp đồng nhưng chủ nhà đến tháng sau mới xuất hóa đơn.

Vậy mình có thể ghi nhận chi phí và thuế GTGT đầu vào ngay khi trả tiền không hay phải cho vào trả trước cho người bán và đợi đến khi có hóa đơn mới đưa vào chi phí?

Cảm ơn nhiều
nếu bạn cần đưa vào ci phí chuẩn của các tháng thì bạn có thể trích truớc chi phí của phần thuê nhà đó để đưa vào chi phí, phần thuế nếu có thì khi náo có HĐ hay hạch toán, còn khoản tiền trả thì là trả trước cho người bán có sao đâu
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Bluesky09 nói:
Mọi người cho mình hỏi: công ty mình trả tiền thuê nhà vào đầu tháng dựa trên hợp đồng nhưng chủ nhà đến tháng sau mới xuất hóa đơn.
Thời gian cho thuê nhà trên hóa đơn sẽ phải trùng với thời gian cho thuê nhà trên hợp đồng. Dù chủ nhà sang tháng sau mới xuất hóa đơn nhưng chi phí đã phải ghi nhận trong tháng này rồi.

Bluesky09 nói:
Vậy mình có thể ghi nhận chi phí và thuế GTGT đầu vào ngay khi trả tiền không hay phải cho vào trả trước cho người bán và đợi đến khi có hóa đơn mới đưa vào chi phí?
Vì chưa có hóa đơn nên bạn chưa hạch toán tiền thuế GTGT vào TK 133, tạm hạch toán qua TK 1388.

Khi thuê nhà, thông thường là phải trả trước tiền thuê trong thời gian thuê. Do đó cần phải hạch toán chi phí trả trước:
Nợ TK 142, 242: Tổng chi phí thuê nhà
Nợ TK 1388: Thuế GTGT
Có TK TK 111: Tổng số tiền thanh toán,

Tháng này phải phân bổ luôn tiền thuê nhà vào chi phí trong kỳ:
Nợ TK 642: Chi phí thuê nhà 1 tháng
Có TK 142, 242: Chi phí thuê nhà 1 tháng

Khi lấy hóa đơn thì hạch toán nốt tiền thuế GTGT:
Nợ TK 133: Thuế GTGT
Có TK 1388: Thuế GTGT
 
Sửa lần cuối:
S

Song Huong

Cao cấp
Bluesky09 nói:
Mọi người cho mình hỏi: công ty mình trả tiền thuê nhà vào đầu tháng dựa trên hợp đồng nhưng chủ nhà đến tháng sau mới xuất hóa đơn.

Vậy mình có thể ghi nhận chi phí và thuế GTGT đầu vào ngay khi trả tiền không hay phải cho vào trả trước cho người bán và đợi đến khi có hóa đơn mới đưa vào chi phí?

Cảm ơn nhiều
Hàng tháng, tính tiền thuê nhà vào chi phí trong kỳ, ghi:
Nợ 642, 641, 627/ Có 335

Thanh toán tiền thuê nhà, ghi:
Nợ 331/ Có 111, 112

Sang tháng sau, nhận hoá đơn về thuê nhà, ghi:
Nợ 335, 133/ Có 331.

Thân
 
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
Bluesky09 nói:
Mọi người cho mình hỏi: công ty mình trả tiền thuê nhà vào đầu tháng dựa trên hợp đồng nhưng chủ nhà đến tháng sau mới xuất hóa đơn.

Vậy mình có thể ghi nhận chi phí và thuế GTGT đầu vào ngay khi trả tiền không hay phải cho vào trả trước cho người bán và đợi đến khi có hóa đơn mới đưa vào chi phí?

Cảm ơn nhiều

Thìn sẽ trả lời bạn dựa trên 02 khía cạnh :
1. Về kế tóan: Bạn đươc quyền trích trước vào chi phí - Trường hợp này là TK 335
2. Về thuế: Nếu không có hóa đơn chứng từ, Thanh tra thuế khi quyết tóan sẽ xuất tóan khỏan chi phí này và đưa sang kỳ nộp thuế sau.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều