Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Qúy 4/2011

  • Thread starter hongminh2726
  • Ngày gửi
H

hongminh2726

Sơ cấp
30/7/09
14
0
1
Hà Nội
Chào mọi người!
Mọi người giúp mình vấn đề này với!
Bắt đầu năm 2011 Thuế yêu cầu sử dụng hóa đơn đặt in
+ Quý 1/2011: Cty đã báo hủy các hóa đơn mua của Thuế
+ Quý 2/2011: Cty mình đã phát hành hóa đơn đặt in từ số 1 đến số 250
+ Quý 4/2011: Cty mình làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì bạn kế toán trước kích vào kỳ báo cáo cuối cùng và khai theo mẫu BK01/AC (ban hành theo thông tư số 153/2010/TT-BTC) có tên:BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HÓA ĐƠN, Mục I bỏ trống, mục II: Hóa đơn đăng ký tiếp tục sử dụng: Từ số 0000006 đến 0000250
+ Quý 4/2012, Quý 4/2013 làm báo cáo tương tự như Quý 4/2011.
Theo mình được biết thì Mẫu quyết toán hóa đơn cho kỳ báo cáo cuối cùng được sử dụng để kê khai khi mình không dùng loại hóa đơn đang dùng nữa, hoặc là khi hủy hóa đơn mua của Thuế cuối năm 2011.
+ Bây giờ những hóa đơn từ số 6 đến 250 của bên mình đang bị coi là hủy rồi, vậy mà các kỳ sau và đến bây giờ mình vẫn đang xuất hóa đơn bình thường. Vậy những hóa đơn của mình đang xuất có coi là hóa đơn bất hợp pháp (hết giá trị sử dụng) không? Và việc xử phạt việc này như thế nào?
+ Cán bộ quản lý hóa đơn bên cty mình đã gọi mình lên trao đổi, chị ấy hướng dẫn là bây giờ mình phải hủy hết lô hóa đơn khai báo sai kia và in lại lô hóa đơn mới, phát hành và sử dụng.
Có ai gặp trường hợp như cty mình không?
Hiện tại mình đã dùng từ số 7 đến số 100, vậy là 93 hóa đơn đã được sử dụng! Bây giờ làm sao để thuế họ công nhận 93 hóa đơn này của bên mình, mà không bị phạt gì?, và nếu phạt thì phạt ở mức tối thiếu!
Giúp mình với! Cảm ơn mọi người
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA