Công văn số 2819/TCT-KK ngày 24/07/2014 v/v kê khai, nộp thuế TNDN

  • Thread starter proboy1011
  • Ngày gửi
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,021
148
63
29
HCM
Tại điểm c, khoản 1, điều 12, Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế:
"c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp NH TMCP Xây dựng Việt Nam, NH TMCP Bắc Á có chi nhánh là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì chi nhánh tại Cần Thơ không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN. NH TMCP Xây dựng Việt Nam, NH TMCP Bắc Á có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính cả phần thuế TNDN phát sinh của chi nhánh.
 

Đính kèm

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK