VAS 23 vs IAS 10

  • Thread starter lovelytwins
  • Ngày gửi
L

lovelytwins

Sơ cấp
28/9/10
5
0
0
33
TpHCM
Các anh chị ơi, em có một chút thắc mắc về VAS 23 và IAS 10 như sau.

Theo VAS 23 thì:
"Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh: Là những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cung cấp bằng chứng về các sự việc đã tồn tại trong năm tài chính nhưng không phải điều chỉnh trước khi lập báo cáo tài chính."

Còn theo IAS 10 thì:
"Non-adjusting event: An event after the reporting period that is indicative of a condition that arose after the end of the reporting period."

Vậy theo em hiểu thì Non-adjusting event không phải là sự kiện cung cấp bằng chứng về các sự việc đã tồn tại trong năm tài chính, mà phải là sự kiện phát sinh sau khi kết thúc năm tài chính, không liên quan đến những sự kiện đã tồn tại từ trước theo như định nghĩa của IAS 10.

Ví dụ như việc cháy kho hàng không hề cung cấp bằng chứng về các sự việc đã tồn tại trong năm tài chính như theo định nghĩa của VAS 23.

Vậy về mặt định nghĩa, VAS 23 đã định nghĩa không đúng về Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh có đúng không ạ?

Các anh chị hãy giúp em với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Ðề: VAS 23 vs IAS 10

OK. Đúng là VAS 23 định nghĩa chưa đúng về sự kiện sau kỳ báo cáo không cần điều chỉnh.

Định nghĩa sự kiện sau ngày khóa sổ của bạn trích dẫn IAS 10 từ http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias10 không phải bản gốc của IAS 10 nhưng về cơ bản đúng theo ý tưởng của bản gốc:
[3.b] those that are indicative of conditions that arose after the reporting period (non-adjusting events after the reporting period).

Tạm dịch: ...Các sự kiện cung cấp bằng chứng về tình trạng phát sinh sau kỳ kế toán (Sự kiện không cần điều chỉnh sau kỳ kế toán)

Trước đến giờ mình toàn áp dụng theo IAS 10 mà không để ý VAS 23!
 
L

lovelytwins

Sơ cấp
28/9/10
5
0
0
33
TpHCM
Ðề: VAS 23 vs IAS 10

Cảm ơn chị Hien nhiều lắm ^^.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA