Kế toán kho

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Nghề kế toán kho:
+Với kế toán kho 5D là yếu tố quan trọng: Dễ tìm, Dễ Thấy, Dễ lấy, Dễ kiểm tra, Dễ di chuyển, do đó làm kho phải biết D nếu ko biết 5D thì ko gọi là kế toán kho
+Ngoài ra còn có 5S: Sẵn sàng, sắp sếp, sàng lọc, sạch sẽ, săn sóc gọi là 5S
+ Ngoài ra còn có 5L: lớp trên, lớp dưới, lớp giữa, lớp ngoài, lớp trong gọi là 5L
+ Tiêu chí khi đóng gói 5 N: Nên Nhồi Nhét Nhanh Nhẩu
+ Khi kiểm tra hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ đã có 5R: rờ trên, rờ dưới, rờ giữa, rờ trong , rờ ngoài
+ Nhãn quan có 5 N: Nhìn trên, nhìn dưới, nhìn giữa, nhìn trái, nhìn phải
+Khi tìm thì có 5T: Tìm trong, tìm ngoài, tìm bên trái, tìm bên phải, và tìm tứ tung cho đến khi nào nó ra
+Nhanh cũng có 5 cái: Nhân tay, nhanh chân, nhanh mắt, nhanh trí, và nhanh ứng biến (tức là nhanh miệng)

Các thành viên bổ sung thêm thực đơn cho nó phong phú nha?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA