Bản tin VBPL đợt 3 tháng 01/2007

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi

3222 lượt xem

tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
17
Biên Hoà - Đồng Nai
Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi - Ngày 29 tháng 12 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC về việc sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tăng thuế nhập khẩu xăng, dầu - Ngày 09 tháng 01 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 04/2007/QĐ-BTC về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo Quyết định này, những mặt hàng xăng và các sản phẩm khác như Naptha, reformate, các chế phẩm khác để pha xăng và các loại dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc thu được từ các khoáng bitum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ đều được áp dụng mức thuế chung 15%, thay cho mức cũ 10% (riêng xăng máy bay vẫn áp dụng theo mức hiện hành là 15%), ngoài ra mazut cũng được điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu từ 5% lên 10%...

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 10/01/2007.

Thuế suất ngoài hạn ngạch - Ngày 29 tháng 12 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất để áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu.

Theo đó, trứng gà, vịt nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản hoặc làm chín; đường mía, đường củ cải thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn; cọng thuốc lá áp dụng mức thuế suất ngoài hạn ngạch là 80%...

Muối ăn, Muối có chứa ít nhất 94,7% natri clorua tính trên trọng lượng khô được đóng gói với trọng lượng tịnh từ 50kg trở lên: 60%...

Lá thuốc lá chưa chế biến, phế liệu lá thuốc lá: 100%.

Quyết định này có hiệu lực và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Xử phạt nộp chậm thuế - Theo quy định hiện hành, nộp chậm tiền thuế, tiền phạt so với ngày quy định phải nộp hoặc quyết định xử lý về thuế thì ngoài việc nộp đủ số thuế, số tiền phạt, mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp bằng 0,1% số tiền chậm nộp.

Không có quy định miễn phạt nộp chậm thuế cho doanh nghiệp mới chuyển sang cổ phần hoá. Do vậy, trường hợp doanh nghiệp mới cổ phần không nộp thuế đã bị cơ quan thuế ra quyết định xử phạt chậm nộp mà vẫn không thực hiện thì cơ quan thế có quyền tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật.

Ưu đãi thuế TNDN – Theo quy định hiện hành, cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng hướng dẫn của pháp luật.

Theo đó, các công ty phải tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế vào tờ khai quyết toán thuế TNDN. Trường hợp do chưa nắm vững chính sách, một công ty đã nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN nhưng chưa xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi tromg tờ khai quyết toán thuế, khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế nếu phát hiện thấy trường hợp doanh nghiệp có các điều kiện ưu đãi thuế mà doanh nghiệp đáp ứng thì xác định số thuế được miễn, giảm cho doanh nghiệp. Số thuế ưu đãi được trừ vào số thuế phải nộp của các năm tiếp sau. (Theo Công văn số 148/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007).

Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt – Theo quy định hiện hành, sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất, trực tiếp đánh bắt bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo đó, trường hợp một công ty được Uỷ bản nhân dân tỉnh giao đất để kinh doanh, trên đất có một số diện tích cây cao su thì các sản phẩm khai thác từ cây cao su (như khai thác mủ, thanh lý cây cao su …) chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới sơ chế thông thường thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty không được kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với các hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho việc trồng và khai thác sản phẩm từ cây cao su nêu trên. (Theo Công văn số 173/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 23007).

Giao dịch đảm bảo – Ngày 10 tháng 01 năm 2007, Bộ tài chính và Bộ tư pháp đã có Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

Theo đó, không thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trong những trường hợp sau:

(i) Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

(ii) Yêu cầu sửa chữa sai sót trong giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính do lỗi của Đăng ký viên;

(iii) Yêu cầu xoá đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính.

Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo phải nộp lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin theo mức thu quy định tại Thông tư này khi nộp đơn yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác về thời điểm nộp lệ phí, phí.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kê từ ngày đăng công báo.

Giải đáp vướng mắc dự án ưu đãi đầu tư - Theo Công văn số 123/TCHQ-KTTT ra ngày 05 tháng 01 năm 2007, Tổng cục Hải quan giải đáp các phát sinh vướng mắc việc áp dụng chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định như sau: đối với máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho sản xuất: Việc xác định tài sản cố định được nhập thuế nhập khẩu phải thỏa mãn 04 tiêu chuẩn ghi nhận như sau: Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó (Tài sản đó phải được đưa vào sản xuất, không mang cất giữ trong kho), Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy, Thời gian sử dụng ước tính trên một năm, Có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

Các dự án có quy mô đầu tư từ 15 đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, để xem xét xử lý miễn thuế nhập khẩu đúng quy định, thì cần yêu cầu Nhà đầu tư xuất trình bản chính và nộp bản sao công chứng Giấy phép đầu tư cho cơ quan hải quan để làm căn cứ giải quyết miễn thuế nhập khẩu…

Vướng mắc về hoá đơn, chứng từ - Theo quy định hiện hành về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn, giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký, trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ tên, chức vụ, …số lượng hoá đơn xin mua. Đồng thời, số lượng hoá đơn bán tối đa khôgn qua số lượng sử dụng tháng trước liền kề trước đó.

Theo đó, số lượng hoá đơn được mua 1 lần là xuất phát từ nhu cầu thực tế theo đề nghị của doanh nghiệp nhưng không được vượt quá số lượng hoá đơn mà doanh nghiệp đã sử dụng tháng trước liền kề. Quy định như trên vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng hoá đơn của doanh nghiệp nhưng cũng không bán quá nhiều cho 1 lần mua vượt quá nhu cầu sử dụng bình thường của đơn vị. (Theo Công văn số 153/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007).

Vướng mắc hoá đơn - Theo quy định hiện hành, bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ dùng cho cơ sở kinh doanh có bán lẻ hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện phải lập hoá đơn bán hàng. Hàng ngày cơ sở kinh doanh phải lập kê hàng hoá, dịch vụ bán lẻ làm căn cứ kê khai thuế GTGT hàng tháng.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có bán lẻ xăng dầu dưới mức 100.000 đồng thì không phải lập hoá đơn giao cho khách hàng nhưng phải lập bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ mẫu để làm căn cứ kê khai thuế GTGT hàng tháng và để cơ quan thuế có căn cứ khi tiến hành kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp (Theo Công văn số 92/TCT-PCCS ngày 05 tháng 01 năm 2007).

Kiểm dịch thực vật - Theo Nghị định 02/2007/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2007, Chính phủ quy định: khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dịch hại thuộc diện điều chỉnh của danh mục đã công bố hoặc sinh vật gây hại lạ thì chủ vật thể hoặc người phát hiện phải áp dụng các biện pháp cần thiết để diệt trừ và ngăn chặn sự lây lan, đồng thời báo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất...

Trường hợp cùng một lúc phải xử lý vật thể nhiễm dịch của nhiều chủ vật thể, nhưng các chủ vật thể không thoả thuận được với nhau về việc xử lý thì cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định và chủ vật thể phải thực hiện...

Vật thể nhập khẩu vào Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau: Có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc giấy xác nhận có giá trị tương đương; Phải có giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với những vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu

Khi vật thể quá cảnh vào cửa khẩu đầu tiên của Việt Nam, chủ vật thể phải khai báo cho cơ quan kiểm dịch thực vật gần nhất và xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất xứ...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quản lý chất thải nguy hại – Ngày 26 tháng 12 năm 2006, Bộ tài nguyên môi trường đã có Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp giấy phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.

Đối tượng áp dụng thông tư này là các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây phát sinh chất thải nguy hại hoặc tham gia quản lý chất thải nguy hại trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư này áp dụng đối với chất thải nguy hại ở thể rắn, lỏng và bùn và không áp dụng đối với chất thải phóng xạ; hơi, khí thải; nước thải được xử lý tại hệ thống, công trình xử lý nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; chất thải sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

Điều kiện hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại là: (i) Có đăng ký hành nghề vận chuyển hàng hoá trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; (ii) Có Bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; hoặc có Báo cáo đánh giá tác động của môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận trước ngày 01 thnág 7 năm 2006…; (iii) Phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc thu gom, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại đáp ứng yêu câu theo quy định…

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kê từ ngày đăng công báo.

Phí bảo vệ môi trường - Ngày 08 tháng 01 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Theo đó, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tính theo từng chất gây ô nhiễm được quy định như sau: Thuỷ ngân từ 10 đến 20 triệu đồng/kg, Chì: 300.000 - 500.000 đồng, Chất rắn lơ lửng: 200 - 400 đồng, Arsenic, Cadmium: 600.000 - 1.000.000 đồng…

Đối với các trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền đo đạc, lấy mẫu phân tích nước thải thì căn cứ vào kết quả đo đạc, phân tích đó để tính toán, xác định số phí phải nộp. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đánh giá, lấy mẫu phân tích nước thải công nghiệp trong trường hợp này…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
17
Biên Hoà - Đồng Nai
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
 • Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật.
 • Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
 • Nghị định số 03/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Mường La, Thuận Châu và Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
 • Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật.
 • Nghị định số 01/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Quyết định số 21/2007/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 48 năm 2007 tại Việt Nam.
 • Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm” giai đoạn 2007 – 2010.
 • Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.
 • Quyết định số 01/2007/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2006 – 2020.
 • Thông báo số 05/TB-VPCP ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về việc kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị An toàn giao thông toàn quốc năm 2006.
 • Thông báo số 03/TB-VPCP ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước.
 • Chỉ thị số 01/2007/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức đón Tết Đinh Hợi năm 2007.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
17
Biên Hoà - Đồng Nai
BỘ TÀI CHÍNH
 • Quyết định số 04/2007/QĐ-BTC ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • Quyết định số 03/2007/QĐ-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Định mức hao hụt thóc bảo quản dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.
 • Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam.
 • Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.
 • Quyết định số 76/2006/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông.
 • Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Bộ tài chính và Bộ tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.
 • Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.
 • Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
17
Biên Hoà - Đồng Nai
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 198/TCT-PCCS ngày 10 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc không đăng ký thuế.
 • Công văn số 197/TCT-PCCS ngày 10 tháng 01 năm 2007 của TCT về chính sách thuế.
 • Công văn số 196/TCT-TS ngày 10 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc thu tiền thuê đất.
 • Công văn số 187/TCT-PCCS ngày 10 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc tự in biên lai phí tham quan.
 • Công văn số 186/TCT-PCCS ngày 10 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc trả lời câu hỏi đối thoại.
 • Công văn số 183/TCT-PCCS ngày 10 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 181/TCT-PCCS ngày 10 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 174/TCT-TNCN ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việ kê khai, nộp thuế TNCN.
 • Công văn số 173/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt.
 • Công văn số 171/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về chính sách thuế.
 • Công văn số 170/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT gửi Công ty TNHH May Thêu Hiển Đạt về chính sách thuế.
 • Công văn số 169/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 168/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc thuế đối với hoa hồng môi giới hàng xuất khẩu.
 • Công văn số 167/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc doanh thu tính thuế thu nhập chuyển quyền sử dụng đất.
 • Công văn số 166/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc chi phí sửa chữa tài sản cố định.
 • Công văn số 165/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc xử phạt trong lĩnh vực thuế.
 • Công văn số 164/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc xử phạt mất vé in sẵn mệnh giá.
 • Công văn số 163/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về kê vé cước hành khách.
 • Công văn số 162/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về kê khai, nộp thuế GTGT.
 • Công văn số 160/TCT-TS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Công văn số 159/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về công văn trả lời Trường THPT Tân Trào.
 • Công văn số 158/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe buýt.
 • Công văn số 154/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 153/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc trả lời câu hỏi đối thoại.
 • Công văn số 152/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc trả lời bạn đọc Báo Kinh tế Việt Nam.
 • Công văn số 151/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc thu tiền thuê đất đối với Công ty xăng dầu Tiền Giang.
 • Công văn số 150/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 148/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 147/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc xử lý hoá đơn mua hàng đối với doanh nghiệp đã giải thể.
 • Công văn số 146/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc trả lời câu hỏi đối thoại.
 • Công văn số 145/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT gửi Công ty cổ phần Quốc tế Việt – Am ở Hà Nội về việc thù lao cho cộng tác viên.
 • Công văn số 140/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT gửi Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Liên Kết về việc thuế GTGT hoạt động CQSD đất.
 • Công văn số 135/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc xử lý vướng mắc về chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản vãng lai.
 • Công văn số 134/TCT-PCCS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc xử lý vướng mắc về chứng từ thanh toán ngân hàng từ tài khoản vãng lai.
 • Công văn số 137/TCT-TS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc khấu trừ tiền hỗ trợ đất công ích vào tiền thuê đất.
 • Công văn số 131/TCT-TS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế tài nguyên.
 • Công văn số 130/TCT-TS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc nộp tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 129/TCT-TS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc lệ phí trước bạ theo NĐ số 90/2006/NĐ-CP.
 • Công văn số 128/TCT-TS ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc đối tượng thu tiền thê đất.
 • Công văn số 119/TCT-DNNN ngày 08 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN.
 • Công văn số 117/TCT-DNNN ngày 08 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 116/TCT-DNNN ngày 08 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc hoàn thuế TTĐB.
 • Công văn số 105/TCT-PCCS ngày 05 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
 • Công văn số 104/TCT-PCCS ngày 05 tháng 01 năm 2007 của TCT về điều kiện hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 100/TCT-PCCS ngày 05 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh gôn, xác định chi phí tính thuế TNDN đối với Thẻ hội viên sân gôn.
 • Công văn số 92/TCT-PCCS ngày 05 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc trả lời câu hỏi đối thoại.
 • Công văn số 93/TCT-PCCS ngày 05 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc biên lai thu tiền phí, lệ phí có mệnh giá.
 • Công văn số 91/TCT-PCCS ngày 05 tháng 01 năm 2007 của TCT gửi Công ty TNHH chế biến trà Tân Nam Bắc về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
 • Công văn số 88/TCT-PCCS ngày 05 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc xử lý vướng mắc về chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản vãng lai.
 • Công văn số 87/TCT-PCCS ngày 05 tháng 01 năm 2007 của TCT về việc xử lý vướng mắc về chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản vãng lai.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
17
Biên Hoà - Đồng Nai
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 239/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 01 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý thuế ô tô nhập khẩu.
 • Công văn số 238/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 01 năm 2007 của TCHQ về việc trả lời đơn thư khiếu nại.
 • Công văn số 237/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 01 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty Thương mại dầu khí (Petachim) về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 234/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 01 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý thông tin nợ thuế.
 • Công văn số 211/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCHQ về việc ân hạn nộp thuế.
 • Công văn số 209/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia về việc xử lý nợ phạt.
 • Công văn số 205/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty Côn Sơn COSIMEX về việc giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 174/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 01 năm 2007 của TCHQ về việc giá tính thuế rượu nhập khẩu.
 • Công văn số 169/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 01 năm 2007 của TCHQ về việc xoá nợ thuế.
 • Công văn số 167/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 01 năm 2007 của TCHQ về việc báo cáo thuế nhập khẩu hàng xuất xứ ASEAN -TQ.
 • Công văn số 166/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 01 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty TNHH Showpla về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 165/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 01 năm 2007 của TCHQ về việc giá tính thuế xe ôtô.
 • Công văn số 151/TCHQ-GSQL ngày 08 tháng 01 năm 2007 của TCHQ về việc thủ tục hải quan đối với xe ô tô tải VAN nhập khẩu.
 • Công văn số 144/TCHQ-GSQL ngày 08 tháng 01 năm 2007 của TCHQ về việc tái nhập khẩu dầu nhớt thải.
 • Công văn số 143/TCHQ-GSQL ngày 08 tháng 01 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty TNHH Tân Lê Tuấn về việc nhập khẩu màn hình máy tính đã qua sử dụng.
 • Công văn số 141/TCHQ-GSQL ngày 08 tháng 01 năm 2007 của TCHQ về việc đăng ký làm thủ tục hải đối với hàng gia công từ khu chế xuất.
 • Công văn số 139/TCHQ-GSQL ngày 08 tháng 01 năm 2007 của TCHQ về việc kiểm tra thực tế xe ôtô tải VAN của Công ty TNHH RITA.
 • Công văn số 123/TCHQ-KTTT ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Tổng cục Hải quan về việc giải đáp vướng mắc dự án ưu đãi đầu tư.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
17
Biên Hoà - Đồng Nai
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Quyết định số 5572/QĐ-BYT ngày 29/12/2006 của Bộ Y tế về ban hành Mẫu Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Bộ Y tế.
 • Quyết định số 5571/QĐ-BYT ngày 29/12/2006 của Bộ Y tế về ban hành Mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.
 • Quyết định số 5570/QĐ-BYT ngày 29/12/2006 của Bộ Y tế về ban hành Mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Y tế.
 • Quyết định số 119/2006/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Danh mục phân bón phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ngành”.
 • Quyết định số 102/2006/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ VHTT về việc ban hành quy chế Lưu chiểu xuất bản phẩm.
 • Quyết định 53/2006/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 359-06 "Phương tiện giao thông đường sắt - Giá chuyển hướng toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới".
 • Quyết định số 44/2006/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người.
 • Quyết định số 43/2006/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật ghép thận từ người cho sống và Quy trình kỹ thuật ghép gan từ người cho sống.
 • Quyết định số 41/2006/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 371: 2006 "Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng".
 • Quyết định số 40/2006/QĐ-BTM 29/12/2006 về việc Ban hành Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành thương mại đến năm 2010.
 • Quyết định 03/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp nghề nghề.
 • Quyết định số 02/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Bộ ĐTBXHvề việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng nghề.
 • Quyết định số 02/QĐ-BTM ngày 10/01/2007 của BTM về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc.
 • Quyết định số 01/2007/QĐ-BCN ngày 03 tháng 01 năm 2007 của Bộ công nghiệp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật.
 • Quyết định số 01/2007/QĐ-BBCVT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành “Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Bưu chính Viễn thông”.
 • Quyết định số 01/2007/QĐ-BTM ngày 04/01/2007 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thương mại ban hành đã hết hiệu lực pháp luật.
 • Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Công an về việc hướng dẫn công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.
 • Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-BGTVT-BNV-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2006 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 70/2006/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải và Quyết định số 179/2006/QĐ-TTg ngày 7 tháng 8 năm 2006 về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.
 • Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về An toàn hoá chất.
 • Thông tư số 01/2007/TT-BBCVT ngày 03 tháng 01 năm 2007 của Bộ BBCVT về việc hướng dẫn một số nội dung về dịch vụ bưu chính do Bưu chính Việt Nam cung ứng.
 • Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công an về việc quy định tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
 
T

TranTheHung

Sơ cấp
20/4/06
22
0
0
Hà nội
Mục này hay wa. Đề nghị luôn luôn cập nhật, tạo ĐK cho dân kế toán cập nhật thông tin nhé. Thân!
 
X

XuanDuc

Thành viên thân thiết
2/9/04
254
0
16
49
Bình Dương
Khấu trừ thuế hóa đơn trễ 3 tháng !

Chào các bạn.
Tôi có một hóa đơn do quên kê khai thuế nên bị trể 1 tháng (đã 4 tháng rồi chưa kê).
Không biềt xử lý ra sao, nhờ chỉ giúp.
 
K

kingh

Sơ cấp
7/11/03
63
0
0
Danang
Truy cập trang
Khuyến khích duy trì thông tin VBPL của bạn

Mục này rất bổ ích, Đề nghị bạn TVH luôn cập nhật, thông tin bạn hỗ trợ rất nhiều cho dân kế toán! Cám ơn nhiều.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK