Hóa đơn từ 20tr thanh toán bằng TM trước 2/8/2014 không được khấu trừ TGTGT , nhưng toàn bộ tính vào

  • Thread starter xuantham
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Trích dẫn câu trả lời trên website của Bộ Tài Chính
06. Kính gửi ban biên tập: Tôi có một vấn đề muốn hỏi về thông tư 78/2014/TT-BTC như sau: Tại điều 6 khoản 1: Thông tư có quy định các điều kiện được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, và trường hợp phải giảm trừ ở kỳ tính thuế sau nếu thanh toán bằng tiền mặt.Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này. Vậy các trường hợp như hóa đơn trên 20 triệu, phát sinh từ ngày 01/01/2014 đến 31/07/2014 chúng tôi thanh toán bằng tiền mặt thì có được tính vào chi phí được trừ ko ạ. Xin chân thành cảm ơn
Trả lời:
Về nguyên tắc, Luật số 32/2013 và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01/01/2014, theo đó, các khoản mua vào có Hoá đơn với tổng trị giá 20 triệu đồng/hoá đơn kể từ ngày 01/01/2014 trở đi phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thì mới được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Theo thẩm quyền được giao, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014 với các quy định cụ thể hơn, có lợi hơn cho DN và có tính đến thực tế của DN,… và thời gian có hiệu lực của Thông tư kể từ ngày 02/8/2014.
Tại cuối điểm c, khoản 1, điều 6 của Thông tư số 78/2014 có quy định: “Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.” Với quy định này thì trường hợp các hoá đơn có tổng trị giá từ 20 triệu đồng/hoá đơn trở lên mà DN đã trót thanh toán bằng tiền mặt trước ngày 02/8/2014 thì:
+ DN không được khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào ghi trên các hoá đơn này;
+ DN được tính vào chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế đối với tổng trị giá thanh toán ghi trên các hoá đơn này (bao gồm cả tiền thuế GTGT không được khai khấu trừ).

Ghi nhớ: trường hợp các hoá đơn có tổng trị giá từ 20 triệu đồng/hoá đơn trở lên mà DN đã trót thanh toán bằng tiền mặt trước ngày 02/8/2014 thì:
+ DN không được khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào ghi trên các hoá đơn này;
+ DN được tính vào chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế đối với tổng trị giá thanh toán ghi trên các hoá đơn này (bao gồm cả tiền thuế GTGT không được khai khấu trừ).
 
  • Like
Reactions: kokomi
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA