Mỗi tuần một chuyên đề

Huong dan giup bài tập thẩm định dự án đầu tư, ngày mai giáo viên kiểm tra bài tập rồi, giúp em với

  • Thread starter tototototo
  • Ngày gửi
T

tototototo

Guest
6/4/10
2
0
1
36
hcm
Chào anh chị, em mới hoc mon th âm đ ịnh d ư án đ âfu t ư,Giáo viên dạy hơi khó hiêu, có cho môt sô bài tâp, em chăng hiêu gì hêt, mong anh chị hương dân giup em em xin cám ơn nhiêu
Bài 1: Một xí nghiệp đầu tư một loạt trang thiết bị vào đầu năm với số tiền là 250 triệu đồng và hy vọng thu được các khoản thu nhập của đầu tư hàng năm trong 5 năm theo thứ tự như sau: 50 triệu đồng, 70 triệu đồng, 100 triệu đồng, 100 triệu đồng và 80 triệu đồng. Kết thúc đầu tư, trị giá phế thải của trang thiết bị được dự trù là 40 triệu đồng. Đời sống của trang thiết bị này là 5 năm.
Yêu cầu:
1. Với lãi suất là 10% tính NPV?
2. Xác định tỷ suất doanh lợi của đầu tư (IRR)?
Bài 2: Ông X mua căn nhà giá 350 triêu đồng, chi phí sửa sang, trang bị thêm tài sản để cho thuê 50 triệu đồng, Ngay sau đó có người đến thuê. Hợp đồng thuê nhà như sau:
- Thời hạn thuê là 5 năm
- Người thuê phải trả tiền thuê đầu mỗi năm là 70 triệu đồng.
- Cuối mỗi năm ông X phải nộp thuế và chi phí sửa chữa nhỏ là 10 triệu đồng.
Ngay khi hết hạn thuê, người thuê đề nghị được mua lại căn nhà trên với giá 400 triệu đồng. Thấy được giá ông X đồng ý bán.
Yêu cầu: Tính tỷ suất doanh lợi đầu tư trên của ông X
Bài 5: Tại doanh nghiệp X đang có 2 dự án đầu tư. Tổng vốn đầu tư của cả 2 dự án đều bằng nhau và bằng 1.800 triệu đồng, thời gian thi công một năm. Lãi suất chiết khấu là 5%/năm. Tình hình thu nhập của cả 2 dự án như sau: Đ.v.t : Triệu đồng
Năm Phương án 1 Phương án 2
Lãi ròng Khấu hao Lãi ròng Khấu hao
1 200 200 100 300
2 300 200 200 300
3 300 200 300 300
4 450 200 500 300
5 400 200 600 300
6 300 200
7 300 200
Yêu cầu: Hãy chọn lựa một trong 2 dự án trên:
1. Bằng phương pháp thời gian hoàn vốn (PP)
2. Bằng phương pháp thời gian hoàn vốn có chiết khấu(DPP)
3. Bằng phương pháp hiện giá thuần (NPV)
4. Bằng phương pháp tỷ suất doanh lợi nội bộ (IRR
Bài 7: Có 2 dự án đầu tư X và Y loại trừ nhau với các dữ liệu sau (đơn vị tính: Triệu đồng):
Dự án 0 1 2 3
X -46.000 20.000 20.000 20.000
Y -16.000 14.000 4.000 2.000


Yêu cầu:
1. Với chi phí sử dụng vốn của dự án là 10%, hãy:
a. Thẩm định 2 dự án trên bằng phương pháp NPV
b. Thẩm định 2 dự án trên bằng phương pháp IRR
2. Anh/ Chị hãy nhận xét về kết quả thẩm định 2 dự án trên bằng phương pháp NPV và phương pháp IRR, đồng thời nêu ra hướng giải quyết.
Bài 10: Công ty ABC đang cân nhắc đầu tư thiết bị, tài liệu như sau:
(Đơn vị tính: Trđ)
Năm 0 1 2 3 4
Vốn đầu tư 2.400
Doanh thu thuần 3.020 3.228 3.180 3.220
Tổng biến phí (V*) 1.510 1.614 1.590 1.610
Tổng định phí (F)
(chưa tính khấu hao) 225 240 230 235
- Thiết bị trên được tính khấu hao theo phương pháp tuyến tính cố định (đường thẳng). Tài sản cố định sẽ khấu hao hết sau 4 năm.
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty là 25%
- Lãi suất chiết khấu là 10%/năm.
Yêu cầu: Hãy tính toán và cho biết Công ty có nên đầu tư thiết bị trên hay không?Vì sao?

Bài 11: Doanh nghiệp H dự định đầu tư vào một dự án, số liệu của dự án như sau:
- Vốn đầu tư: 1.200 triệu đồng, trong đó vốn cố định 1.000 triệu đồng, còn lại là vốn lưu động.
- Doanh thu, chi phí hoạt động(chưa có khấu hao) và nhu cầu vốn lưu động các năm của dự án như sau:
(Đ.v.t : Triệu đồng)
NĂM DOANH THU CP HĐ (CHƯA KH) VLĐ CUỐI NĂM
1 700 350 300
2 800 400 350
3 870 500 150
4 1.200 700 150
Biết rằng lãi suất chiết khấu của dự án là 12%/năm, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Sau 4 năm tài sản thanh lý bán được 300 triệu đồng. Vốn lưu động sau khi dự n kết thc được thu hồi lại toàn bộ. Doanh nghiệp H tính khấu hao theo phương pháp tuyến tính cố định(đường thẳng), tài sản cố định sẽ khấu hao hết sau 5 năm.
Yêu cầu:
1/ Thẩm định dự án trên bằng phương pháp thời gian hoàn vốn. Cho biết yêu cầu của dự án đề ra là phải hoàn vốn sau 3 năm.
2/ Thẩm định dự án trên bằng phương pháp hiện giá thuần(NPV).
3/Thẩm định dự án trên bằng phương pháp tỷ suất doanh lợi nội bộ(IRR).
Bài 14: Dự án X và Y có chuỗi thu nhập và chi phí như sau:
Triệu đồngThu nhập và chi phí hàng năm
0 1 2 3

Dự án X -120 100 25 25
Dự án X -110 25 25 100

a. Tính NPV của hai dự án với suất chiết khấu là 15%.
b. Giải thích tại sao NPV của dự án Y nhạy cảm đối với những thay đổi suất chiết khấu hơn so với NPV của dự án X.
c. Tìm suất chiết khấu mà tại đó NPV của hai dự án bằng nhau.
d. Giả sử hai dự án này là những dự án loại trừ nhau, nếu chi phí sử dụng vốn áp dụng cho hai dự án là 8% thì dự án nào được chấp thuận. Giải thích.


Bài 15: Công ty X đang xem xét hai dự án đầu tư sau: (Đơn vị tính: Triệu đồng)
* Dự án A:
Vốn đầu tư 450.000 thời gian sử dụng 5 năm. Dự đoán thiết bị trên sẽ tạo ra lãi trước thuế và lãi vay hàng năm lần lượt là 130.000, 110.000, 90.000, 40.000 và 10.000.
*Dự án B:
Vốn đầu tư 600.000 thời gian sử dụng 5 năm. Dự đoán thiết bị trên sẽ tạo ra lãi trước thuế và lãi vay hàng năm là 100.000.
Cả hai thiết bị trên đều tính khấu hao đường thẳng. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng là 32%. Chi phí sử dụng vốn bình quân là 10%.
Yêu cầu:
a. Theo phương pháp NPV Công ty chọn đầu tư dự án nào?
b. Vẽ trên cùng 1 đồ thị đường biểu diễn NPV của cả 2 dự án.
c. Với lãi suất r là bao nhiêu thì NPV của cả 2 dự án bằng nhau?
d. Tính IRR của 2 dự án
Bài 16: Công ty T muốn đầu tư vào một dự án, số liệu của dự án cho ở bảng sau: (Đơn vị tính: Triệu đồng)
0 1 2 3 4 5 6
- Đầu tư XD 2.100
- VLĐ tăng so với năm trước 500 150 -80 -100

- Doanh thu 2.500 2.800 3.000 3.500 4.100
- Biến phí 1.200 1.500 1.800 2.000 2.500
- Định phi
(chưa KH) 400 4.00 4.00 4.00 400
Cho biết công ty T tính khấu hao theo phương pháp tuyến tính cố định (đường thẳng). Tài sản cố định sẽ khấu hao hết sau 7 năm. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Lãi suất chiết khấu là 14%/ năm. Sau khi kết thúc dự án, tài sản cố định bán thu được 500. Vốn lưu động sau khi dự án kết thúc dự án được thu hồi lại toàn bộ.
Yêu cầu:
1. Hãy tính hiện giá thuần (NPV) của dự án
2. Tính tỷ suất doanh lợi nội bộ (IRR)
3. Tính chỉ số sinh lợi (PI)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hongnhung133

Guest
6/4/12
1
0
1
tphcm
Ban oi, ban co loi giai may bai nay hk, cho minh xin voi. Cam on nha
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA