Giúp em định khoản NV3 Bài tập tổ chức hạch toán kế toán với ạ!!!

  • Thread starter linhcute 98
  • Ngày gửi
linhcute 98

linhcute 98

Sơ cấp
16/9/23
1
0
1
24
Công ty TNHH Việt Trung có số liệu kế toán như sau( ĐVT: đồng)

Số dư đầu tháng 4/N có một số hàng hóa như sau:

1. Máy bơm Super Win: 10 chiếc, đơn giá 1.800.000 đồng
2. Máy bơm ly tâm : 15 chiếc đơn giá 4.500.000 đồng
Trong tháng có một số chứng từ như sau:

1.Hóa đơn số 0106098, ngày 3/4/N, Công ty TNHH Việt Trung mua hàng hóa từ Công ty TNHH Dương Hoa, Thuế suất thuế GTGT 10%, phương thức thanh toán “TM/CK”, số lượng hàng hóa: Máy bơm Super Win: 20 chiếc đơn giá 2.000.000 đồng/ chiếc, Máy bơm ly tâm : 15 chiếc đơn giá 4.600.000 đồng/ chiếc, phiếu nhập kho số 100 ngày 3/4/N
2.Hóa đơn số 0123457, ngày 10/4/N Công ty TNHH Việt Trung mua của Công ty TNHH An Thái, , Thuế suất thuế GTGT 10%, phương thức thanh toán “TM”,8 Máy bơm Super Win với đơn giá 2.100.000 đồng/ chiếc, phiếu nhập kho 101 ngày 10/4/N
3.Hóa đơn số 0003456, Ngày 18/4/N Công ty TNHH Việt Trung bán hàng hóa cho công ty Nhật Lệ 15 8 Máy bơm Super Win với đơn giá 3.000.000 đồng/ chiếc và 20 Máy bơm Ly tâm với đơn giá 5.500.000 đồng/ chiếc, phương thức thanh toán “CK”, Thuế suất thuế GTGT 10%, đã nhận giấy báo Có số 0000123 của ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hải Dương , Phiếu xuất kho số 80 ngày 18/4/N
2.Hóa đơn số 0002087, ngày 25/4/N Công ty TNHH Việt Trung mua của Công ty TNHH Hà Thanh về nhập kho 20 Máy bơm Ly tâm với đơn giá 4.700.000 đồng/ chiếc, Thuế suất thuế GTGT 10%, phương thức thanh toán “CK/TM”, Phiếu nhập kho số 102 ngày 25/4/N
Yêu cầu
1. định khoản các nghiệp vụ phát sinh
2. Lập thẻ kho hàng Máy bơm super win
3. Vào sổ chi tiết hàng hóa máy bơm super win
4. Vào sổ cái TK hàng hóa theo hình thức nhật ký chung

( Biết rằng :Công ty TNHH Việt Trung áp dụng theo phương pháp xuất kho theo bình quân gia quyền cuối kỳ trước)
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều