Nhờ mọi người hàm này thì dùng công thưc gì trong excel

  • Thread starter vuduytien
  • Ngày gửi
V

vuduytien

Sơ cấp
17/11/10
8
0
1
35
hà nội
Nhờ mọi người trong diễn đàn xem hộ mình công thức này khi viết vào excel thì viết công thức như thế nào
(n-0)*B*(1+0.871%)^0+(n-1)*B*(1+0.871%)^1+(n-2)*B*(1+0.871%)^2+(n-3)*B*(1+0.871%)^3+.....+ (n-n)*B*(1+0.871%)^n
Nếu n bé thì còn viết được chứ n mà bằng 1000 thì em chịu mất.
Ai giúp em với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA